Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

BÀI PHÁT BIỂU NHẬN NHIỆM VỤ HỘI NGHỊ RA MẮT CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Ngày 02/12/2023 00:16:37

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban, phòng, ngành của huyện Kính thưa các quý vị đại biểu, Kính thưa toàn thể hội nghị

 Thực hiện kế hoạch phối hợp số 21 ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về phối hợp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Hôm nay xã Xuân Phú ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Phạm Văn Niên, UV BTV - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu khai mạc ra mắt mô hình; Đặc biệt, đồng chí ………………………

…………………………………………………….... phát biểu giao nhiệm vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện mô hình. Thay mặt cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ và nhân dân xã Xuân Phú trước tiên chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Dân vận Huyện ủy, của UBND huyện và đã về dự buổi ra mắt mô hình, đồng thời chúng tôi xin tiếp thu nghiêm túc những nhiệm vụ mà các đồng chí đã giao và bày tỏ sự quyết tâm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

 Kính thưa toàn thể hội nghị

 Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những năm qua việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ngày càng được củng cố; niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được tăng cường; nhiều chủ trương chính sách, nhiều phong trào thi đua đã được cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể triển khai và tổ chức thực hiện được cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia có hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao, nhất là các mô hình thi đua Dân vận khéo. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trong giai đoạn hiện nay đã đáp ứng được mong mỏi của người dân của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội (Khi mà ở đâu đó vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu người dân, ở đâu đó vẫn còn thái độ thờ ơ, vô cảm trước nhân dân…).

Để mô hình phát huy được hiệu quả, nhất là hoạt động của Ban điều hành cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử có hiệu quả, tham mưu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức Xuân Phú trong phục vụ người dân doanh nghiệp mà đồng chí ………………………………………….. đã phát biểu giao nhiệm vụ, trong thời gian tới chúng tôi xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát thực, phù hợp, hiệu quả, tất cả vì sự hài lòng và phát triển của địa phương; Tăng cường công tác lãnh đạo quan tâm theo dõi cũng như đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, việc chấp hành quy chế, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với chất lượng hiệu quả thực hiện mô hình với việc đánh giá của cán bộ công chức. 

Hai là đối với chính quyền và ban điều hành mô hình căn cứ vào quy định hiện hành và Quy chế hoạt động cũng như chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân trên các lĩnh vực phân công, phân nhiệm rõ ràng nhất là cán bộ công chức thuộc bộ phận một cửa, cán bộ công chức trên các lĩnh vực thường phải tiếp xúc với người dân doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý và đề nghị xử lý nghiêm nếu có tình trạng né tránh, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, thiếu văn minh, thiếu tận tình, thiếu chu đáo; Phải xác định nhân dân là đối tượng phục vụ và bản thân mỗi cán bộ, công chức phải là người phục vụ; Chính quyền phải được chuyển hóa từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nội dung trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, với tinh thần “5 biết”, “3 không”,4 thể hiện”; đi đôi với đó là “4 tăng”, giải quyết cho bằng được “2 giảm” đó là giảm thời gian giải quyết giảm chi phí thực hiện.

Ba là, đối Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các thôn, cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đồng thuận thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Đô thị Văn minh” gắn với tiêu chí hạ tầng phường, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

 Kính thưa các quý vị đại biểu

 Với truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, với mục tiêu xây dựng chính quyền thực sự của dân do dân vì dân chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo huyện, với hội nghị sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại xã Xuân Phú ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức xã Xuân Phú đẹp trong lòng dân và các tổ chức cá nhân đến với Xuân Phú.

Cũng tại Hội nghị này, chúng tôi kính mong các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, phòng, ngành, mặt trận tổ quốc cấp huyện tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ Xuân Phú sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới Nâng cao vào năm 2024.

Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí về dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.!

BÀI PHÁT BIỂU NHẬN NHIỆM VỤ HỘI NGHỊ RA MẮT CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Đăng lúc: 02/12/2023 00:16:37 (GMT+7)

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban, phòng, ngành của huyện Kính thưa các quý vị đại biểu, Kính thưa toàn thể hội nghị

 Thực hiện kế hoạch phối hợp số 21 ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về phối hợp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Hôm nay xã Xuân Phú ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Phạm Văn Niên, UV BTV - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu khai mạc ra mắt mô hình; Đặc biệt, đồng chí ………………………

…………………………………………………….... phát biểu giao nhiệm vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện mô hình. Thay mặt cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ và nhân dân xã Xuân Phú trước tiên chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Dân vận Huyện ủy, của UBND huyện và đã về dự buổi ra mắt mô hình, đồng thời chúng tôi xin tiếp thu nghiêm túc những nhiệm vụ mà các đồng chí đã giao và bày tỏ sự quyết tâm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

 Kính thưa toàn thể hội nghị

 Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những năm qua việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ngày càng được củng cố; niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được tăng cường; nhiều chủ trương chính sách, nhiều phong trào thi đua đã được cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể triển khai và tổ chức thực hiện được cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia có hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao, nhất là các mô hình thi đua Dân vận khéo. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trong giai đoạn hiện nay đã đáp ứng được mong mỏi của người dân của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội (Khi mà ở đâu đó vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu người dân, ở đâu đó vẫn còn thái độ thờ ơ, vô cảm trước nhân dân…).

Để mô hình phát huy được hiệu quả, nhất là hoạt động của Ban điều hành cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử có hiệu quả, tham mưu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức Xuân Phú trong phục vụ người dân doanh nghiệp mà đồng chí ………………………………………….. đã phát biểu giao nhiệm vụ, trong thời gian tới chúng tôi xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát thực, phù hợp, hiệu quả, tất cả vì sự hài lòng và phát triển của địa phương; Tăng cường công tác lãnh đạo quan tâm theo dõi cũng như đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực thi chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, việc chấp hành quy chế, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với chất lượng hiệu quả thực hiện mô hình với việc đánh giá của cán bộ công chức. 

Hai là đối với chính quyền và ban điều hành mô hình căn cứ vào quy định hiện hành và Quy chế hoạt động cũng như chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân trên các lĩnh vực phân công, phân nhiệm rõ ràng nhất là cán bộ công chức thuộc bộ phận một cửa, cán bộ công chức trên các lĩnh vực thường phải tiếp xúc với người dân doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý và đề nghị xử lý nghiêm nếu có tình trạng né tránh, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, thiếu văn minh, thiếu tận tình, thiếu chu đáo; Phải xác định nhân dân là đối tượng phục vụ và bản thân mỗi cán bộ, công chức phải là người phục vụ; Chính quyền phải được chuyển hóa từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nội dung trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, với tinh thần “5 biết”, “3 không”,4 thể hiện”; đi đôi với đó là “4 tăng”, giải quyết cho bằng được “2 giảm” đó là giảm thời gian giải quyết giảm chi phí thực hiện.

Ba là, đối Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các thôn, cán bộ, Đảng viên và nhân dân tiếp tục đồng thuận thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Đô thị Văn minh” gắn với tiêu chí hạ tầng phường, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

 Kính thưa các quý vị đại biểu

 Với truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, với mục tiêu xây dựng chính quyền thực sự của dân do dân vì dân chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo huyện, với hội nghị sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” tại xã Xuân Phú ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức xã Xuân Phú đẹp trong lòng dân và các tổ chức cá nhân đến với Xuân Phú.

Cũng tại Hội nghị này, chúng tôi kính mong các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, phòng, ngành, mặt trận tổ quốc cấp huyện tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ Xuân Phú sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới Nâng cao vào năm 2024.

Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí về dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.!

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com