Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Danh bạ điện thoại Cán bộ, công chức UBND xã Xuân Phú

Ngày 30/06/2023 17:55:21

Danh bạ điện thoại Cán bộ, công chức UBND xã Xuân Phú

  

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Quốc Tuấn

BT Đảng ủy

0912456536

2

Bùi Văn Hoàng

PBT TT Đảng ủy

0977175232

3

Phạm Văn Niên

CT.UBND

0989729816

4

Ngân Thị Phương

PCT. HĐND xã

0327539138

5

Ngô Khắc Giang

PCT. UBND

0983797891

6

Nguyễn Văn Bảy

PCT. UBND xã

0949087934

7

Phạm Trọng Tài

CT. MTTQ

0972257808

8

Lường Thị Hạnh

CT. Hội LHPN xã

0396152567

9

Lê Văn Hùng

CT Hội ND

0353647909

10

Mai Văn Toàn

CT. Hội CCB xã

0372303656

11

Lê Văn Hưng

BT Đoàn xã

0963353979

12

Phạm Văn Toán

CC VP TK

0328585856

13

Trịnh Minh Tuân

CC VPTK

0978846555

14

Bùi Công Nam

CHT QS xã

0962059236

15

Đỗ Văn Tú

Trưởng CA xã

0947340326

16

Trịnh Bá Nam

CC ĐC- XD

0396715160

17

Lê Mạnh Hùng

CC KT NS

0936405166

18

Phùng Đình Lễ

CC ĐC- MT

0985369479

19

Nguyễn Thị Dung

CC KT NS

0966839332

20

Phạm Thị Hà

CC VH XH

0972813222

21

Bùi Văn Hùng

CC TP HT

0968473268

22

Phạm Văn Huy

CC TP HT

0977916732

23

Lê Văn Thịnh

CC CS XH

0966772836

24

Phạm Văn Hiệp

PCT Hội Nông dân

0976048175

25

Hoàng Thị Thảo

PCT Hội LHPN

0964555078

26

Phạm Thị Thanh

PBT Đoàn TN

0395481196

27

Phạm Văn Đại

PCT Hội CCB

0987431235

28

Hà Thị Luật

CB VHTT- TDTT

0335982930

29

Bùi Văn Lưỡng

Phó CHT QS

0396709971

30

Đào Thị Thoa

CB Thú Y

0394849806

31

Lê Thị Đăng

Lao vụ

0988342175

BAN CÔNG AN

1

Đỗ Văn Tú

Trưởng CA xã

0947340326

2

Trịnh Quốc Thành

Phó TCA xã

0983393613

3

Vũ Hoàng Long

Công an viên

0838984047

4

Trần Văn Đăng

Công an viên

0914069496

5

Nguyễn Văn Linh

Công an viên

0838895658

 

Danh bạ điện thoại Cán bộ, công chức UBND xã Xuân Phú

Đăng lúc: 30/06/2023 17:55:21 (GMT+7)

Danh bạ điện thoại Cán bộ, công chức UBND xã Xuân Phú

  

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Quốc Tuấn

BT Đảng ủy

0912456536

2

Bùi Văn Hoàng

PBT TT Đảng ủy

0977175232

3

Phạm Văn Niên

CT.UBND

0989729816

4

Ngân Thị Phương

PCT. HĐND xã

0327539138

5

Ngô Khắc Giang

PCT. UBND

0983797891

6

Nguyễn Văn Bảy

PCT. UBND xã

0949087934

7

Phạm Trọng Tài

CT. MTTQ

0972257808

8

Lường Thị Hạnh

CT. Hội LHPN xã

0396152567

9

Lê Văn Hùng

CT Hội ND

0353647909

10

Mai Văn Toàn

CT. Hội CCB xã

0372303656

11

Lê Văn Hưng

BT Đoàn xã

0963353979

12

Phạm Văn Toán

CC VP TK

0328585856

13

Trịnh Minh Tuân

CC VPTK

0978846555

14

Bùi Công Nam

CHT QS xã

0962059236

15

Đỗ Văn Tú

Trưởng CA xã

0947340326

16

Trịnh Bá Nam

CC ĐC- XD

0396715160

17

Lê Mạnh Hùng

CC KT NS

0936405166

18

Phùng Đình Lễ

CC ĐC- MT

0985369479

19

Nguyễn Thị Dung

CC KT NS

0966839332

20

Phạm Thị Hà

CC VH XH

0972813222

21

Bùi Văn Hùng

CC TP HT

0968473268

22

Phạm Văn Huy

CC TP HT

0977916732

23

Lê Văn Thịnh

CC CS XH

0966772836

24

Phạm Văn Hiệp

PCT Hội Nông dân

0976048175

25

Hoàng Thị Thảo

PCT Hội LHPN

0964555078

26

Phạm Thị Thanh

PBT Đoàn TN

0395481196

27

Phạm Văn Đại

PCT Hội CCB

0987431235

28

Hà Thị Luật

CB VHTT- TDTT

0335982930

29

Bùi Văn Lưỡng

Phó CHT QS

0396709971

30

Đào Thị Thoa

CB Thú Y

0394849806

31

Lê Thị Đăng

Lao vụ

0988342175

BAN CÔNG AN

1

Đỗ Văn Tú

Trưởng CA xã

0947340326

2

Trịnh Quốc Thành

Phó TCA xã

0983393613

3

Vũ Hoàng Long

Công an viên

0838984047

4

Trần Văn Đăng

Công an viên

0914069496

5

Nguyễn Văn Linh

Công an viên

0838895658

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com