Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

Đăng lúc 6 tháng trước · 300 lượt xem

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Đăng lúc 6 tháng trước · 324 lượt xem

Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Đăng lúc 6 tháng trước · 287 lượt xem

Quyết định

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Đăng lúc 6 tháng trước · 315 lượt xem

Kế hoạch

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 ((Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú)

Đăng lúc 6 tháng trước · 305 lượt xem

Quyết định Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

Quyết định Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

Đăng lúc 6 tháng trước · 300 lượt xem

Báo cáo kinh tế xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đăng lúc 6 tháng trước · 306 lượt xem

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2022; trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023

Đăng lúc 6 tháng trước · 287 lượt xem

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh quý I; Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Đăng lúc 6 tháng trước · 305 lượt xem

UBND XÃ XUÂN PHÚ

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG THƯỜNG THỰC UBND, CÁC ĐỒNG CHÍ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN UBND XÃ XUÂN PHÚ

Đăng lúc 6 tháng trước · 329 lượt xem
12

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com