Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 2-9

Ngày 11/09/2023 21:48:23

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Thanh Hóa, Đài PTTH Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

 Sau khi nhận được Công văn số 4443/BTTTT-CATTT ngày 28-8-2023 của Bộ TT&TT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Thanh Hóa, Đài PTTH Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Tổ ứng cứu sự cố, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.

Thực hiện rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang vận hành, thực hiện kiểm tra, đánh giá rà soát các lỗ hổng, điểm yếu, cấu hình tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị như các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 5 đến tháng 7-2023.

Chủ động xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Luôn luôn sẵn sàng cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin mạng được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) chia sẻ. Bảo đảm duy trì, kết nối liên tục, kịp thời chia sẻ thông tin với Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng, cách nhận diện thư điện tử, liên kết đáng ngờ, cảnh giác về thông tin xấu độc của các thế lực thù địch tuyên truyền nhằm bôi xấu hình ảnh đất nước.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nêu trên đến các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã để thực hiện đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số tăng cường nguồn nhân lực thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt. Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ TT&TT và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sở TT&TT bảo đảm duy trì, kết nối liên tục, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin; trong đó, lưu ý kết nối tới hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia), nhất là các cơ quan hiện có kết nối, chia sẻ dữ liệu bị ngắt quãng hoặc không ổn định. Tăng cường nguồn nhân lực cho công tác giám sát an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3. Cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin.

Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố đề nghị Sở TT&TT liên hệ với Cục An toàn thông tin thông qua các đầu mối theo Công văn số 4443/BTTTT-CATTT ngày 28-8-2023 của Bộ.

 

Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 2-9

Đăng lúc: 11/09/2023 21:48:23 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Thanh Hóa, Đài PTTH Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

 Sau khi nhận được Công văn số 4443/BTTTT-CATTT ngày 28-8-2023 của Bộ TT&TT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Thanh Hóa, Đài PTTH Thanh Hóa, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, hệ thống thông tin chứa thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Tổ ứng cứu sự cố, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.

Thực hiện rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang vận hành, thực hiện kiểm tra, đánh giá rà soát các lỗ hổng, điểm yếu, cấu hình tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị như các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 5 đến tháng 7-2023.

Chủ động xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Luôn luôn sẵn sàng cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin mạng được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) chia sẻ. Bảo đảm duy trì, kết nối liên tục, kịp thời chia sẻ thông tin với Trung tâm dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng, cách nhận diện thư điện tử, liên kết đáng ngờ, cảnh giác về thông tin xấu độc của các thế lực thù địch tuyên truyền nhằm bôi xấu hình ảnh đất nước.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nêu trên đến các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã để thực hiện đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số tăng cường nguồn nhân lực thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt. Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ TT&TT và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sở TT&TT bảo đảm duy trì, kết nối liên tục, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin; trong đó, lưu ý kết nối tới hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia), nhất là các cơ quan hiện có kết nối, chia sẻ dữ liệu bị ngắt quãng hoặc không ổn định. Tăng cường nguồn nhân lực cho công tác giám sát an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3. Cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin.

Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố đề nghị Sở TT&TT liên hệ với Cục An toàn thông tin thông qua các đầu mối theo Công văn số 4443/BTTTT-CATTT ngày 28-8-2023 của Bộ.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com