Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Bài tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023).

Ngày 24/08/2023 23:19:35

Kính thưa các đồng chí, cùng toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã Xuân Phú.

 Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày từ ngày 14 đến ngày 29/8/1945 cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân. 
03-Free-pano-tuyen-truyen-2-9-pdcorel.com_-1280x720.jpg

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và Thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kết thúc hơn 80 năm thống trị của chủ nghĩa Đế quốc và Ngàn năm áp bức của chế độ Phong kiến, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

          Cách mạng Tháng Tám là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng  và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam.  Ðược tôi luyện trong thử thách gian khổ, trong máu lửa đấu tranh; qua các cao trào cách mạng, Ðảng ta đã từng bước trưởng thành, xây dựng và phát triển về tổ chức, gắn bó với lực lượng quần chúng cách mạng, tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ, lãnh đạo Nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

18232-pano-tuyen-truyen-co-dong-quoc-khanh-2.9-file-CDR.jpg

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa  nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để bảo vệ và giữ vững thành quả của cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tiến hành các cuộc chiến tranh ròng rã hơn 30 năm giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, liên tiếp chiến thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

182310-pano-tuyen-truyen-co-dong-quoc-khanh-2.9-file-CDR.jpg

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 02/9 cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức kỷ niệm 54 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ 133 năm ngày mất của Người, vị cha già của dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Sức mạnh tinh thần của Người bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân, người hi vọng rất sâu sắc vào nhân dân, cũng như nhân dân đặt hi vọng to lớn vào vị lãnh tụ của mình và chính sự gắn bó đó đã tạo nên sức mạnh của dân tộc qua những chặng đường cách mạng vẻ vang.

182313-pano-tuyen-truyen-co-dong-quoc-khanh-2.9-file-CDR.jpg

Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng thánh 8 thành công và  ngày Quốc khánh 02/9, chúng ta càng tự hào về Tổ quốc vinh quang, về Đảng cộng sản Việt Nam vĩ đại, về Bác Hồ kính yêu, về quân dân anh hùng đã phấn đấu suốt chiều dài lịch sử vượt qua mọi khó khăn, gian khổ giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, tạo ra thế và lực mới đưa đất nước ta tiến lên xây dựng thành công CNXH.

  Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Tích cực, ra sức thi đua lao động sản xuất lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nướcquyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đích Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Đài truyền thanh xã Xuân Phú.

Bài tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023).

Đăng lúc: 24/08/2023 23:19:35 (GMT+7)

Kính thưa các đồng chí, cùng toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã Xuân Phú.

 Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày từ ngày 14 đến ngày 29/8/1945 cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân. 
03-Free-pano-tuyen-truyen-2-9-pdcorel.com_-1280x720.jpg

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và Thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kết thúc hơn 80 năm thống trị của chủ nghĩa Đế quốc và Ngàn năm áp bức của chế độ Phong kiến, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

          Cách mạng Tháng Tám là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng  và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam.  Ðược tôi luyện trong thử thách gian khổ, trong máu lửa đấu tranh; qua các cao trào cách mạng, Ðảng ta đã từng bước trưởng thành, xây dựng và phát triển về tổ chức, gắn bó với lực lượng quần chúng cách mạng, tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ, lãnh đạo Nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

18232-pano-tuyen-truyen-co-dong-quoc-khanh-2.9-file-CDR.jpg

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa  nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để bảo vệ và giữ vững thành quả của cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tiến hành các cuộc chiến tranh ròng rã hơn 30 năm giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, liên tiếp chiến thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

182310-pano-tuyen-truyen-co-dong-quoc-khanh-2.9-file-CDR.jpg

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 02/9 cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức kỷ niệm 54 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ 133 năm ngày mất của Người, vị cha già của dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Sức mạnh tinh thần của Người bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân, người hi vọng rất sâu sắc vào nhân dân, cũng như nhân dân đặt hi vọng to lớn vào vị lãnh tụ của mình và chính sự gắn bó đó đã tạo nên sức mạnh của dân tộc qua những chặng đường cách mạng vẻ vang.

182313-pano-tuyen-truyen-co-dong-quoc-khanh-2.9-file-CDR.jpg

Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng thánh 8 thành công và  ngày Quốc khánh 02/9, chúng ta càng tự hào về Tổ quốc vinh quang, về Đảng cộng sản Việt Nam vĩ đại, về Bác Hồ kính yêu, về quân dân anh hùng đã phấn đấu suốt chiều dài lịch sử vượt qua mọi khó khăn, gian khổ giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, tạo ra thế và lực mới đưa đất nước ta tiến lên xây dựng thành công CNXH.

  Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Tích cực, ra sức thi đua lao động sản xuất lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nướcquyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đích Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Đài truyền thanh xã Xuân Phú.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com