Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
45
Tuần này:
106
Tháng này:
1100
Tất cả:
154565

Danh sách điều trị F0 tại nhà

Ngày 04/03/2022 14:38:39

Danh sách số điện thoại của tổ tư vấn, điều trị F0 tại nhà

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

XÃ XUÂN PHÚ

 

DANH SÁCH

Thành viên Tổ tư vấn, chăm sóc người nhiễm Covid-19

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà/nơi cư trú

 
 

 


TT

Họ và tên

Năm sinh

chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Chí Chiêu           

1969

Trưởng trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0972887069

Tổ trưởng

2

Ông Trần Văn Điểm

1982

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0985092306

Tổ phó

3

Bà Lê Thị Mừng  

 

1966

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0979925969

Thành viên

4

Bà Bùi Thị Hiền

1974

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0979925969

Thành viên

5

Ông Hoàng Duy Mạnh         

1991

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0336969968

Thành viên

 

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân;

- Thường trực Đảng ủy (b/c);

- Thường trực HĐND;

- Thường trực UBND;

- Tổ tư vấn (t/h);

- Lưu: VP,VT.

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 Phạm Văn Điệp

  

Danh sách điều trị F0 tại nhà

Đăng lúc: 04/03/2022 14:38:39 (GMT+7)

Danh sách số điện thoại của tổ tư vấn, điều trị F0 tại nhà

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

XÃ XUÂN PHÚ

 

DANH SÁCH

Thành viên Tổ tư vấn, chăm sóc người nhiễm Covid-19

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà/nơi cư trú

 
 

 


TT

Họ và tên

Năm sinh

chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Chí Chiêu           

1969

Trưởng trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0972887069

Tổ trưởng

2

Ông Trần Văn Điểm

1982

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0985092306

Tổ phó

3

Bà Lê Thị Mừng  

 

1966

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0979925969

Thành viên

4

Bà Bùi Thị Hiền

1974

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0979925969

Thành viên

5

Ông Hoàng Duy Mạnh         

1991

Nhân viên Trạm y tế

Trạm y tế xã Xuân Phú

0336969968

Thành viên

 

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân;

- Thường trực Đảng ủy (b/c);

- Thường trực HĐND;

- Thường trực UBND;

- Tổ tư vấn (t/h);

- Lưu: VP,VT.

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 Phạm Văn Điệp

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com