Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI TRẠI HÈ NĂM 2023 CỦA BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ XUÂN PHÚ

Ngày 13/08/2023 21:35:59

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI TRẠI HÈ NĂM 2023 CỦA BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ XUÂN PHÚ

tải xuống.jpg

z4600705343026_de9b2f8b4bed8646ef9df166666b24ef.jpg 

z4587790682991_2bf9560b8af2799a366e2ad855de8b97.jpg

z4600705148650_590e69baff737b0fd4c441b401b21254.jpg

z4600705152888_d974695eb447efb1cad86ac7b13e1ea1.jpg

z4600705198277_c553b46ef06dbca29e7cd9ec25315525.jpgz4600705199652_1ff7f00bf05a525317dee86233d1fcd3.jpg

z4600705201879_cf7b938b69c07b46c07b40ddeda7cb9a.jpg

z4600705205085_1aacf5e910abac8c988f69532fcb30c0.jpg

z4600705213149_5b60d241e2a1beb76b34d589b88f028c.jpg

z4600705215324_33b68a49000afaddc2204535d9f4af71.jpg

z4600705216130_131138d2789bb5aecbf4389c070e2470.jpg

z4600705337012_210a2b47f0999432594d3ea5e0f11ea2.jpg

z4600705346703_3613413ba2feb15874b8aec2660dc64c.jpg

z4600705347131_e18532c60f81d409b52297366da951f5.jpg

z4600705349213_2f39db57e50f353c6e9bafca24e9e7ba.jpg

z4600705354156_bd9b2e7b1e2df9b5dec7e7b1fbfd9da0.jpg

z4600705354452_26072f5e786accfd6de6676032b86970.jpg

z4600705358466_b60a6c39abdddd321be5d3f5fc5f3f25.jpg

z4600705362634_61d974152e0847b266023bc3fc24a0e2.jpg

z4600705365335_f6231f5620ddbd2a6cdfd8fee0ff8768.jpg

z4600705366258_a12791f5e69b93836d2244b3283ce077.jpg

z4600705378109_8a33bc7125e3e3779f85d4792079d2b7.jpg

z4600705393633_12714cc89281d2ec7c79772d6b309724.jpg

z4600705402522_3d410ee894dada82655e2c6bbea74117.jpg

z4600705379898_e30cace07f1b516ae949a3426d0358c4 (1).jpg

z4600705402549_02728c7ccb0b35d04bfe5e4efba696db.jpg

z4600705502167_a971c35fddae41f8656a5a7ac559de65.jpg

z4600757201320_66ee95c0d52656c86a52c344586983f5.jpg


z4600757201320_66ee95c0d52656c86a52c344586983f5.jpg
z4600757207068_56edc082c99d7348ac2dbb7b22c60c90.jpgz4600757225732_be2d8e060db740764e52c6d4746ca38b.jpg

z4600705521659_431cecc5f2a2205a4a27641968128ff2.jpg

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI TRẠI HÈ NĂM 2023 CỦA BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ XUÂN PHÚ

Đăng lúc: 13/08/2023 21:35:59 (GMT+7)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI TRẠI HÈ NĂM 2023 CỦA BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ XUÂN PHÚ

tải xuống.jpg

z4600705343026_de9b2f8b4bed8646ef9df166666b24ef.jpg 

z4587790682991_2bf9560b8af2799a366e2ad855de8b97.jpg

z4600705148650_590e69baff737b0fd4c441b401b21254.jpg

z4600705152888_d974695eb447efb1cad86ac7b13e1ea1.jpg

z4600705198277_c553b46ef06dbca29e7cd9ec25315525.jpgz4600705199652_1ff7f00bf05a525317dee86233d1fcd3.jpg

z4600705201879_cf7b938b69c07b46c07b40ddeda7cb9a.jpg

z4600705205085_1aacf5e910abac8c988f69532fcb30c0.jpg

z4600705213149_5b60d241e2a1beb76b34d589b88f028c.jpg

z4600705215324_33b68a49000afaddc2204535d9f4af71.jpg

z4600705216130_131138d2789bb5aecbf4389c070e2470.jpg

z4600705337012_210a2b47f0999432594d3ea5e0f11ea2.jpg

z4600705346703_3613413ba2feb15874b8aec2660dc64c.jpg

z4600705347131_e18532c60f81d409b52297366da951f5.jpg

z4600705349213_2f39db57e50f353c6e9bafca24e9e7ba.jpg

z4600705354156_bd9b2e7b1e2df9b5dec7e7b1fbfd9da0.jpg

z4600705354452_26072f5e786accfd6de6676032b86970.jpg

z4600705358466_b60a6c39abdddd321be5d3f5fc5f3f25.jpg

z4600705362634_61d974152e0847b266023bc3fc24a0e2.jpg

z4600705365335_f6231f5620ddbd2a6cdfd8fee0ff8768.jpg

z4600705366258_a12791f5e69b93836d2244b3283ce077.jpg

z4600705378109_8a33bc7125e3e3779f85d4792079d2b7.jpg

z4600705393633_12714cc89281d2ec7c79772d6b309724.jpg

z4600705402522_3d410ee894dada82655e2c6bbea74117.jpg

z4600705379898_e30cace07f1b516ae949a3426d0358c4 (1).jpg

z4600705402549_02728c7ccb0b35d04bfe5e4efba696db.jpg

z4600705502167_a971c35fddae41f8656a5a7ac559de65.jpg

z4600757201320_66ee95c0d52656c86a52c344586983f5.jpg


z4600757201320_66ee95c0d52656c86a52c344586983f5.jpg
z4600757207068_56edc082c99d7348ac2dbb7b22c60c90.jpgz4600757225732_be2d8e060db740764e52c6d4746ca38b.jpg

z4600705521659_431cecc5f2a2205a4a27641968128ff2.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com