Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Ngày 31/07/2023 14:26:00

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

 Thực hiện hướng dẫn số 1453/UBND-VHTT, ngày 26/5/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp. UBND xã Xuân Phú tuyên truyền như sau: Có tệp tài liệu tuyên truyền đính kèm.Phụ lục:

Tài liệu hướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (Digital Business Indicators)

Bước 1: Truy cập trình duyệt Internet bất kỳ, nhập địa chỉ dbi.gov.vn ấn Enter, trình duyệt trả về giao diện sau:


 

Bước 2: Ở menu Trang chủ, ấn vào nút Đăng ký, trình duyệt trả về giao diện sau: 

Bước 3: Doanh nghiệp ấn vào chức năng Doanh nghiệp (theo hình sau):


 

Trình duyệt trả về giao diện danh cho doanh nghiệp đăng ký tài khoản (theo hình sau):


 

Tại giao diện, doanh nghiệp nhập các thông tin gồm:

1.    Thông tin doanh nghiệp


                     
 

11. Thông tin doanh nghiệp Tôn doanh nghiệp *

Mã số thuế *

 
   

"Chọn Tỉnh/Thành phố—

 
   

Trụ sở chính *

Ngày hoọt động

Ngành nghé kinh doanh khác

Loại hình doanh nghiệp *

Tôn tiếng Anh

 
 
 
 

Ngành nghé kinh doanh chính •

Quy mô doanh nghiộp *

 
   

— Chọn —

 
 
   

— Chọn —

 
   

— Chọn —

 
 
 
 

Tên viết tắt/Tôn thương hiệu

 

 

 

 

 

 

 Text Box: Nhân sựQuy mô nhân sự (Cố HĐLĐ) *


Trong đó:

-       Tên doanh nghiệp: Nhập tên theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-       Trụ sở chính: Chọn địa chỉ theo Tỉnh/Thành phố.

-       Mã số thuế: Nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

-       Ngày hoạt động: Nhập ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

-       Ngành nghề kinh doanh chính: Chọn ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

-       Ngành nghề kinh doanh khác: Nhập thêm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, mỗi ngành cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;).

-       Quy mô doanh nghiệp: Chọn quy mô phù hợp với tổ chức hiện tại của doanh nghiệp.

-       Loại hình doanh nghiệp: Chọn loại hình phù hợp của doanh nghiệp.

-       Tên viết tắt/ Tên thương hiệu: Nhập Tên viết tắt/ Tên thương hiệu của doanh

nghiệp.

-       Tên tiếng Anh: Nhập tên tiếng Anh của doanh nghiệp.

-       Quy mô nhân sự: Chọn số nhận sự (có Hợp đồng lao động) tương    ứng   của

doanh nghiệp.

Ghi chú: Các trường có dấu * đỏ là bắt buộc phải chọn, phải nhập.

2.   Thông tin địa chỉ


 

Trong đó:

-       Tỉnh/Thành phố: Chọn Tỉnh/Thành phố doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính.

-       Quận/Huyện: Chọn Quận/Huyện doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính tương ứng với Tỉnh/Thành phố.

-       Xã/Phường: Chọn Xã/Phường doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính tương ứng với Quận/Huyện.

-       Số nhà, đường, phố: Nhập số nhà doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính.

-       Điện thoại: Nhập số điện thoại của doanh nghiệp.

-       Fax: Nhập số fax của doanh nghiệp.

-       Website: Nhập địa chỉ website của doanh nghiệp.

Ghi chú: Các trường có dấu * đỏ là bắt buộc phải chọn, phải nhập.

3. Thông tin cán bô đầu mối đánh giá chuyển đổi số cùa doanh nghiệp


 

Trong đó:

-       Họ tên: Nhập họ tên cán bộ đầu mối của doanh nghiệp chịu trách nhiệm số liệu đánh giá quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

-       Số điện thoại: Nhập số điện thoại của cán bộ đầu mối

-       Chức vụ: Nhập chức vụ của cán bộ đầu mối.

-       Tài khoản: Tài khoản sẽ tự động sinh ra theo mã số thuế (hãy nhớ thông tin trường này để phục vụ quá trình đăng nhập, trước khi thực hiện đánh giá).

