Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Xuân Trường, Thọ Xuân vượt khó để xây dựng nông thôn mới

Ngày 03/11/2014 10:26:35

Xuân trường là một xã đồng bằng thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xuân Trường bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong điều kiện khó khăn, song với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đưa vùng quê nghèo cán đích NTM vào năm 2015.

Ảnh minh họa.

Từ 5 tiêu chí…

Chúng tôi về Xuân Trường – vùng quê có truyền thống văn hóa lịch sử, giàu truyền thống cách mạng vào một ngày tháng 6 nắng như đổ lửa. Nối tiếp truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Xuân Trường tiếp tục xung kích trên các mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa an sinh xã hội…

 

Năm 2010 Xuân Trường bắt tay vào xây dựng NTM, lúc này, xã đứng trước nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất là về nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục theo quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/06/2012 về sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012-2020.

Thứ nữa là xuất phát điểm xây dựng NTM của Xuân Trường còn thấp, thu nhập đầu người năm 2010 đạt 14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,8%, tỷ lệ nông nghiệp chiếm trên 60%, cơ sở vật chất giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa khu thể thao còn thiếu… Qua đánh giá, rà soát các tiêu chí NTM xã Xuân Trường mới đạt 5/19 tiêu chí còn lại 14 tiêu chí chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội cần nhiều vốn và liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, trong quản lý, giải phóng mặt bằng…

Bên cạnh đó, nhận thức về quan điểm, mục tiêu, giải pháp lộ trình xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân bước đầu còn chung chung chưa sâu sắc. Trong xã còn xuất hiện tư tưởng trông chờ vào nguồn lực đầu tư hỗ trợ của nhà nước, ngại khó, thiếu quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện. Cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM nên còn gặp nhiều khó khăn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cũng như tổ chức thực hiện.

Đến hoàn thành NTM

 

Khó khăn là vậy nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong xã từ 5 tiêu chí ban đầu vào năm 2010 đến cuối năm 2015 Xuân Trường đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn ở Xuân Trường có nhiều khởi sắc. Về nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đã chuyển đổi, xã đã đưa cây trồng có giá trị thu nhập và kinh tế cao vào sản xuất. Xã cũng đã thành lập được 07 trang trại, gia trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, 01 trang trại chăn nuôi tập trung đạt trên 1000 đầu lợn lứa.

Tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá tốt. Một số nghề mới được đầu tư du nhập như nghề làm hương, nghề làm gạch ép, nghề làm nấm bước đầu đã mang lại thu nhập khá cho một số hộ gia đình và có triển vọng tốt. Với tổng số lao động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là 640 người…

Hoạt động dịch vụ, thương mại lưu thông, phân phối trên địa bàn xã phát triển và kinh doanh ổn định. Một số doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư nâng cấp nhiều cửa hàng, cửa hiệu mở rộng địa bàn kinh doanh. Hiện xã có 131 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại. Có 8 doanh nghiệp và 3 cơ sở đại lý kinh doanh dịch vụ tổng hợp

NTM ở Xuân Trường không chỉ hiện hữu trên những cánh đồng năng suất lớn, trong sự phát triển kinh tế mà nó còn thể hiện trong sự đổi thay trong thu nhập của nhân dân trong xã. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 14 triệu đồng/người/năm; đến năm 2015 lên 28 triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm số hộ nghèo trong xã năm 2011 là 18,8.%. Đến năm 2015 đã giảm xuống 3,83%; số hộ cận nghèo từ 11,19% xuống 4,17%.

Về với Xuân Trường chúng tôi ghi nhận được 1 điều đúng này là sau xây dựng NTM Xuân Trường không còn nợ đọng. Từ những thành quả của xây dựng NTM đã tạo ra niềm tin vững chắc của Đảng bộ nhân dân.

Với cấp ủy chính quyền thiết chế văn hóa NTM được phát huy, phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân Xuân Trường ngày càng được nâng cao. Đảng bộ nhân dân Xuân Trường đang quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM bền vững, phấn đấu đến năm 2018 Xuân Trường trở thành xã kiểu mẫu.

