Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM 2023

Ngày 06/08/2023 22:36:15

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM 2023

 

UBND HUYỆN THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM 2023

Chiều 31/7/2023, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị triển khai Phương án sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023 theo Kế hoạch số 130b/KH-UBND, ngày 25/9/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2020-2025.

1.png

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện; Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT, Tài chính -Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Thuận Minh, Xuân Hồng, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng. Ban giám hiệu các trường: Mầm non Xuân Châu, Mầm non Thọ Minh, Mầm non Xuân Thắng, Mầm non thị trấn Sao Vàng, Tiểu học Xuân Châu, Tiểu học Thọ Minh, Tiểu học Thọ Nguyên, Tiểu học Xuân Khánh, Tiểu học Xuân Quang, Tiểu học Xuân Sơn, Tiểu học Xuân Thắng, Tiểu học thị trấn Sao Vàng, Tiểu học và THCS Xuân Thành, THCS Thọ Nguyên, THCS Xuân Khánh.


6.png

Tại hội nghị, đồng chí Lê Huy Nhị, HUV, Trưởng phòng GD và ĐT huyện đã trình bày dự thảo phương án sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023. Theo đó, tổ chức sáp nhập 15 trường thành 7 trường, giảm 8 trường. Cụ thể, sáp nhập trường Mầm non Xuân Châu với trường Mầm non Thọ Minh thành trường Mầm non Thuận Minh.

3.png

Sáp nhập trường Mầm non Xuân Thắng với trường Mầm non thị trấn Sao Vàng thành trường Mầm non thị trấn Sao Vàng; Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Châu với trường Tiểu học Thọ Minh thành trường Tiểu học Thuận Minh; Sáp nhập trường Tiểu học Thọ Nguyên, trường Tiểu học Xuân Khánh với trường Tiểu học và THCS Xuân Thành (khối Tiểu học) thành trường Tiểu học Xuân Hồng; Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Quang với trường Tiểu học Xuân Sơn thành trường Tiểu học Xuân Sinh; Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Thắng với trường tiểu học thị trấn Sao Vàng thành trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng; Sáp nhập trường Tiểu học và THCS Xuân Thành (khối THCS) với trường THCS Thọ Nguyên và THCS Xuân Khánh thành trường THCS Xuân Hồng.

11.png

Cũng tại hội nghị, đã hướng dẫn các bước thực hiện sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023 và một số nội dung liên quan.

5.png

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, cơ bản các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với phương án sáp nhập trường của UBND huyện và kiến nghị 1 số vấn đề có liên quan.

2.png

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Việc sáp nhập các trường học trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tế của các địa phương trong huyện; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

8.png

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung thực hiện các bước theo quy trình. Trong đó, đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các địa phương có trường sáp nhập theo phương án, tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, yêu cầu, phương án sáp nhập, tạo sự đồng thuận.

10.png

Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu toàn bộ quy trình, hệ thống văn bản liên quan đến sáp nhập trường. Phòng GD&ĐT chú trì, tham mưu về công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giáo dục sau khi sáp nhập trường; Phối hợp với các phòng, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các trường sáp nhập triển khai thực hiện phương án sáp nhập đảm bảo các bước theo quy trình; Hướng dẫn các trường kiểm kê tài sản, tài chính, cơ sở, trang thiết bị đồ dùng dạy học trước khi sáp nhập, quản lý, sử dụng sau sáp nhập theo quy định; Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên về việc sáp nhập trường. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ hướng dẫn trường mới sáp nhập, nhận bàn giao, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo quy định. Hiệu trưởng các trường diện sáp nhập tập trung tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh về kế hoạch, phương án sáp nhập trường để mọi người biết và thực hiện; Đồng thời, tổ chức kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu,... tiến hành bàn giao, tiếp nhận cho trường mới sáp nhập theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan, UBND xã - thị trấn chỉ đạo, hoàn thành việc sáp nhập theo phương án đúng thời gian quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Hải đề nghị các phòng, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, báo cáo để có biện pháp giải quyết, đảm bảo hoàn thành phương án sáp nhập các trường theo thời gian quy định./.

