Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Ra quân hưởng ứng tháng vạn động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 06/08/2023 21:25:10

Ra quân hưởng ứng tháng vạn động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

 Thực hiện kế hoạch đợt ra quân hưởng ứng tháng vạn động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của UBND huyện Thọ Xuân. UBND xã phát động đợt cao điểm 15 ngày đêm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn xã. Thời gian bắt đầu từ ngày 16/6 đến hết ngày 30/6/2023.

 

Mới đây, UBND xã Xuân Phú ban hành thông báo số 45/TB-UBND, ngày 16 tháng 6  năm 2023. Thông báo về việc mua BHYT tự nguyện cho hộ gia đình tự nguyện năm 2023.

Thông báo nêu rõ: Bảo hiểm y tế một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người Ồm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, UBND xã Xuân Phú tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản như sau:

bhyt-ho-gia-dinh-2.jpg

1.  Đối tượng tham gia:

Phải tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương.

2.  Hạn sử dụng của thẻ:

Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở lên có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.

Đối với người đã tham gia BHYT tự nguyện: nộp tiền trước ngày hết hạn trước ít nhất là 10 ngày để nối tiếp ngày sử dụng của thẻ cũ. Nếu nộp tiền sau khi thẻ cũ hết hạn: muộn dưới 3 tháng trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng từ sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền (Không được quyền nối thẻ cũ)

3.  Mức đóng:

Bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng. Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 804.600đ + Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 563.220đ + Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 482.760đ + Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 402.300đ + Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 322.000đ.

Từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng thì số tiền đóng BHYT sẽ tăng:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 972.000đ + Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 680.4000đ + Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 583.200đ + Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 486.000đ + Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 388.800đ.

4.  Lợi ích của người tham gia BHYT:

         Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Hiện nay nhiều người dân đã tham gia các hình thức bảo hiểm nhân thọ nhưng lại nhầm tưởng là đã tham gia thẻ BHYT. Thực tế cho thấy BHYT là chính sách an sinh của nhà nước nhằm hỗ trợ người tham gia chi trả kinh phí khi ốm đau, phải đi viện còn bảo hiểm nhân thọ là hình thức kinh doanh, người tham gia chỉ được chi trả khi tử vong hoặc tai nạn bất khả kháng. Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cá nhân, mỗi công dân hãy cố gắng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình (nếu chưa có) để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình.

images.jpg

Vậy UBND xã Xuân Phú thông báo đến toàn thể nhân dân trong toàn xã biết để tham gia BHYT năm 2023 một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và người thân. Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT về các đại lý Lê Thị Mai, Hà Thị Luật, Phạm Thị Thanh, Bùi Văn Thường hoặc có thể đăng ký trực tiếp với các Ông trưởng thôn trên địa bàn toàn xã.

CC.VH- CS: Lê Văn Thịnh

Ra quân hưởng ứng tháng vạn động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đăng lúc: 06/08/2023 21:25:10 (GMT+7)

Ra quân hưởng ứng tháng vạn động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

 Thực hiện kế hoạch đợt ra quân hưởng ứng tháng vạn động triển khai BHXH toàn dân, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của UBND huyện Thọ Xuân. UBND xã phát động đợt cao điểm 15 ngày đêm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn toàn xã. Thời gian bắt đầu từ ngày 16/6 đến hết ngày 30/6/2023.

 

Mới đây, UBND xã Xuân Phú ban hành thông báo số 45/TB-UBND, ngày 16 tháng 6  năm 2023. Thông báo về việc mua BHYT tự nguyện cho hộ gia đình tự nguyện năm 2023.

Thông báo nêu rõ: Bảo hiểm y tế một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người Ồm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Để mọi người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình, UBND xã Xuân Phú tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản như sau:

bhyt-ho-gia-dinh-2.jpg

1.  Đối tượng tham gia:

Phải tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương.

2.  Hạn sử dụng của thẻ:

Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở lên có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.

Đối với người đã tham gia BHYT tự nguyện: nộp tiền trước ngày hết hạn trước ít nhất là 10 ngày để nối tiếp ngày sử dụng của thẻ cũ. Nếu nộp tiền sau khi thẻ cũ hết hạn: muộn dưới 3 tháng trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng từ sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền (Không được quyền nối thẻ cũ)

3.  Mức đóng:

Bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng. Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 804.600đ + Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 563.220đ + Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 482.760đ + Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 402.300đ + Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 322.000đ.

Từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng thì số tiền đóng BHYT sẽ tăng:

+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 972.000đ + Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 680.4000đ + Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 583.200đ + Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 486.000đ + Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 388.800đ.

4.  Lợi ích của người tham gia BHYT:

         Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội.

Hiện nay nhiều người dân đã tham gia các hình thức bảo hiểm nhân thọ nhưng lại nhầm tưởng là đã tham gia thẻ BHYT. Thực tế cho thấy BHYT là chính sách an sinh của nhà nước nhằm hỗ trợ người tham gia chi trả kinh phí khi ốm đau, phải đi viện còn bảo hiểm nhân thọ là hình thức kinh doanh, người tham gia chỉ được chi trả khi tử vong hoặc tai nạn bất khả kháng. Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cá nhân, mỗi công dân hãy cố gắng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình (nếu chưa có) để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân trong gia đình.

images.jpg

Vậy UBND xã Xuân Phú thông báo đến toàn thể nhân dân trong toàn xã biết để tham gia BHYT năm 2023 một cách đầy đủ, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và người thân. Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT về các đại lý Lê Thị Mai, Hà Thị Luật, Phạm Thị Thanh, Bùi Văn Thường hoặc có thể đăng ký trực tiếp với các Ông trưởng thôn trên địa bàn toàn xã.

CC.VH- CS: Lê Văn Thịnh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com