Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

UBND xã Xuân Phú tập huấn chuyển đổi số

Ngày 25/11/2022 15:39:40

UBND xã Xuân Phú thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Xuân Phú.

 

UBND xã Xuân Phú thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số

trên địa bàn xã Xuân Phú.

 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2022 của Huyện ủy Thọ Xuân về Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy xã Xuân Phú đã ban hành Kế hoạch hành động số 46-KH/ĐU ngày 23/3/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND xã; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn.

Để đánh giá mức độ đạt theo các chỉ tiêu, nội dung về hạ tầng nền tảng số:

Ngày 10 /10/2022 UBND xã đã phối hợp với viến thông VNPT lặp đặt 12/12 điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong trên địa bàn .

Thực hiện Công văn: 2618/UBND-VHTT, ngày 8 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên đại bàn huyện Thọ Xuân.

Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy, UBND xã Xuân Phú ra giấy mời đến các ông (bà) Trưởng thôn (tổ trưởng tổ CNS cộng đồng). Tham gia lớp tập huấn

 Ảnh tập huấn chuyển đổi số.jpg

 Ảnh tập huấn chuyển đổi số tổ cộng đồng.jpg
                                                                                   Công chức VHXH – Phạm Thị Hà 

 

 

UBND xã Xuân Phú tập huấn chuyển đổi số

Đăng lúc: 25/11/2022 15:39:40 (GMT+7)

UBND xã Xuân Phú thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Xuân Phú.

 

UBND xã Xuân Phú thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số

trên địa bàn xã Xuân Phú.

 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 03/3/2022 của Huyện ủy Thọ Xuân về Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy xã Xuân Phú đã ban hành Kế hoạch hành động số 46-KH/ĐU ngày 23/3/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND xã; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn.

Để đánh giá mức độ đạt theo các chỉ tiêu, nội dung về hạ tầng nền tảng số:

Ngày 10 /10/2022 UBND xã đã phối hợp với viến thông VNPT lặp đặt 12/12 điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong trên địa bàn .

Thực hiện Công văn: 2618/UBND-VHTT, ngày 8 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên đại bàn huyện Thọ Xuân.

Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy, UBND xã Xuân Phú ra giấy mời đến các ông (bà) Trưởng thôn (tổ trưởng tổ CNS cộng đồng). Tham gia lớp tập huấn

 Ảnh tập huấn chuyển đổi số.jpg

 Ảnh tập huấn chuyển đổi số tổ cộng đồng.jpg
                                                                                   Công chức VHXH – Phạm Thị Hà 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com