Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO XÃ Ở KHU DÂN CƯ

Ngày 02/12/2023 00:16:37

Kính thưa các vị đại biểu Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ Thôn Hố Dăm.

 Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước trong năm 2023. Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2023 Ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư thôn Hố Dăm, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá mới trong cộng đồng khu dân cư.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND- UBND và UB MTTQ , tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, các cụ cao niên, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, Chúc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong thôn.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản: "Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển" quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bạn mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc khúc tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hoá xã hội từng bước phát triển. Các ban ngành đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành Hương ước khu dân cư. Từ đó thay đổi nếp sống lành mạnh hơn, bãi bỏ các thủ tục lạc hậu. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, các chính sách của nhà nước đã đi vào cuộc sống của mỗi dân cư: Chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm, xây dựng nhà bán kiên cố, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn,.. phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định và phát triển thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới trong khu dân cư của Thôn Hố Dăm

Bên cạnh đó với tinh thần cần cù lao động, đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cứ tăng gia sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của kinh tế. 

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng cho việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng uỷ, UBND, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, góp phần làm thay đổi quê hương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ xã, tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, Ban điều hành thôn, Ban công tác mặt trận các đoàn thể, hội và nhân dân khu dân cư thôn Hố Dăm đã đóng góp trách nhiệm, sức lực, tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn Hố Dăm đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đề nghị cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Hố Dăm cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn; trong đó, quan tâm một số nội dung sau:

Một là, Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất ngay trong cấp ủy, chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tích cực phát triển kinh tế gia đình trong phát triển sản xuất, quan tâm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, cải tạo vườn tạp, cùng với đó mỗi gia đình phải đi đầu trong trồng hàng rào cây xanh của thôn, xã.

Hai là, Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả, cùng với đó là tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững và thực chất; tập trung duy trì tiêu chí cảnh quan môi trường đảm bảo diện mạo nông thôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Quan tâm thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm cho từng người dân đều chung sức đồng lòng phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tư, xây dựng gia đình văn hóa. Thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng, tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Bốn là, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tai, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn; thường xuyên phối hợp với chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Năm là, Chi ủy chi bộ quan tâm, chăm lo phát triển đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên; mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực; chủ động phát hiện, tham gia giải quyết, hòa giải các vấn đề bức xúc ngay trong thôn, xóm

Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm 2023 bước sang năm 2024 nhiệm vụ của những tháng còn lại là cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm phải tập trung để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Tôi tin tưởng rằng phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hố Dăm nói riêng, xã Xuân Phú nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng và phát triển xã Xuân Phú ngày càng phát triển.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hố Dăm sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

 
 

 


Kính thưa toàn thể nhân dân thôn Hố Dăm

Nhân dịp về dự ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Thôn Hố Dăm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã có chút quà tặng khu dân cư.

Sau đây, xin kính mời các đồng chí Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, Trưởng Làng VH, Ban công tác mặt trận thôn lên nhận quà của xã.

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO XÃ Ở KHU DÂN CƯ

Đăng lúc: 02/12/2023 00:16:37 (GMT+7)

Kính thưa các vị đại biểu Kính thưa toàn thể nhân dân và cán bộ Thôn Hố Dăm.

 Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước trong năm 2023. Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2023 Ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư thôn Hố Dăm, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá mới trong cộng đồng khu dân cư.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND- UBND và UB MTTQ , tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, các cụ cao niên, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, Chúc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trong thôn.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản: "Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển" quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bạn mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc khúc tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hoá xã hội từng bước phát triển. Các ban ngành đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành Hương ước khu dân cư. Từ đó thay đổi nếp sống lành mạnh hơn, bãi bỏ các thủ tục lạc hậu. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, các chính sách của nhà nước đã đi vào cuộc sống của mỗi dân cư: Chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm, xây dựng nhà bán kiên cố, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn,.. phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định và phát triển thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới trong khu dân cư của Thôn Hố Dăm

Bên cạnh đó với tinh thần cần cù lao động, đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cứ tăng gia sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của kinh tế. 

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng cho việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng uỷ, UBND, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, góp phần làm thay đổi quê hương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ xã, tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, Ban điều hành thôn, Ban công tác mặt trận các đoàn thể, hội và nhân dân khu dân cư thôn Hố Dăm đã đóng góp trách nhiệm, sức lực, tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn Hố Dăm đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đề nghị cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Hố Dăm cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn; trong đó, quan tâm một số nội dung sau:

Một là, Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất ngay trong cấp ủy, chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tích cực phát triển kinh tế gia đình trong phát triển sản xuất, quan tâm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, cải tạo vườn tạp, cùng với đó mỗi gia đình phải đi đầu trong trồng hàng rào cây xanh của thôn, xã.

Hai là, Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả, cùng với đó là tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững và thực chất; tập trung duy trì tiêu chí cảnh quan môi trường đảm bảo diện mạo nông thôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ba là, Quan tâm thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm cho từng người dân đều chung sức đồng lòng phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tư, xây dựng gia đình văn hóa. Thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng, tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Bốn là, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tai, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn; thường xuyên phối hợp với chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Năm là, Chi ủy chi bộ quan tâm, chăm lo phát triển đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên; mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực; chủ động phát hiện, tham gia giải quyết, hòa giải các vấn đề bức xúc ngay trong thôn, xóm

Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm 2023 bước sang năm 2024 nhiệm vụ của những tháng còn lại là cán bộ và nhân dân Thôn Hố Dăm phải tập trung để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Tôi tin tưởng rằng phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hố Dăm nói riêng, xã Xuân Phú nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng và phát triển xã Xuân Phú ngày càng phát triển.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hố Dăm sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

 
 

 


Kính thưa toàn thể nhân dân thôn Hố Dăm

Nhân dịp về dự ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Thôn Hố Dăm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã có chút quà tặng khu dân cư.

Sau đây, xin kính mời các đồng chí Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, Trưởng Làng VH, Ban công tác mặt trận thôn lên nhận quà của xã.

 

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com