Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN

Ngày 21/09/2018 08:36:31

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC

XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Văn Niên

BT Đảng ủy

0989729816

2

Phạm Văn Điệp

PBT Đảng ủy

0967818188

3

Lê Xuân Hướng

CT.UBND

0974234286

4

Bùi Văn Hoàng

PCT. UBND

0977175232

5

Ngô Khắc Giang

PCT. HĐND

0983797891

6

Phạm Trọng Tài

CT. MTTQ

0972257808

7

Lê Thanh Sơn

CC ĐC- XD

0934295456

8

Lê Mạnh Hùng

CC KT NS

0936405166

9

Nguyễn Văn Bảy

Trưởng CA

0949087934

10

Phạm Văn Toán

CC VP TK

01628585856

11

Bùi Công Nam

CHT QS xã

0962059236

12

Trịnh Minh Tuân

CC VPTK

0978846555

13

Phùng Đình Lễ

CC ĐC- MT

0985369479

14

Nguyễn Thị Dung

CC KT NS

0966839332

15

Phạm Thị Hà

CC VH XH

0972813222

16

Bùi Văn Hùng

CC TP HT

0968473268

17

Phạm Văn Huy

CC TP HT

0977916732

18

Lê Văn Thịnh

CC CS XH

0966772836

19

Lê Văn Hưng

BT Đoàn xã

0963353979

20

Lê Đình Long

CT HCCB

01664701315

21

Lê Văn Hùng

CT Hội ND

01653647909

22

Ngân Thị Phương

CT Hội LHPN xã

01627539138

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 21/09/2018 08:36:31 (GMT+7)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC

XÃ XUÂN PHÚ - HUYỆN THỌ XUÂN 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Văn Niên

BT Đảng ủy

0989729816

2

Phạm Văn Điệp

PBT Đảng ủy

0967818188

3

Lê Xuân Hướng

CT.UBND

0974234286

4

Bùi Văn Hoàng

PCT. UBND

0977175232

5

Ngô Khắc Giang

PCT. HĐND

0983797891

6

Phạm Trọng Tài

CT. MTTQ

0972257808

7

Lê Thanh Sơn

CC ĐC- XD

0934295456

8

Lê Mạnh Hùng

CC KT NS

0936405166

9

Nguyễn Văn Bảy

Trưởng CA

0949087934

10

Phạm Văn Toán

CC VP TK

01628585856

11

Bùi Công Nam

CHT QS xã

0962059236

12

Trịnh Minh Tuân

CC VPTK

0978846555

13

Phùng Đình Lễ

CC ĐC- MT

0985369479

14

Nguyễn Thị Dung

CC KT NS

0966839332

15

Phạm Thị Hà

CC VH XH

0972813222

16

Bùi Văn Hùng

CC TP HT

0968473268

17

Phạm Văn Huy

CC TP HT

0977916732

18

Lê Văn Thịnh

CC CS XH

0966772836

19

Lê Văn Hưng

BT Đoàn xã

0963353979

20

Lê Đình Long

CT HCCB

01664701315

21

Lê Văn Hùng

CT Hội ND

01653647909

22

Ngân Thị Phương

CT Hội LHPN xã

01627539138

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com