Nguồn Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM 2023

Đăng lúc: 06/08/2023 22:36:15 (GMT+7)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM 2023

 

UBND HUYỆN THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM 2023

Chiều 31/7/2023, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị triển khai Phương án sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023 theo Kế hoạch số 130b/KH-UBND, ngày 25/9/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2020-2025.

1.png

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND huyện; Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT, Tài chính -Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Thuận Minh, Xuân Hồng, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng. Ban giám hiệu các trường: Mầm non Xuân Châu, Mầm non Thọ Minh, Mầm non Xuân Thắng, Mầm non thị trấn Sao Vàng, Tiểu học Xuân Châu, Tiểu học Thọ Minh, Tiểu học Thọ Nguyên, Tiểu học Xuân Khánh, Tiểu học Xuân Quang, Tiểu học Xuân Sơn, Tiểu học Xuân Thắng, Tiểu học thị trấn Sao Vàng, Tiểu học và THCS Xuân Thành, THCS Thọ Nguyên, THCS Xuân Khánh.


6.png

Tại hội nghị, đồng chí Lê Huy Nhị, HUV, Trưởng phòng GD và ĐT huyện đã trình bày dự thảo phương án sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023. Theo đó, tổ chức sáp nhập 15 trường thành 7 trường, giảm 8 trường. Cụ thể, sáp nhập trường Mầm non Xuân Châu với trường Mầm non Thọ Minh thành trường Mầm non Thuận Minh.

3.png

Sáp nhập trường Mầm non Xuân Thắng với trường Mầm non thị trấn Sao Vàng thành trường Mầm non thị trấn Sao Vàng; Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Châu với trường Tiểu học Thọ Minh thành trường Tiểu học Thuận Minh; Sáp nhập trường Tiểu học Thọ Nguyên, trường Tiểu học Xuân Khánh với trường Tiểu học và THCS Xuân Thành (khối Tiểu học) thành trường Tiểu học Xuân Hồng; Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Quang với trường Tiểu học Xuân Sơn thành trường Tiểu học Xuân Sinh; Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Thắng với trường tiểu học thị trấn Sao Vàng thành trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng; Sáp nhập trường Tiểu học và THCS Xuân Thành (khối THCS) với trường THCS Thọ Nguyên và THCS Xuân Khánh thành trường THCS Xuân Hồng.

11.png

Cũng tại hội nghị, đã hướng dẫn các bước thực hiện sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023 và một số nội dung liên quan.

5.png

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, cơ bản các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với phương án sáp nhập trường của UBND huyện và kiến nghị 1 số vấn đề có liên quan.

2.png

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Việc sáp nhập các trường học trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tế của các địa phương trong huyện; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

8.png

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung thực hiện các bước theo quy trình. Trong đó, đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các địa phương có trường sáp nhập theo phương án, tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, yêu cầu, phương án sáp nhập, tạo sự đồng thuận.

10.png

Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu toàn bộ quy trình, hệ thống văn bản liên quan đến sáp nhập trường. Phòng GD&ĐT chú trì, tham mưu về công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giáo dục sau khi sáp nhập trường; Phối hợp với các phòng, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các trường sáp nhập triển khai thực hiện phương án sáp nhập đảm bảo các bước theo quy trình; Hướng dẫn các trường kiểm kê tài sản, tài chính, cơ sở, trang thiết bị đồ dùng dạy học trước khi sáp nhập, quản lý, sử dụng sau sáp nhập theo quy định; Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên về việc sáp nhập trường. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ hướng dẫn trường mới sáp nhập, nhận bàn giao, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo quy định. Hiệu trưởng các trường diện sáp nhập tập trung tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh về kế hoạch, phương án sáp nhập trường để mọi người biết và thực hiện; Đồng thời, tổ chức kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu,... tiến hành bàn giao, tiếp nhận cho trường mới sáp nhập theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan, UBND xã - thị trấn chỉ đạo, hoàn thành việc sáp nhập theo phương án đúng thời gian quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Hải đề nghị các phòng, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS năm 2023, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, báo cáo để có biện pháp giải quyết, đảm bảo hoàn thành phương án sáp nhập các trường theo thời gian quy định./.

Nguồn Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com