Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC: QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Ngày 10/07/2024 15:46:33

Sáng 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC: QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Sáng 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. 


( Toàn cảnh hội nghị)

Dự hội nghị tại phòng họp Diên Hồng có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 15.644 điểm cầu trong toàn quốc với hơn 1 triệu đại biểu dự hội nghị.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân có đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Các đồng chí Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy đang nghỉ hưu trên địa bàn huyện; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó các ban HĐND huyện, Trưởng, phó các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện có đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó trưởng các ban Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ, và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, khối dân, Trung tâm Chính trị huyện. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn cùng các thành phần tham dự hội nghị.


( Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 144 tại hội nghị)

Tại hội nghị, sau khi các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề cập đến 3 vấn đề gồm: Vì sao Bộ Chính trị Ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW.


(
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” có 5 điều gồm: Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”; Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Điều 6 - Tổ chức thực hiện.


( Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35 tại hội nghị) 

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài...


( Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Trong đó, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định.

 
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để Nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...


( Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa)

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” là những nội dung quan trọng vì vậy đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các đồng chí cán bộ quản lý các cấp, các ngành, các địa phương cần phải quán triệt sâu sắc Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư trong thời gian gần đây. Trên cơ sở phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi liên hệ vào thực tế của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những điểm mới của hai văn bản được quán triệt để thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới. Đồng thời đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); thực hiện thành công Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Nguồn: Trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

  

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC: QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Đăng lúc: 10/07/2024 15:46:33 (GMT+7)

Sáng 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC: QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Sáng 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. 


( Toàn cảnh hội nghị)

Dự hội nghị tại phòng họp Diên Hồng có các đồng chí: Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 15.644 điểm cầu trong toàn quốc với hơn 1 triệu đại biểu dự hội nghị.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân có đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Các đồng chí Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy đang nghỉ hưu trên địa bàn huyện; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà A, UBND huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó các ban HĐND huyện, Trưởng, phó các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện)

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3, Nhà B, UBND huyện có đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự có các đồng chí Phó trưởng các ban Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ, và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, khối dân, Trung tâm Chính trị huyện. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn cùng các thành phần tham dự hội nghị.


( Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 144 tại hội nghị)

Tại hội nghị, sau khi các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề cập đến 3 vấn đề gồm: Vì sao Bộ Chính trị Ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; những điểm mới, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW; những điểm cần chú ý để triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW.


(
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” có 5 điều gồm: Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”; Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Điều 6 - Tổ chức thực hiện.


( Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35 tại hội nghị) 

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài...


( Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Trong đó, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện quy định.

 
( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để Nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển.


( Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân)

Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...


( Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa)

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” là những nội dung quan trọng vì vậy đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các đồng chí cán bộ quản lý các cấp, các ngành, các địa phương cần phải quán triệt sâu sắc Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư trong thời gian gần đây. Trên cơ sở phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi liên hệ vào thực tế của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những điểm mới của hai văn bản được quán triệt để thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới. Đồng thời đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); thực hiện thành công Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Nguồn: Trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com