Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú đến năm 2020

Ngày 24/09/2018 10:52:41

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú đến năm 2020

 

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú đến năm 2020

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến năm 2020,

Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú thông báo về việc công bố công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020 của xã Xuân Phú tại Công sở UBND xã Xuân Phú và tại Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.

Giao Đài truyền thanh xã Xuân Phú thông báo về việc công bố công khai Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới của xã Xuân Phú đến năm 2020 (gửi kèm Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến năm 2020 để toàn thể nhân dân trong xã được biết.

Giao cho các ông, bà Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ của 13 thôn trên địa bàn xã và các tổ chức đoàn thể tổ chức công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đóng trên địa bàn được biết.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú thông báo công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đến toàn thể các tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn xã được biết.

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú đến năm 2020

Đăng lúc: 24/09/2018 10:52:41 (GMT+7)

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú đến năm 2020

 

Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Phú đến năm 2020

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến năm 2020,

Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú thông báo về việc công bố công khai toàn bộ tài liệu Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020 của xã Xuân Phú tại Công sở UBND xã Xuân Phú và tại Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.

Giao Đài truyền thanh xã Xuân Phú thông báo về việc công bố công khai Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới của xã Xuân Phú đến năm 2020 (gửi kèm Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến năm 2020 để toàn thể nhân dân trong xã được biết.

Giao cho các ông, bà Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ của 13 thôn trên địa bàn xã và các tổ chức đoàn thể tổ chức công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đóng trên địa bàn được biết.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú thông báo công khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đến toàn thể các tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn xã được biết.

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com