Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày 02/08/2023 15:12:16

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chiều 01/8/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban với Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác phát triển đảng viên mới 7 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy chủ trì hội nghị.

dv.png

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

dv2.png
(Đ/c Đinh Thị Chi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên 7 tháng đầu năm 2023)


Theo báo cáo, thực hiện Công văn số 861-CV/TU, ngày 18/11/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và năm 2023, ngay từ đầu năm, BTC Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch số 161-KH/HU, ngày 18/01/2023 về phát triển đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2023 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc nâng cao chất lượng chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ. 

dv3.png

Trên cơ sở Kế hoạch của BTV Huyện ủy và chỉ tiêu kết nạp Đảng được giao năm 2023, các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát nguồn bồi dưỡng nhận thức về Đảng, số lượng quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp đảng và xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới. Trong 7 tháng đầu năm 2023, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã bồi dưỡng, giới thiệu 523 quần chúng ưu tú tham gia 06 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó, các xã - thị trấn giới thiệu 193 quần chúng ưu tú, khối cơ quan, trường học giới thiệu 335 quần chúng ưu tú. Kết quả, đến 31/7/2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện đã kết nạp 292 đảng viên mới. Trong đó, 30 xã, thị trấn kết nạp 124 đảng viên; khối cơ quan, trường học kết nạp 168 đảng viên. Một số đảng ủy xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng như Quảng Phú kết nạp được 8/8 đảng viên (đạt 100% KH), Xuân Bái kết nạp 8/11 đảng viên (đạt 73% KH), Xuân Hưng, Xuân Phú kết nạp 6/10 đảng viên (đạt 60% KH), Thuận Minh kết nạp 7/12 đảng viên (đạt 58%KH).

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới.

dv6.png

dv7.png
(Các đại biểu thảo luận tại hội nghị)


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong quá trình tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đồng thời, cũng nêu rõ khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao trong năm 2023.

dv1.png
(Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị)
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn ngay sau hội nghị tập trung rà soát kỹ các nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng từ các chi bộ, các đoàn thể; xác định các nguồn có thể kết nạp được từ nay đến cuối năm để tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ kết nạp; Chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ rà soát, báo cáo nguồn bồi dưỡng, kết quả thực hiện bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp hàng tháng; Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể, từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trong công tác chỉ đạo, đôn đốc chi bộ phát triển đảng viên; lấy kết quả công tác phát triển đảng là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại của từng đoàn thể, từng chi bộ và các đồng chí đảng ủy viên. Khẩn trương chỉ đạo Đoàn xã rà soát, lập danh sách đoàn viên thanh niên, học sinh lớp 12 ở các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đang sinh sống ở các thôn, khu phố để Đảng ủy phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng trong trường theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp đảng trong trường học hoặc được tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, làm nguồn kết nạp đảng cho địa phương khi về sinh hoạt tại địa phương.

dv4.png

Đồng chí Trưởng BTC Huyện ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương sẽ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho đối tượng là đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 và sẽ tổ chức kết nạp đảng cho các em trước khi lên đường nhập ngũ; Các xã, thị trấn đã lập danh sách gửi về Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy (70 thanh niên), tuy nhiên chỉ có 20 trường hợp có thể kết nạp được tại địa phương; Do đó, đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đăng ký thêm từ 1-2 nguồn là thanh niên trong độ tuổi NVQS sinh trước năm 2005, lâu nay đang sinh sống tại địa phương, báo cáo danh sách về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 04/8/2023 để Ban tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

dv5.png

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng hàng tháng, hàng quý, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở các chi bộ. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền kết nạp đảng viên; tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp đảng./.

Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đăng lúc: 02/08/2023 15:12:16 (GMT+7)

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chiều 01/8/2023, Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị giao ban với Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác phát triển đảng viên mới 7 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy chủ trì hội nghị.

dv.png

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

dv2.png
(Đ/c Đinh Thị Chi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên 7 tháng đầu năm 2023)


Theo báo cáo, thực hiện Công văn số 861-CV/TU, ngày 18/11/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và năm 2023, ngay từ đầu năm, BTC Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch số 161-KH/HU, ngày 18/01/2023 về phát triển đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2023 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc nâng cao chất lượng chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ. 

dv3.png

Trên cơ sở Kế hoạch của BTV Huyện ủy và chỉ tiêu kết nạp Đảng được giao năm 2023, các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát nguồn bồi dưỡng nhận thức về Đảng, số lượng quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp đảng và xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới. Trong 7 tháng đầu năm 2023, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã bồi dưỡng, giới thiệu 523 quần chúng ưu tú tham gia 06 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó, các xã - thị trấn giới thiệu 193 quần chúng ưu tú, khối cơ quan, trường học giới thiệu 335 quần chúng ưu tú. Kết quả, đến 31/7/2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện đã kết nạp 292 đảng viên mới. Trong đó, 30 xã, thị trấn kết nạp 124 đảng viên; khối cơ quan, trường học kết nạp 168 đảng viên. Một số đảng ủy xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng như Quảng Phú kết nạp được 8/8 đảng viên (đạt 100% KH), Xuân Bái kết nạp 8/11 đảng viên (đạt 73% KH), Xuân Hưng, Xuân Phú kết nạp 6/10 đảng viên (đạt 60% KH), Thuận Minh kết nạp 7/12 đảng viên (đạt 58%KH).

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới.

dv6.png

dv7.png
(Các đại biểu thảo luận tại hội nghị)


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong quá trình tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đồng thời, cũng nêu rõ khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao trong năm 2023.

dv1.png
(Đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị)
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện ủy đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn ngay sau hội nghị tập trung rà soát kỹ các nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng từ các chi bộ, các đoàn thể; xác định các nguồn có thể kết nạp được từ nay đến cuối năm để tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ kết nạp; Chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ rà soát, báo cáo nguồn bồi dưỡng, kết quả thực hiện bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp hàng tháng; Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể, từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trong công tác chỉ đạo, đôn đốc chi bộ phát triển đảng viên; lấy kết quả công tác phát triển đảng là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại của từng đoàn thể, từng chi bộ và các đồng chí đảng ủy viên. Khẩn trương chỉ đạo Đoàn xã rà soát, lập danh sách đoàn viên thanh niên, học sinh lớp 12 ở các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đang sinh sống ở các thôn, khu phố để Đảng ủy phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng trong trường theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp đảng trong trường học hoặc được tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, làm nguồn kết nạp đảng cho địa phương khi về sinh hoạt tại địa phương.

dv4.png

Đồng chí Trưởng BTC Huyện ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương sẽ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho đối tượng là đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 và sẽ tổ chức kết nạp đảng cho các em trước khi lên đường nhập ngũ; Các xã, thị trấn đã lập danh sách gửi về Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy (70 thanh niên), tuy nhiên chỉ có 20 trường hợp có thể kết nạp được tại địa phương; Do đó, đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đăng ký thêm từ 1-2 nguồn là thanh niên trong độ tuổi NVQS sinh trước năm 2005, lâu nay đang sinh sống tại địa phương, báo cáo danh sách về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 04/8/2023 để Ban tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

dv5.png

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng hàng tháng, hàng quý, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở các chi bộ. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền kết nạp đảng viên; tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp đảng./.

Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com