Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

HUYỆN THỌ XUÂN: BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Ngày 30/09/2023 10:06:50

Sáng 29/9/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn huyện năm 2023.

Tho Xuan bieu duong DBDT thieu so.png
(Toàn cảnh Hội nghị)

BD1.png

Tham dự có các đồng chí: Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Văn phòng Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành thuộc UBND huyện; BCH Quân sự huyện; Công an huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức phụ trách công tác dân tộc các xã: Thọ Lâm, Xuân Phú, Thuận Minh, Quảng Phú và thị trấn Sao Vàng cùng các đại biểu là điển hình tiên tiến, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn.

bd12334.png
(Đ/c Lê Chí Tuấn, HUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị)

Huyện Thọ Xuân hiện có 30 xã, thị trấn, với hơn 250 nghìn người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 95,87%; các dân tộc thiểu số như Mường, Thái, Thổ, Tày… có 10.630 người, chiếm 4,13%. Huyện có 5 xã, thị trấn miền núi nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung.

bd4.png

Được sự quan tâm hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện và của các địa phương, đến nay đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách, đồng bào các DTTS được đẩy mạnh đã làm cho tình cảm và niềm tin của đồng bào đối với các cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng; luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động hơn trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng.

Bd3.png

Các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong đồng bào dân tộc. Đã có hàng trăm hộ là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu. Đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện phát huy vai trò của mình trong các hoạt động kinh tế  - xã hội. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng.

bd6.png

Huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện tốt các Chủ trương chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tạo mọi điều kiện cho đội ngũ các điển hình tiên tiến, những người có uy tín được phát huy ngày càng tốt hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân và người uy tín hiểu được mục đích nội dung của chính sách dân tộc. Đồng thời, vận động đồng bào nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo và tận dụng tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội ổn định đời sống, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định đời sống cho người dân tộc thiểu số.

bd0.png

bd12.png
(Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị)

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia nói chung, đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

bd9.png

(Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp quý báu của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS đối với sự phát triển KT-XH của huyện Thọ Xuân, đặc biệt là các gương điển hình tiêu biểu tham dự tại hội nghị. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề nghị huyện Thọ Xuân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục tranh thủ huy động mọi nguồn lực hợp pháp và khai thác triệt để các lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra nhằm nâng cao dân trí, nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào, nhất là đồng bào vùng DTTS và miền núi; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các DTTS của huyện; Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc nói chung, về vị trí, vai trò của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân các DTTS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

bd5.png

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Thọ Xuân tiếp tục gương mẫu và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các DTTS trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội động viên, hướng dẫn Nhân dân nhân rộng các điển hình tiên tiến về phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tho Xuan bieu duong 1.png
(Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen)

Tại hội nghị, đã có 70 cá nhân điển hình tiên tiến, người có uy tín trong đồng bào DTTS và miền núi đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen.

Bd.png

(Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh và khẳng định huyện Thọ Xuân sẽ cụ thể hoá, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí PCT UBND huyện Thọ Xuân cũng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ban Dân tộc tỉnh dành cho huyện Thọ Xuân; Đồng thời, chúc mừng các đại biểu điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng tại hội nghị. Đồng chí PCT UBND huyện nhấn mạnh: Thành công và kết quả của Hội nghị là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thiểu số nói riêng và toàn thể các dân tộc huyện Thọ Xuân nói chung; Qua đó, sẽ tăng thêm sức mạnh đoàn kết dân tộc, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động cao nhất mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

bd8.png

Đồng chí PCT UBND huyện đề nghị đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường đoàn kết, đồng sức, đồng  lòng, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh. Những đại biểu tiêu biểu, điển hình, người có uy tín tiếp tục gương mẫu về lối sống, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân ở mỗi thôn, khu dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng làng, bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,… Đề nghị các phòng, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp, các xã, thị trấn cần xác định công tác dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của hệ thống chính trị; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của đội ngũ người có uy tín để tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết tâm xây dựng thành công thị xã Thọ Xuân vào trước năm 2030, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Lê Hải – Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

 

HUYỆN THỌ XUÂN: BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Đăng lúc: 30/09/2023 10:06:50 (GMT+7)

Sáng 29/9/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn huyện năm 2023.

