Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Đảng bộ xã Xuân Phú tập nghị quyết

Ngày 08/11/2018 00:00:00

Ngày 10/8/2018, tại trung tâm nhà văn hóa xã Xuân Phú, Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí: trong BCH Đảng bộ xã; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Ngày 10/8/2018, tại trung tâm  nhà văn hóa xã Xuân Phú, Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí: trong BCH Đảng bộ xã; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Niên, Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa hệ trọng vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, vừa tác động to lớn, sâu rộng trực tiếp đến đời sống tâm tư của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

20180810_073436.jpg

(Đồng chí: Phạm Văn Niên Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đảng ủy giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26 - NQ /TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng(khóa XII) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề cập trong Nghị quyết đã được làm rõ. Để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đó, Nghị quyết đồng thời nêu bật 2 trọng tâm về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền. Cùng với đó là 5 đột phá gồm: đổi mới công tác đánh giá cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền; nhất quán chủ trương bí thư cấp tỉnh, huyện không phải người địa phương; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở; hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tiếp thu Nghị quyết số 27" về cải cách chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28" về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Trong đó, Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

20180810_073827.jpg


20180810_073851.jpg


20180810_073904.jpg
(Toàn cảnh buổi học nghị quyết)

Trên cơ sở tầm quan trọng của các văn bản, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nghiên cứu tài liệu, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị để nhận thức đầy đủ nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị, các chi bộ, đoàn thể cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và tuyên truyền 3 nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tổ chức cho các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch các Nghị quyết. Bài thu hoạch phải được viết tay trên giấy A4, có đánh giá chất lượng của cấp ủy, đơn vị trực tiếp quản lý.

Để góp phần thực hiện tốt nội dung nghị quyết Trung ương 7 khóa XII mỗi người cán bộ, đảng viên cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới. Từ thành công của hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII lần này, sẽ tạo tiền đề vững chắc, củng cố khối đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp trong hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương Xuân Phú ngày càng giàu đẹp văn minh.

                                                                                                                                                                                             CC VHXH: Phạm Thị Hà

Đảng bộ xã Xuân Phú tập nghị quyết

Đăng lúc: 08/11/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 10/8/2018, tại trung tâm nhà văn hóa xã Xuân Phú, Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí: trong BCH Đảng bộ xã; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Ngày 10/8/2018, tại trung tâm  nhà văn hóa xã Xuân Phú, Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí: trong BCH Đảng bộ xã; trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Niên, Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa hệ trọng vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, vừa tác động to lớn, sâu rộng trực tiếp đến đời sống tâm tư của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

20180810_073436.jpg

(Đồng chí: Phạm Văn Niên Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đảng ủy giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26 - NQ /TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng(khóa XII) "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề cập trong Nghị quyết đã được làm rõ. Để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đó, Nghị quyết đồng thời nêu bật 2 trọng tâm về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền. Cùng với đó là 5 đột phá gồm: đổi mới công tác đánh giá cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền; nhất quán chủ trương bí thư cấp tỉnh, huyện không phải người địa phương; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở; hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tiếp thu Nghị quyết số 27" về cải cách chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28" về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Trong đó, Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

20180810_073827.jpg


20180810_073851.jpg


20180810_073904.jpg
(Toàn cảnh buổi học nghị quyết)

Trên cơ sở tầm quan trọng của các văn bản, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nghiên cứu tài liệu, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị để nhận thức đầy đủ nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị, các chi bộ, đoàn thể cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và tuyên truyền 3 nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tổ chức cho các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch các Nghị quyết. Bài thu hoạch phải được viết tay trên giấy A4, có đánh giá chất lượng của cấp ủy, đơn vị trực tiếp quản lý.

Để góp phần thực hiện tốt nội dung nghị quyết Trung ương 7 khóa XII mỗi người cán bộ, đảng viên cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới. Từ thành công của hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII lần này, sẽ tạo tiền đề vững chắc, củng cố khối đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp trong hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương Xuân Phú ngày càng giàu đẹp văn minh.

                                                                                                                                                                                             CC VHXH: Phạm Thị Hà

Từ khóa bài viết:

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com