Xuân Trường, Thọ Xuân vượt khó để xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 03/11/2014 10:26:35 (GMT+7)

Xuân trường là một xã đồng bằng thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xuân Trường bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong điều kiện khó khăn, song với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đưa vùng quê nghèo cán đích NTM vào năm 2015.

Ảnh minh họa.

Từ 5 tiêu chí…

Chúng tôi về Xuân Trường – vùng quê có truyền thống văn hóa lịch sử, giàu truyền thống cách mạng vào một ngày tháng 6 nắng như đổ lửa. Nối tiếp truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Xuân Trường tiếp tục xung kích trên các mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa an sinh xã hội…

 

Năm 2010 Xuân Trường bắt tay vào xây dựng NTM, lúc này, xã đứng trước nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất là về nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục theo quyết định 695/QĐ-TTg ngày 08/06/2012 về sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012-2020.

Thứ nữa là xuất phát điểm xây dựng NTM của Xuân Trường còn thấp, thu nhập đầu người năm 2010 đạt 14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,8%, tỷ lệ nông nghiệp chiếm trên 60%, cơ sở vật chất giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa khu thể thao còn thiếu… Qua đánh giá, rà soát các tiêu chí NTM xã Xuân Trường mới đạt 5/19 tiêu chí còn lại 14 tiêu chí chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội cần nhiều vốn và liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, trong quản lý, giải phóng mặt bằng…

Bên cạnh đó, nhận thức về quan điểm, mục tiêu, giải pháp lộ trình xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân bước đầu còn chung chung chưa sâu sắc. Trong xã còn xuất hiện tư tưởng trông chờ vào nguồn lực đầu tư hỗ trợ của nhà nước, ngại khó, thiếu quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện. Cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM nên còn gặp nhiều khó khăn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cũng như tổ chức thực hiện.

Đến hoàn thành NTM

 

Khó khăn là vậy nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong xã từ 5 tiêu chí ban đầu vào năm 2010 đến cuối năm 2015 Xuân Trường đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn ở Xuân Trường có nhiều khởi sắc. Về nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đã chuyển đổi, xã đã đưa cây trồng có giá trị thu nhập và kinh tế cao vào sản xuất. Xã cũng đã thành lập được 07 trang trại, gia trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, 01 trang trại chăn nuôi tập trung đạt trên 1000 đầu lợn lứa.

Tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá tốt. Một số nghề mới được đầu tư du nhập như nghề làm hương, nghề làm gạch ép, nghề làm nấm bước đầu đã mang lại thu nhập khá cho một số hộ gia đình và có triển vọng tốt. Với tổng số lao động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là 640 người…

Hoạt động dịch vụ, thương mại lưu thông, phân phối trên địa bàn xã phát triển và kinh doanh ổn định. Một số doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư nâng cấp nhiều cửa hàng, cửa hiệu mở rộng địa bàn kinh doanh. Hiện xã có 131 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại. Có 8 doanh nghiệp và 3 cơ sở đại lý kinh doanh dịch vụ tổng hợp

NTM ở Xuân Trường không chỉ hiện hữu trên những cánh đồng năng suất lớn, trong sự phát triển kinh tế mà nó còn thể hiện trong sự đổi thay trong thu nhập của nhân dân trong xã. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 14 triệu đồng/người/năm; đến năm 2015 lên 28 triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm số hộ nghèo trong xã năm 2011 là 18,8.%. Đến năm 2015 đã giảm xuống 3,83%; số hộ cận nghèo từ 11,19% xuống 4,17%.

Về với Xuân Trường chúng tôi ghi nhận được 1 điều đúng này là sau xây dựng NTM Xuân Trường không còn nợ đọng. Từ những thành quả của xây dựng NTM đã tạo ra niềm tin vững chắc của Đảng bộ nhân dân.

Với cấp ủy chính quyền thiết chế văn hóa NTM được phát huy, phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân Xuân Trường ngày càng được nâng cao. Đảng bộ nhân dân Xuân Trường đang quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM bền vững, phấn đấu đến năm 2018 Xuân Trường trở thành xã kiểu mẫu.

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com