Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

Ngày 17/05/2023 16:41:50

DANH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC- BCH ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

 CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

 

Đồng chí: PHẠM VĂN ĐIỆP

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: BÙI VĂN HOÀNG

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: PHẠM VĂN NIÊN

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

Đồng chí: PHẠM VĂN ĐIỆP

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: BÙI VĂN HOÀNG

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: PHẠM VĂN NIÊN

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: NGÔ KHẮC GIANG

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND xã

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN PHÚ

KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020  2025

 

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Điệp

UVBTV, Bí Thư  ĐU, Chủ tịch HĐND 

2

Bùi Văn Hoàng

UVBTV, Phó BT Thường Trực  Đảng ủy xã

3

Phạm Văn Niên

UV BTV, Phó BT Đảng ủy, CT UBND 

4

Ngô Khắc Giang

 UV BTV, Phó CT. UBND xã

5

Ngân Thị Phương

ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã

6

Nguyễn Văn Bảy

ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã

7

Phạm Trọng Tài

ĐUV, Chủ tịch MTTQ xã

8

Đỗ Văn Tú

ĐUV, Trưởng công an xã

9

Bùi Công Nam

ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã.

10

Phạm Văn Toán

ĐUV, Phó chủ nhiệm UBKT

11

Lường Thị Hạnh

ĐUV. Chủ tịch Hội LHPN xã

12

Lê Văn Hùng

ĐUV. Chủ tịch Hội ND xã

13

Lê Văn Hưng

ĐUV. BT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

14

Mai Thị Oanh

ĐUV. BTCB, HT Trường Tiểu Học

15

Phạm Văn Đại

ĐUV. Bí thư chi bộ thôn Đồng Luồng

Theo nguồn Đảng ủy xã Xuân Phú

 

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

Đăng lúc: 17/05/2023 16:41:50 (GMT+7)

DANH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC- BCH ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

 CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

 

Đồng chí: PHẠM VĂN ĐIỆP

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: BÙI VĂN HOÀNG

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: PHẠM VĂN NIÊN

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

Đồng chí: PHẠM VĂN ĐIỆP

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: BÙI VĂN HOÀNG

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy xã Xuân Phú

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: PHẠM VĂN NIÊN

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

Đồng chí: NGÔ KHẮC GIANG

- Năm sinh: 1981

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND xã

- Quê quán: Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN PHÚ

KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020  2025

 

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Điệp

UVBTV, Bí Thư  ĐU, Chủ tịch HĐND 

2

Bùi Văn Hoàng

UVBTV, Phó BT Thường Trực  Đảng ủy xã

3

Phạm Văn Niên

UV BTV, Phó BT Đảng ủy, CT UBND 

4

Ngô Khắc Giang

 UV BTV, Phó CT. UBND xã

5

Ngân Thị Phương

ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã

6

Nguyễn Văn Bảy

ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã

7

Phạm Trọng Tài

ĐUV, Chủ tịch MTTQ xã

8

Đỗ Văn Tú

ĐUV, Trưởng công an xã

9

Bùi Công Nam

ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã.

10

Phạm Văn Toán

ĐUV, Phó chủ nhiệm UBKT

11

Lường Thị Hạnh

ĐUV. Chủ tịch Hội LHPN xã

12

Lê Văn Hùng

ĐUV. Chủ tịch Hội ND xã

13

Lê Văn Hưng

ĐUV. BT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

14

Mai Thị Oanh

ĐUV. BTCB, HT Trường Tiểu Học

15

Phạm Văn Đại

ĐUV. Bí thư chi bộ thôn Đồng Luồng

Theo nguồn Đảng ủy xã Xuân Phú

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com