Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881
BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Xuân Phú. mời toàn thể nhân dân theo dõi bài tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Xuân Phú. mời toàn thể nhân dân theo dõi bài tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

Đăng lúc 8 tháng trước · 92 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Tố cáo

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đăng lúc 1 năm trước · 563 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN Luật Khiếu Nại

Ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII đã thông qua Luật Khiếu nại. Luật Khiếu nại gồm 8 Chương 70 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

Đăng lúc 1 năm trước · 556 lượt xem

10 điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

10 điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Đăng lúc 1 năm trước · 390 lượt xem

Một số điều Luật Tố cáo

Bài tuyên truyền luật Tố cáo

Đăng lúc 1 năm trước · 543 lượt xem

Tuyên truyền một số điều luật khiếu nại

Tuyên truyền một số điều luật Khiếu nại

Đăng lúc 1 năm trước · 537 lượt xem

Trích một số điều của nghị định quy định về xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đăng lúc 1 năm trước · 726 lượt xem

CÁC QUYỀN CHUNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Các quyền chung của người sử dụng đất được quy định tại Điều 166 Luật đất đai 2013. Theo đó, người sử dụng đất có các quyền cơ bản sau:

Đăng lúc 1 năm trước · 372 lượt xem

Trích một số điều của nghị định quy định về xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đăng lúc 5 năm trước · 641 lượt xem

“NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2017”

Chủ tịch hồ Chí Minh là người có công lớn trong sự nghiệp lập hiến và lập pháp của nước ta, sinh thời, người luôn chú trọng đến pháp luật, làm sao để đưa pháp luật đến với cuộc sống của từng người dân, phù hợp với lợi ích của nhân dân. Trải qua thời gian, tư tưởng, những lời dạy của Người về pháp luật vẫn luôn được các thế hệ ghi nhớ và làm theo.

Đăng lúc 5 năm trước · 523 lượt xem
12

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com