Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Lan tỏa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu

Ngày 21/09/2018 10:50:56

Lan tỏa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phú đã phát động các nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nổi bật là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

 

Lan tỏa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phú đã phát động các nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nổi bật là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Ngoài ra, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Đền ơn, đáp nghĩa", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"... Riêng từ năm 2015 đến nay, hội đã vận động hội viên ủng hộ quỹ Trường Sa thân yêu, đồng bào bị bão lụt ở miền trung và các loại quỹ nghĩa tình khác. Trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đối với công tác bảo vệ môi trường đồng ruộng, Hội CCB phối hợp với các đoàn thể tổ chức xây dựng 42 bể chứa rác thải là các loại bao bì, chai lọ, vỏ thuốc Bảo vệ thực vật (Bể được làm bằng ống cống bê tông, có nắp đậy), đặt các vị trí phù hợp ở ngoài đồng cho nhân dân thuận tiện thu gom.

THUGOM160604.jpg

Hội CCB đặt các bể chứa rác thải ngoài đồng

Hội cũng huy động hội viên làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; xây dựng mô hình tổ an ninh tự quản tại các Chi hội ở thôn. Ông Lê Đình Long - Chủ tịch Hội CCB cho biết: “Mọi người, mọi nhà thi đua xây dựng các phong trào ở địa phương cũng như phong xây dựng nông thôn mới ngày một tốt hơn. Những phong trào nào hội cựu chiến binh nhận thi đua đều đạt thành quả rất tốt.”

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Có đồng chí sau khi hoàn thành quân ngũ trở về đã tham gia vào phát triển kinh tế bằng sức lực của mình, bằng sự năng nổ, nhạy bén trong cơ cấu của nền kinh tế hiện nay.

Cũng từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng hội viên gương mẫu. Theo đánh giá hằng năm, có 100 % gia đình hội viên Cựu chiến binh đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với những kết quả đạt được, chúng ta có thể khẳng định rằng; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua đó tạo tiền đề để Hội cựu chiến binh xã có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lan tỏa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu

Đăng lúc: 21/09/2018 10:50:56 (GMT+7)

Lan tỏa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phú đã phát động các nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nổi bật là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

 

Lan tỏa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phú đã phát động các nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nổi bật là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Ngoài ra, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Đền ơn, đáp nghĩa", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"... Riêng từ năm 2015 đến nay, hội đã vận động hội viên ủng hộ quỹ Trường Sa thân yêu, đồng bào bị bão lụt ở miền trung và các loại quỹ nghĩa tình khác. Trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đối với công tác bảo vệ môi trường đồng ruộng, Hội CCB phối hợp với các đoàn thể tổ chức xây dựng 42 bể chứa rác thải là các loại bao bì, chai lọ, vỏ thuốc Bảo vệ thực vật (Bể được làm bằng ống cống bê tông, có nắp đậy), đặt các vị trí phù hợp ở ngoài đồng cho nhân dân thuận tiện thu gom.

THUGOM160604.jpg

Hội CCB đặt các bể chứa rác thải ngoài đồng

Hội cũng huy động hội viên làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; xây dựng mô hình tổ an ninh tự quản tại các Chi hội ở thôn. Ông Lê Đình Long - Chủ tịch Hội CCB cho biết: “Mọi người, mọi nhà thi đua xây dựng các phong trào ở địa phương cũng như phong xây dựng nông thôn mới ngày một tốt hơn. Những phong trào nào hội cựu chiến binh nhận thi đua đều đạt thành quả rất tốt.”

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Có đồng chí sau khi hoàn thành quân ngũ trở về đã tham gia vào phát triển kinh tế bằng sức lực của mình, bằng sự năng nổ, nhạy bén trong cơ cấu của nền kinh tế hiện nay.

Cũng từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng hội viên gương mẫu. Theo đánh giá hằng năm, có 100 % gia đình hội viên Cựu chiến binh đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với những kết quả đạt được, chúng ta có thể khẳng định rằng; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua đó tạo tiền đề để Hội cựu chiến binh xã có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com