Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Bài tuyên truyền: Kỷ niệm 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1995-19/8/2023)

Ngày 06/08/2023 22:17:21

Bài tuyên truyền: Kỷ niệm 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1995-19/8/2023)

 Bài tuyên truyền: Kỷ niệm 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1995-19/8/2023)

 3f7e842eb72b76f2ddda63987fb4fd6bword-image-7.jpeg

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là văn bản quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện  nay.

Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân hướng đến mục tiêu đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là cơ sở để tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đảm bảo tính ổn định để phát triển các mô hình sản xuất và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở từng thôn, xóm, bản, làng, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hoá người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Biểu dương khen thưởng kịp thời những quần chúng Nhân dân tiêu biểu trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Sau 18 năm tổ chức triển khai, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức bài bản, đi vào nề nếp, để lại những dấu ấn và có sức lan tỏa cao rộng khắp.

ANTQ.png

Thông qua các hoạt động Ngày hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân; các lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở ngày càng được xây dựng, củng cố vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, như: Camera với ANTT; Xứ đạo bình yên; Dòng họ tự quản về ANTT; Tổ an ninh công nhân; Cổng trường an toàn giao thông - Xanh, sạch, đẹp… Đặc biệt tiếp tục thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về Củng cố Ban chỉ đạo ANTT, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã làm phong phú về nội dung và hiệu quả các hình thức tập hợp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ an ninh xã hội, Tổ Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tiễn phong trào đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Năm 2022, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 79 cá nhân, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho 321 tập thể và 216 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2023, thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, trên toàn tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 56 điểm cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục do cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo điểm và 1.118 thôn, bản, khu phố do cấp xã chỉ đạo điểm. Nhằm hưởng ứng hướng đến tổ chức điểm ngày hội, nhiều hoạt động được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức, với nội dung và nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: ra mắt các mô hình tự phòng, tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; lực lượng Công an các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; các hoạt động thể dục, thể thao; hoạt động thăm, tặng quà và thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt lực lượng Công an các cấp triển khai cao điểm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tất cả tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thật sự là ngày hội của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, lực lượng Công an; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để phát huy hơn nữa giá trị to lớn của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQcần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, cùng sự tích cực ủng hộ, tham gia hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân; lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu nòng cốt. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức cảnh giác, tính tự giác, tự nguyện, tự phòng, tự giải quyết; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay, những việc làm sáng tạo; nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được gắn kết, lồng ghép một cách linh hoạt, sáng tạo với các nội dung phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa. Mặt khác tích cực chăm lo kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở với chăm lo xây dựng lực lượng Công an cấp xã, Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ an ninh xã hội, Tổ Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đủ mạnh; đồng thời phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, xóm, già làng, trưởng bản trong các vùng dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, làm điểm tựa nòng cốt cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm an ninh trật tự góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương./.

Nguồn tin: Công an xã Xuân Phú

 

Bài tuyên truyền: Kỷ niệm 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1995-19/8/2023)

Đăng lúc: 06/08/2023 22:17:21 (GMT+7)

Bài tuyên truyền: Kỷ niệm 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1995-19/8/2023)

 Bài tuyên truyền: Kỷ niệm 18 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1995-19/8/2023)

 3f7e842eb72b76f2ddda63987fb4fd6bword-image-7.jpeg

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là văn bản quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện  nay.

Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân hướng đến mục tiêu đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là cơ sở để tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đảm bảo tính ổn định để phát triển các mô hình sản xuất và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở từng thôn, xóm, bản, làng, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hoá người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Biểu dương khen thưởng kịp thời những quần chúng Nhân dân tiêu biểu trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Sau 18 năm tổ chức triển khai, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức bài bản, đi vào nề nếp, để lại những dấu ấn và có sức lan tỏa cao rộng khắp.

ANTQ.png

Thông qua các hoạt động Ngày hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân; các lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở ngày càng được xây dựng, củng cố vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, như: Camera với ANTT; Xứ đạo bình yên; Dòng họ tự quản về ANTT; Tổ an ninh công nhân; Cổng trường an toàn giao thông - Xanh, sạch, đẹp… Đặc biệt tiếp tục thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về Củng cố Ban chỉ đạo ANTT, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã làm phong phú về nội dung và hiệu quả các hình thức tập hợp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ an ninh xã hội, Tổ Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tiễn phong trào đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Năm 2022, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 79 cá nhân, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cho 321 tập thể và 216 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2023, thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, trên toàn tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 56 điểm cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục do cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo điểm và 1.118 thôn, bản, khu phố do cấp xã chỉ đạo điểm. Nhằm hưởng ứng hướng đến tổ chức điểm ngày hội, nhiều hoạt động được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức, với nội dung và nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: ra mắt các mô hình tự phòng, tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; lực lượng Công an các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; các hoạt động thể dục, thể thao; hoạt động thăm, tặng quà và thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt lực lượng Công an các cấp triển khai cao điểm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tất cả tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thật sự là ngày hội của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, lực lượng Công an; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để phát huy hơn nữa giá trị to lớn của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQcần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, cùng sự tích cực ủng hộ, tham gia hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân; lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu nòng cốt. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức cảnh giác, tính tự giác, tự nguyện, tự phòng, tự giải quyết; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay, những việc làm sáng tạo; nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được gắn kết, lồng ghép một cách linh hoạt, sáng tạo với các nội dung phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng, lan tỏa. Mặt khác tích cực chăm lo kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở với chăm lo xây dựng lực lượng Công an cấp xã, Ban Chỉ đạo ANTT, Tổ bảo vệ ANTT, Tổ an ninh xã hội, Tổ Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đủ mạnh; đồng thời phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, xóm, già làng, trưởng bản trong các vùng dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, làm điểm tựa nòng cốt cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm an ninh trật tự góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương./.

Nguồn tin: Công an xã Xuân Phú

 

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com