Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN PHÚ.

Ngày 13/09/2023 11:06:27

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã Xuân Phú!

 z4688844253504_93c3a83cfea57e49aa168f39bfe78fa0.jpg

Vệ sinh môi trường thực sự cần thiết trong cuộc sống của mỗi người dân. Có một môi trường sống lành mạnh là điều ai cũng hướng tới. Vì vậy, việc đảm bảo vệ sinh môi trường chính là đảm bảo có một cuộc sống khoẻ manh, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta, đây cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mỗi gia đình và của mỗi người dân.

Trong những năm qua, nhân dân, cán bộ xã Xuân Phú đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn toàn xã. Địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như: các tổ chức chính trị - xã hội duy trì đoạn đường tự quản, duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư 2 tuần 1 lần (theo Hương ước làng văn hóa), tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thu gom rác thải tập trung, trồng hoa, trồng cây xanh thay thế cỏ dại ở một số tuyến đường, làm tốt công tác thu gom rác nguy hại.

z4688845211274_ea7dc23a51d9e278e50ffbe892bb9fab.jpg

Tuy nhiên kết quả đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, cảnh quan môi trường trên địa bàn chưa thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, công tác tổng dọn vệ sinh môi trường ở các thôn, làng văn hóa chưa được thực hiện thường xuyên, tỷ lệ hộ gia đình thu gom rác thải còn thấp, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra.

z4688843566211_8cf16ae2c0fa44d9aee4e146034a2341.jpg

Chúng ta đang thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM Nâng cao, Đô thị văn minh trong đó Tiêu chí về môi trường trong chương trình là tiêu chí dễ nhận thấy, là bộ mặt của xã, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách hiện nay. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ môi trường, đảm bảo hành lang thông thoáng với những việc làm cụ thể, thiết thực:

z4688843767710_e906ca1fd149b1003ed8af02e90683ca.jpg

Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần. Các thôn, làng văn hóa duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần, vận động nhân dân thu gom rác thải sinh hoạt tập trung, thực hiện tốt hương ước Làng văn hóa về bảo vệ môi trường đồng thời các thôn chủ động thường xuyên báo cáo về UBND xã về công tác tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm của thôn mình. (Qua đồng chí Phùng Đình Lễ CC ĐC NNMT)

z4688844486040_a235e5c360686ab2757221a0ab652e76.jpg

Các tổ chức chính trị - xã hội duy trì tổng dọn các đoạn đường tự quản, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình cùng với toàn thể nhân dân chung tay dọn vệ sinh môi trường các thôn mình phụ trách.

z4688845219278_4b16a71d7cfb58334d01331257d3838d.jpg

Đề nghị toàn thể bà con nhân dân gương mẫu bằng những hành động cụ thể: thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quang khu vực nhà ở, thực hiện 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), tự giác thu gom, xử lý rác thải, tham gia giữ gìn vệ sinh chung, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh, chấp hành tốt trật tự hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang để kinh doanh, buôn bán, không để rác thải, vật liệu xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, tham gia các ngày lao động vì môi trường do thôn, làng văn hóa và các đoàn thể phát động.

z4688845032194_98ad7158c4c25f6fa54105b1521984f9.jpg

 Với phương trâm “Vì một môi trường lành mạnh, an toàn” Đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay thực hiện.

z4688845217671_849f6f32710d7b1a6215769c52419683.jpgz4688844700306_209b78e0216e5c570bac7af248086c81.jpg

z4688843767710_e906ca1fd149b1003ed8af02e90683ca.jpg


Đài truyền thanh xã Xuân Phú

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN PHÚ.

Đăng lúc: 13/09/2023 11:06:27 (GMT+7)

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã Xuân Phú!

 z4688844253504_93c3a83cfea57e49aa168f39bfe78fa0.jpg

Vệ sinh môi trường thực sự cần thiết trong cuộc sống của mỗi người dân. Có một môi trường sống lành mạnh là điều ai cũng hướng tới. Vì vậy, việc đảm bảo vệ sinh môi trường chính là đảm bảo có một cuộc sống khoẻ manh, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta, đây cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mỗi gia đình và của mỗi người dân.

Trong những năm qua, nhân dân, cán bộ xã Xuân Phú đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn toàn xã. Địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như: các tổ chức chính trị - xã hội duy trì đoạn đường tự quản, duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư 2 tuần 1 lần (theo Hương ước làng văn hóa), tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thu gom rác thải tập trung, trồng hoa, trồng cây xanh thay thế cỏ dại ở một số tuyến đường, làm tốt công tác thu gom rác nguy hại.

z4688845211274_ea7dc23a51d9e278e50ffbe892bb9fab.jpg

Tuy nhiên kết quả đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, cảnh quan môi trường trên địa bàn chưa thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, công tác tổng dọn vệ sinh môi trường ở các thôn, làng văn hóa chưa được thực hiện thường xuyên, tỷ lệ hộ gia đình thu gom rác thải còn thấp, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra.

z4688843566211_8cf16ae2c0fa44d9aee4e146034a2341.jpg

Chúng ta đang thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM Nâng cao, Đô thị văn minh trong đó Tiêu chí về môi trường trong chương trình là tiêu chí dễ nhận thấy, là bộ mặt của xã, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách hiện nay. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã cùng chung sức, đồng lòng bảo vệ môi trường, đảm bảo hành lang thông thoáng với những việc làm cụ thể, thiết thực:

z4688843767710_e906ca1fd149b1003ed8af02e90683ca.jpg

Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần. Các thôn, làng văn hóa duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần, vận động nhân dân thu gom rác thải sinh hoạt tập trung, thực hiện tốt hương ước Làng văn hóa về bảo vệ môi trường đồng thời các thôn chủ động thường xuyên báo cáo về UBND xã về công tác tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm của thôn mình. (Qua đồng chí Phùng Đình Lễ CC ĐC NNMT)

z4688844486040_a235e5c360686ab2757221a0ab652e76.jpg

Các tổ chức chính trị - xã hội duy trì tổng dọn các đoạn đường tự quản, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình cùng với toàn thể nhân dân chung tay dọn vệ sinh môi trường các thôn mình phụ trách.

z4688845219278_4b16a71d7cfb58334d01331257d3838d.jpg

Đề nghị toàn thể bà con nhân dân gương mẫu bằng những hành động cụ thể: thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quang khu vực nhà ở, thực hiện 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), tự giác thu gom, xử lý rác thải, tham gia giữ gìn vệ sinh chung, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rảnh, chấp hành tốt trật tự hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang để kinh doanh, buôn bán, không để rác thải, vật liệu xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, tham gia các ngày lao động vì môi trường do thôn, làng văn hóa và các đoàn thể phát động.

z4688845032194_98ad7158c4c25f6fa54105b1521984f9.jpg

 Với phương trâm “Vì một môi trường lành mạnh, an toàn” Đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay thực hiện.

z4688845217671_849f6f32710d7b1a6215769c52419683.jpgz4688844700306_209b78e0216e5c570bac7af248086c81.jpg

z4688843767710_e906ca1fd149b1003ed8af02e90683ca.jpg


Đài truyền thanh xã Xuân Phú

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com