-       Email: Địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối.

-       Tạo mật khẩu: Nhập mật khẩu để đăng nhập cùng Tài khoản

-       Xác nhận lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu (giống hệt mật khẩu trên).

-       Nhập mã CAPCHA bạn thấy ở trên (ô trên có mã là UK98X)

-       Ân vào nút Gửi đăng ký để hoàn thành quá trình đăng ký.

Ghi chú: Nếu dữ liệu đánh dấu * đỏ chưa nhập đủ, hệ thống sẽ yêu cầu doanh nghiệp nhập thêm, trước khi cho phép gửi đăng ký.

Text Box: DBIBước 4: Hệ thống DBI (digitalbusinessindex@gmail.com) sẽ gửi đến email doanh nghiệp đã điền tại form đăng ký thư “Thông báo xác nhận thông tin doanh nghiệp”, tại thư này, doanh nghiệp cần bấm vào link “tại đây” hoặc nút Đồng ý để xác nhận thông tin đăng ký là đúng và chính thức kích hoạt tài khoản doanh nghiệp (xem hình sau):

Kính gửi Anh/Chị

THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÙA DOANH NGHIỆP

Hệ thống đã tiếp nhận thông tin đăng kỷ của doanh nghiệp THANH HOA COMPANY LIMITED (Mã so thuế: 0201094287)!

Anh/chị vui lòng kiểm tra các thông tin doanh nghiệp bẽn dưới. Nếu thông tin doanh nghiệp đã chính xác đề nghị quý doanh nghiệp xác nhận tai đãv để hệ thống tiến hành tạo tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi bấm vào link “tại đây” hoặc nút Đồng ý, hệ thống DBI sẽ gửi thư thông báo tạo tài khoản cho doanh nghiệp (xem hình sau):


DBI


Kính gửi Anh/Chị


 

Doanh nghiệp hoàn tất quá trình tạo tài khoản và bắt đầu sử dụng thông tin Tài khoản, Mật khẩu để bắt đầu thực hiện Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Đăng lúc: 31/07/2023 14:26:00 (GMT+7)

Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

 Thực hiện hướng dẫn số 1453/UBND-VHTT, ngày 26/5/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp. UBND xã Xuân Phú tuyên truyền như sau: Có tệp tài liệu tuyên truyền đính kèm.Phụ lục:

Tài liệu hướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (Digital Business Indicators)

Bước 1: Truy cập trình duyệt Internet bất kỳ, nhập địa chỉ dbi.gov.vn ấn Enter, trình duyệt trả về giao diện sau:


 

Bước 2: Ở menu Trang chủ, ấn vào nút Đăng ký, trình duyệt trả về giao diện sau: 

Bước 3: Doanh nghiệp ấn vào chức năng Doanh nghiệp (theo hình sau):


 

Trình duyệt trả về giao diện danh cho doanh nghiệp đăng ký tài khoản (theo hình sau):


 

Tại giao diện, doanh nghiệp nhập các thông tin gồm:

1.    Thông tin doanh nghiệp


                     
 

11. Thông tin doanh nghiệp Tôn doanh nghiệp *

Mã số thuế *

 
   

"Chọn Tỉnh/Thành phố—

 
   

Trụ sở chính *

Ngày hoọt động

Ngành nghé kinh doanh khác

Loại hình doanh nghiệp *

Tôn tiếng Anh

 
 
 
 

Ngành nghé kinh doanh chính •

Quy mô doanh nghiộp *

 
   

— Chọn —

 
 
   

— Chọn —

 
   

— Chọn —

 
 
 
 

Tên viết tắt/Tôn thương hiệu

 

 

 

 

 

 

 Text Box: Nhân sựQuy mô nhân sự (Cố HĐLĐ) *


Trong đó:

-       Tên doanh nghiệp: Nhập tên theo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

-       Trụ sở chính: Chọn địa chỉ theo Tỉnh/Thành phố.

-       Mã số thuế: Nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

-       Ngày hoạt động: Nhập ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

-       Ngành nghề kinh doanh chính: Chọn ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

-       Ngành nghề kinh doanh khác: Nhập thêm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, mỗi ngành cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;).

