Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 21/07/2023 17:36:40

Chiều ngày 21/7/2023, tại Hội trường tầng 2 UBND xã Xuân Phú, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Bí thư, PBT, chi ủy viên các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

z4535842080429_a5059d8b27843d9d896931afaa93a211.jpg

(Toàn cảnh hội nghị sơ kết)

Thay mặt BCH Đảng bộ, Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu khai mạc hội nghị.

z4535842029488_0dfb612238a525525b62654b9183696c.jpg

Tại hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo Báo cáo tóm tắt Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng tình hình thế giới giá cả đầu vào trong sản xuất, kinh doanh tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón làm ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống và tốc độ phát triển kinh tế. Song, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra ngay từ đầu năm.

 z4535842087671_936e8298955afd6df237593d5d01c0e0.jpg

(Đồng chí: Bùi Văn Hoàng PBT TT Đảng ủy, trình bày báo sơ kết)

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo của BCH, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là: Các hoạt động sản, xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển ổn định; chỉ đạo hoàn thành công tác sản xuất vụ chiêm xuân, công tác phòng chống dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm; các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; công tác vận động nhân dân tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; công tác ANTT được giữ vững; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, được huyện đánh giá cao; hoàn thành công tác giao quân theo chỉ tiêu huyện giao; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo thành công Đại hội Hội dông dân và đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, MTTQ các nghành đoàn thể phát huy vai trò phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM nâng cao. Hoàn thành sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

1. Có 03/27 chỉ tiêu đạt thấp dưới 50 % so với kế hoạch[1]; một số chỉ tiêu khó hoàn thành như thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ tham gia BHYT…

2. Sản xuất nông nghiệp ứng công nghệ cao, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại lớn, nhà màng, nhà lưới… chưa có nhiều chuyển biến, chưa xây dựng được sản phẩm OCOP;

3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: Vẫn còn một số ít hộ gia đình, cá nhân chấp hành chưa nghiêm các qui định của pháp luật như tự ý san gạt đất không xin phép, công trình phụ trên hệ thống rãnh thoát nước, trên đất nông nghiệp, đất công.…

4. Về văn hóa xã hội:  Công tác vệ sinh môi trường trong các khu dân cư chưa được duy trì thường xuyên, hoạt động của một số làng văn hóa chưa có chiều sâu, nhất là việc thực hiện hương ước làng như ma chay, cưới hỏi, karaoke tự phát, chỉnh trang, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa

5. Về Quốc phòng - an ninh: Việc chấp hành lệnh gọi sơ khám tuyển NVQS của một số ít thanh niên chưa nghiêm túc, tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhân tố bất ổn. việc chấp hành các quy định của pháp luật trong một bộ phận nhân dân, vi phạm hành lang an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vẫn còn xảy ra.

6. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế, nhất là việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số ít chi bộ chưa thường xuyên, chậm đổi mới; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới ở một số chi bộ chưa được quan tâm kịp thời; tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm nêu gương, nội dung công việc được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số vẫn còn xảy ra.

 - Một số chi bộ, thôn thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức của một số đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu.

 z4535842029290_faa4281b3431799dc598825784d11e50.jpg

z4535842125752_4576e92cabe02de6319a8b7b6b3c67b3.jpg
(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ sung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
z4535842125752_4576e92cabe02de6319a8b7b6b3c67b3.jpg

z4535842122079_669a9a42be2d7a6a2dc5370ef08802db.jpg

(Toàn cảnh Hội nghị)

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh: trên cơ sở những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế được rút ra; dự tính, dự toán những khó khăn những tháng cuối năm. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch năm 2023. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành cơ quan, đơn vị từ xã đến các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 04 - NQ/ĐU, ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát chính xác, cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao trong 6 tháng đầu năm, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành để đề ra các biện pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

2. Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ hè thu. Chuẩn bị điều kiện để sản xuất vụ thu mùa 2023 theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch và chỉ tiêu huyện giao; Triển khai phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị vật tư, phương tiện để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2023 đủ về số lượng, đảm về chất lượng.

3. Duy trì và tạo điều kiện để phát triển các loại ngành, nghề và dịch vụ thương mại trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp theo chỉ tiêu huyện giao.

