Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Đảng bộ xã Xuân Phú tổng kết công tác Đảng năm 2017 và trển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 13/01/2019 00:00:00

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2018 tại hội trường tầng 2 UBND xã Xuân Phú đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Trong năm qua, dưới dự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy – UBND huyện và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị. Sản xuất nông- lâm nghiệp - thủy sản đạt 92,3tỷ đồng, đạt 100,4%; công nghiệp - xây dựng đạt 24,5 tỷ đồng, đạt 125%; dịch vụ thương mại 8,61 tỷ đồng, đạt 100,5%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.719 tấn, đạt 126%, vượt kế hoạch 26%, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, bất lợi do giá cả thị trường có nhiều biến động và thiếu tính ổn định, giá trâu bò hàng hóa giảm mạnh, đặc biệt là giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục, đa số các hộ chăn nuôi bị thua lỗ, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân; công tác tiêm phòng vắc xin đạt 80% tổng đàn.
 
         Văn hóa - xã hội được quan tâm chú trọng, đời sống của người dân được nâng lên, toàn xã có 73,8% gia đình đạt gia đình văn hóa, có 9/13 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện. Công tác xây dựng xã nông thôn mới được quan tâm chú trọng, đến nay, xã Xuân Phú cơ bản đạt được 10/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các nghị quyết được triển khai sâu rộng, trong năm đã kết nạp được 4 đảng viên mới.
          
         Về phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018, Đảng bộ xã Xuân Phú tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, QP- AN mà xã đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện kết hợp với nguồn nội lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. chú trọng sản xuất nông- lâm nghiệp.
 Về công tác xây dựng nông thôn mới, giữ vững 10 tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại, tập trung xây dựng hệ thống chính trị. Trong năm  Đảng bộ xã Xuân Phú, phấn đấu kết nạp từ 8- 10 Đảng viên mới, 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị khen thưởng cho 03 tập thể chi bộ và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ xã Xuân Phú, thành công tốt đẹp.
 

Đảng bộ xã Xuân Phú tổng kết công tác Đảng năm 2017 và trển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 13/01/2019 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2018 tại hội trường tầng 2 UBND xã Xuân Phú đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 Trong năm qua, dưới dự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy – UBND huyện và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị. Sản xuất nông- lâm nghiệp - thủy sản đạt 92,3tỷ đồng, đạt 100,4%; công nghiệp - xây dựng đạt 24,5 tỷ đồng, đạt 125%; dịch vụ thương mại 8,61 tỷ đồng, đạt 100,5%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.719 tấn, đạt 126%, vượt kế hoạch 26%, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, bất lợi do giá cả thị trường có nhiều biến động và thiếu tính ổn định, giá trâu bò hàng hóa giảm mạnh, đặc biệt là giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục, đa số các hộ chăn nuôi bị thua lỗ, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân; công tác tiêm phòng vắc xin đạt 80% tổng đàn.
 
         Văn hóa - xã hội được quan tâm chú trọng, đời sống của người dân được nâng lên, toàn xã có 73,8% gia đình đạt gia đình văn hóa, có 9/13 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện. Công tác xây dựng xã nông thôn mới được quan tâm chú trọng, đến nay, xã Xuân Phú cơ bản đạt được 10/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các nghị quyết được triển khai sâu rộng, trong năm đã kết nạp được 4 đảng viên mới.
          
         Về phương hướng nhiệm vụ cho năm 2018, Đảng bộ xã Xuân Phú tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, QP- AN mà xã đã đề ra. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện kết hợp với nguồn nội lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. chú trọng sản xuất nông- lâm nghiệp.
 Về công tác xây dựng nông thôn mới, giữ vững 10 tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại, tập trung xây dựng hệ thống chính trị. Trong năm  Đảng bộ xã Xuân Phú, phấn đấu kết nạp từ 8- 10 Đảng viên mới, 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị khen thưởng cho 03 tập thể chi bộ và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017. Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ xã Xuân Phú, thành công tốt đẹp.
 
Từ khóa bài viết:

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com