Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN XUÂN PHÚ

Ngày 08/12/2018 16:17:07

Chiều 30/11/2018. UBND xã Xuân Phú đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hoàng- PCT UBND Xã - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua Quyết định số 40/QĐ - UBND ngày 10/9/2018 của UBND xã về thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã Xuân Phú và Kế hoạch số 20 ngày 28/11/2018 của BCĐ Tổng điểu tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã.

 

 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN XUÂN PHÚ

Chiều 30/11/2018. UBND xã Xuân Phú đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hoàng- PCT UBND Xã - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 40/QĐ - UBND ngày 10/9/2018 của UBND xã về thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã Xuân Phú và Kế hoạch số 20 ngày 28/11/2018 của BCĐ Tổng điểu tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã.

 Hình ảnh tổng điều tra năm 2019.jpg

Mục đích và yêu cầu của cuộc tổng điều tra là tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay cho đến năm 2020 và chiến lược đến năm 2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được triển khai từ ngày 1/4/2019, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu công bố vào quý IV/2019. Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký khai sinh, tình hình lao động vệc làm, phát triển dân số, thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp và điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin qua phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Theo đó sẽ thành lập BCĐ Tổng điều tra, tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin điều tra và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động liên quan đến công tác điều tra từ nay cho đến thời điểm kết thúc. Các thành viên BCĐ đã phát biểu, đóng góp ý kiến dự thảo các phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã, yêu cầu, các thành viên thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã đạt kết quả. Thực hiện tổng điều tra đúng mục đích, yêu cầu và đảm bảo theo nguyên tắc: tập trung, công khai, minh bạch, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thôn cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra được thuận lợi. Các thành viên trong BCĐ cần nêu cao ý thức trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

                                                                                                                            CC VHXH: Phạm Thị Hà

 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN XUÂN PHÚ

Đăng lúc: 08/12/2018 16:17:07 (GMT+7)

Chiều 30/11/2018. UBND xã Xuân Phú đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hoàng- PCT UBND Xã - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua Quyết định số 40/QĐ - UBND ngày 10/9/2018 của UBND xã về thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã Xuân Phú và Kế hoạch số 20 ngày 28/11/2018 của BCĐ Tổng điểu tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã.

 

 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN XUÂN PHÚ

Chiều 30/11/2018. UBND xã Xuân Phú đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hoàng- PCT UBND Xã - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 40/QĐ - UBND ngày 10/9/2018 của UBND xã về thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã Xuân Phú và Kế hoạch số 20 ngày 28/11/2018 của BCĐ Tổng điểu tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã.

 Hình ảnh tổng điều tra năm 2019.jpg

Mục đích và yêu cầu của cuộc tổng điều tra là tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay cho đến năm 2020 và chiến lược đến năm 2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được triển khai từ ngày 1/4/2019, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu công bố vào quý IV/2019. Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng đăng ký khai sinh, tình hình lao động vệc làm, phát triển dân số, thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp và điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin qua phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Theo đó sẽ thành lập BCĐ Tổng điều tra, tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin điều tra và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động liên quan đến công tác điều tra từ nay cho đến thời điểm kết thúc. Các thành viên BCĐ đã phát biểu, đóng góp ý kiến dự thảo các phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Phát biểu hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã, yêu cầu, các thành viên thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã đạt kết quả. Thực hiện tổng điều tra đúng mục đích, yêu cầu và đảm bảo theo nguyên tắc: tập trung, công khai, minh bạch, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương. Trong quá trình triển khai, các đơn vị thôn cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra được thuận lợi. Các thành viên trong BCĐ cần nêu cao ý thức trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng phương án, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

                                                                                                                            CC VHXH: Phạm Thị Hà

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com