-       Quy mô doanh nghiệp: Chọn quy mô phù hợp với tổ chức hiện tại của doanh nghiệp.

-       Loại hình doanh nghiệp: Chọn loại hình phù hợp của doanh nghiệp.

-       Tên viết tắt/ Tên thương hiệu: Nhập Tên viết tắt/ Tên thương hiệu của doanh

nghiệp.

-       Tên tiếng Anh: Nhập tên tiếng Anh của doanh nghiệp.

-       Quy mô nhân sự: Chọn số nhận sự (có Hợp đồng lao động) tương    ứng   của

doanh nghiệp.

Ghi chú: Các trường có dấu * đỏ là bắt buộc phải chọn, phải nhập.

2.   Thông tin địa chỉ


 

Trong đó:

-       Tỉnh/Thành phố: Chọn Tỉnh/Thành phố doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính.

-       Quận/Huyện: Chọn Quận/Huyện doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính tương ứng với Tỉnh/Thành phố.

-       Xã/Phường: Chọn Xã/Phường doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính tương ứng với Quận/Huyện.

-       Số nhà, đường, phố: Nhập số nhà doanh nghiệp đang đóng trụ sở chính.

-       Điện thoại: Nhập số điện thoại của doanh nghiệp.

-       Fax: Nhập số fax của doanh nghiệp.

-       Website: Nhập địa chỉ website của doanh nghiệp.

Ghi chú: Các trường có dấu * đỏ là bắt buộc phải chọn, phải nhập.

3. Thông tin cán bô đầu mối đánh giá chuyển đổi số cùa doanh nghiệp


 

Trong đó:

-       Họ tên: Nhập họ tên cán bộ đầu mối của doanh nghiệp chịu trách nhiệm số liệu đánh giá quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

-       Số điện thoại: Nhập số điện thoại của cán bộ đầu mối

-       Chức vụ: Nhập chức vụ của cán bộ đầu mối.

-       Tài khoản: Tài khoản sẽ tự động sinh ra theo mã số thuế (hãy nhớ thông tin trường này để phục vụ quá trình đăng nhập, trước khi thực hiện đánh giá).

-       Email: Địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối.

-       Tạo mật khẩu: Nhập mật khẩu để đăng nhập cùng Tài khoản

-       Xác nhận lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu (giống hệt mật khẩu trên).

-       Nhập mã CAPCHA bạn thấy ở trên (ô trên có mã là UK98X)

-       Ân vào nút Gửi đăng ký để hoàn thành quá trình đăng ký.

Ghi chú: Nếu dữ liệu đánh dấu * đỏ chưa nhập đủ, hệ thống sẽ yêu cầu doanh nghiệp nhập thêm, trước khi cho phép gửi đăng ký.

Text Box: DBIBước 4: Hệ thống DBI (digitalbusinessindex@gmail.com) sẽ gửi đến email doanh nghiệp đã điền tại form đăng ký thư “Thông báo xác nhận thông tin doanh nghiệp”, tại thư này, doanh nghiệp cần bấm vào link “tại đây” hoặc nút Đồng ý để xác nhận thông tin đăng ký là đúng và chính thức kích hoạt tài khoản doanh nghiệp (xem hình sau):

Kính gửi Anh/Chị

THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÙA DOANH NGHIỆP

Hệ thống đã tiếp nhận thông tin đăng kỷ của doanh nghiệp THANH HOA COMPANY LIMITED (Mã so thuế: 0201094287)!

Anh/chị vui lòng kiểm tra các thông tin doanh nghiệp bẽn dưới. Nếu thông tin doanh nghiệp đã chính xác đề nghị quý doanh nghiệp xác nhận tai đãv để hệ thống tiến hành tạo tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi bấm vào link “tại đây” hoặc nút Đồng ý, hệ thống DBI sẽ gửi thư thông báo tạo tài khoản cho doanh nghiệp (xem hình sau):


DBI


Kính gửi Anh/Chị


 

Doanh nghiệp hoàn tất quá trình tạo tài khoản và bắt đầu sử dụng thông tin Tài khoản, Mật khẩu để bắt đầu thực hiện Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa./.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com