Tho Xuan bieu duong DBDT thieu so.png
(Toàn cảnh Hội nghị)

BD1.png

Tham dự có các đồng chí: Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Văn phòng Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành thuộc UBND huyện; BCH Quân sự huyện; Công an huyện; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức phụ trách công tác dân tộc các xã: Thọ Lâm, Xuân Phú, Thuận Minh, Quảng Phú và thị trấn Sao Vàng cùng các đại biểu là điển hình tiên tiến, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn.

bd12334.png
(Đ/c Lê Chí Tuấn, HUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị)

Huyện Thọ Xuân hiện có 30 xã, thị trấn, với hơn 250 nghìn người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 95,87%; các dân tộc thiểu số như Mường, Thái, Thổ, Tày… có 10.630 người, chiếm 4,13%. Huyện có 5 xã, thị trấn miền núi nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung.

bd4.png

Được sự quan tâm hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện và của các địa phương, đến nay đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách, đồng bào các DTTS được đẩy mạnh đã làm cho tình cảm và niềm tin của đồng bào đối với các cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng; luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động hơn trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp hơn cho cộng đồng.

Bd3.png

Các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong đồng bào dân tộc. Đã có hàng trăm hộ là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu. Đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện phát huy vai trò của mình trong các hoạt động kinh tế  - xã hội. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng.

bd6.png

Huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện tốt các Chủ trương chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tạo mọi điều kiện cho đội ngũ các điển hình tiên tiến, những người có uy tín được phát huy ngày càng tốt hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân và người uy tín hiểu được mục đích nội dung của chính sách dân tộc. Đồng thời, vận động đồng bào nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo và tận dụng tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội ổn định đời sống, quyết tâm xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định đời sống cho người dân tộc thiểu số.

bd0.png

bd12.png
(Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị)

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia nói chung, đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

bd9.png

(Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp quý báu của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS đối với sự phát triển KT-XH của huyện Thọ Xuân, đặc biệt là các gương điển hình tiêu biểu tham dự tại hội nghị. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề nghị huyện Thọ Xuân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục tranh thủ huy động mọi nguồn lực hợp pháp và khai thác triệt để các lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra nhằm nâng cao dân trí, nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào, nhất là đồng bào vùng DTTS và miền núi; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các DTTS của huyện; Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc nói chung, về vị trí, vai trò của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân các DTTS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

bd5.png

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Thọ Xuân tiếp tục gương mẫu và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các DTTS trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội động viên, hướng dẫn Nhân dân nhân rộng các điển hình tiên tiến về phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tho Xuan bieu duong 1.png
(Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen)

Tại hội nghị, đã có 70 cá nhân điển hình tiên tiến, người có uy tín trong đồng bào DTTS và miền núi đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen.

Bd.png

(Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh và khẳng định huyện Thọ Xuân sẽ cụ thể hoá, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí PCT UBND huyện Thọ Xuân cũng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ban Dân tộc tỉnh dành cho huyện Thọ Xuân; Đồng thời, chúc mừng các đại biểu điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng tại hội nghị. Đồng chí PCT UBND huyện nhấn mạnh: Thành công và kết quả của Hội nghị là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thiểu số nói riêng và toàn thể các dân tộc huyện Thọ Xuân nói chung; Qua đó, sẽ tăng thêm sức mạnh đoàn kết dân tộc, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động cao nhất mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

bd8.png

Đồng chí PCT UBND huyện đề nghị đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường đoàn kết, đồng sức, đồng  lòng, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh. Những đại biểu tiêu biểu, điển hình, người có uy tín tiếp tục gương mẫu về lối sống, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân ở mỗi thôn, khu dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng làng, bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,… Đề nghị các phòng, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp, các xã, thị trấn cần xác định công tác dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của hệ thống chính trị; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của đội ngũ người có uy tín để tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết tâm xây dựng thành công thị xã Thọ Xuân vào trước năm 2030, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Lê Hải – Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com