4. Tăng cường công tác quản lý thu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng thôn, từng sắc thuế, để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để sót các nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển chi theo quy định của pháp luật; triển khai phương án thu các quỹ theo quy chế dân chủ cơ sở năm 2023;

5. Tăng cường công tác quản lý, khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đã, đang triển khai thực hiện trên địa bàn, Phối hợp với các phòng nghành của huyện hoàn thiện hồ sơ đo đạc đất cho các hộ từ Nông trường Sao Vàng chuyển về và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân khi đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo các nhà trường tổ khai giảng năm học 2023 – 2024; tăng cường công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển BHYT, BHXH tự nguyện; tuyên truyền xuất khẩu lao động, giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ buôn bán hàng tạp hóa, cơ sở giết mổ, ăn uống …để đảm bảo tốt công tác VSMT, VSATTP.

7. Công an xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời, không để trở thành điểm nóng. Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT Làm tốt công tác tiếp dân giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân.

8. HĐND xã tăng cường công tác hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát năm 2023 đã được phê duyệt; tổ chức các cuộc giám sát theo qui định, chuẩn bị tốt các nội dung tại mỗi kỳ họp.

9. UBND tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 mà nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã ban hành. Mà trọng tâm là công tác cấp giấy CNQSD đất, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác CCHC, chuyển đổi số, công tác VSMT, XDNTM nâng cao..,

10. Triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện đến với cán bộ Đảng viên và nhân dân mà trọng tâm là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng phát triển KTXH năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoach phát triển đảng viên mới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2023 là 10 đảng viên mới.

 11. MTTQ các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2023. Tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia mua BHYT, BHXH; phát triển hội viên;

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo Chính quyền triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt công tác quản lý đất đai, tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân; tiếp tục chỉ đạo Công an xã, tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID và tập trung xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao./.

z4535842073799_8582bb7d3f592a9bb285aed0e8a91f79.jpg

 

z4535842077825_9b87882b090ca58f60c71298c11503dd.jpg
z4535842070795_cbe48c06580a39c29b9b4b93817bda65.jpg

CC VHXH: Phạm Thị HàHội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 21/07/2023 17:36:40 (GMT+7)

Chiều ngày 21/7/2023, tại Hội trường tầng 2 UBND xã Xuân Phú, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phú đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Bí thư, PBT, chi ủy viên các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

z4535842080429_a5059d8b27843d9d896931afaa93a211.jpg

(Toàn cảnh hội nghị sơ kết)

Thay mặt BCH Đảng bộ, Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu khai mạc hội nghị.

z4535842029488_0dfb612238a525525b62654b9183696c.jpg

Tại hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo Báo cáo tóm tắt Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng tình hình thế giới giá cả đầu vào trong sản xuất, kinh doanh tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón làm ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống và tốc độ phát triển kinh tế. Song, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra ngay từ đầu năm.

 z4535842087671_936e8298955afd6df237593d5d01c0e0.jpg

(Đồng chí: Bùi Văn Hoàng PBT TT Đảng ủy, trình bày báo sơ kết)

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo của BCH, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là: Các hoạt động sản, xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển ổn định; chỉ đạo hoàn thành công tác sản xuất vụ chiêm xuân, công tác phòng chống dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm; các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; công tác vận động nhân dân tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; công tác ANTT được giữ vững; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, được huyện đánh giá cao; hoàn thành công tác giao quân theo chỉ tiêu huyện giao; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo thành công Đại hội Hội dông dân và đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, MTTQ các nghành đoàn thể phát huy vai trò phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM nâng cao. Hoàn thành sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

1. Có 03/27 chỉ tiêu đạt thấp dưới 50 % so với kế hoạch[1]; một số chỉ tiêu khó hoàn thành như thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ tham gia BHYT…

2. Sản xuất nông nghiệp ứng công nghệ cao, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại lớn, nhà màng, nhà lưới… chưa có nhiều chuyển biến, chưa xây dựng được sản phẩm OCOP;

3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: Vẫn còn một số ít hộ gia đình, cá nhân chấp hành chưa nghiêm các qui định của pháp luật như tự ý san gạt đất không xin phép, công trình phụ trên hệ thống rãnh thoát nước, trên đất nông nghiệp, đất công.…

4. Về văn hóa xã hội:  Công tác vệ sinh môi trường trong các khu dân cư chưa được duy trì thường xuyên, hoạt động của một số làng văn hóa chưa có chiều sâu, nhất là việc thực hiện hương ước làng như ma chay, cưới hỏi, karaoke tự phát, chỉnh trang, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa

5. Về Quốc phòng - an ninh: Việc chấp hành lệnh gọi sơ khám tuyển NVQS của một số ít thanh niên chưa nghiêm túc, tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhân tố bất ổn. việc chấp hành các quy định của pháp luật trong một bộ phận nhân dân, vi phạm hành lang an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vẫn còn xảy ra.

6. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế, nhất là việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số ít chi bộ chưa thường xuyên, chậm đổi mới; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới ở một số chi bộ chưa được quan tâm kịp thời; tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm nêu gương, nội dung công việc được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số vẫn còn xảy ra.

 - Một số chi bộ, thôn thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức của một số đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu.

 z4535842029290_faa4281b3431799dc598825784d11e50.jpg

z4535842125752_4576e92cabe02de6319a8b7b6b3c67b3.jpg
(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ sung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
z4535842125752_4576e92cabe02de6319a8b7b6b3c67b3.jpg

z4535842122079_669a9a42be2d7a6a2dc5370ef08802db.jpg

(Toàn cảnh Hội nghị)

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã nhấn mạnh: trên cơ sở những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế được rút ra; dự tính, dự toán những khó khăn những tháng cuối năm. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch năm 2023. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành cơ quan, đơn vị từ xã đến các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 04 - NQ/ĐU, ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát chính xác, cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao trong 6 tháng đầu năm, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành để đề ra các biện pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

2. Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ hè thu. Chuẩn bị điều kiện để sản xuất vụ thu mùa 2023 theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch và chỉ tiêu huyện giao; Triển khai phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị vật tư, phương tiện để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2023 đủ về số lượng, đảm về chất lượng.

3. Duy trì và tạo điều kiện để phát triển các loại ngành, nghề và dịch vụ thương mại trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp theo chỉ tiêu huyện giao.

4. Tăng cường công tác quản lý thu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng thôn, từng sắc thuế, để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để sót các nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển chi theo quy định của pháp luật; triển khai phương án thu các quỹ theo quy chế dân chủ cơ sở năm 2023;

5. Tăng cường công tác quản lý, khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đã, đang triển khai thực hiện trên địa bàn, Phối hợp với các phòng nghành của huyện hoàn thiện hồ sơ đo đạc đất cho các hộ từ Nông trường Sao Vàng chuyển về và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân khi đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo các nhà trường tổ khai giảng năm học 2023 – 2024; tăng cường công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển BHYT, BHXH tự nguyện; tuyên truyền xuất khẩu lao động, giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ buôn bán hàng tạp hóa, cơ sở giết mổ, ăn uống …để đảm bảo tốt công tác VSMT, VSATTP.

7. Công an xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời, không để trở thành điểm nóng. Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT Làm tốt công tác tiếp dân giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân.

8. HĐND xã tăng cường công tác hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát năm 2023 đã được phê duyệt; tổ chức các cuộc giám sát theo qui định, chuẩn bị tốt các nội dung tại mỗi kỳ họp.

9. UBND tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 mà nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã ban hành. Mà trọng tâm là công tác cấp giấy CNQSD đất, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác CCHC, chuyển đổi số, công tác VSMT, XDNTM nâng cao..,

10. Triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện đến với cán bộ Đảng viên và nhân dân mà trọng tâm là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng phát triển KTXH năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoach phát triển đảng viên mới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2023 là 10 đảng viên mới.

 11. MTTQ các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2023. Tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia mua BHYT, BHXH; phát triển hội viên;

Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo Chính quyền triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt công tác quản lý đất đai, tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân; tiếp tục chỉ đạo Công an xã, tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID và tập trung xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao./.

z4535842073799_8582bb7d3f592a9bb285aed0e8a91f79.jpg

 

z4535842077825_9b87882b090ca58f60c71298c11503dd.jpg
z4535842070795_cbe48c06580a39c29b9b4b93817bda65.jpg

CC VHXH: Phạm Thị Hà0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com