Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

HĐND xã Xuân Phú họp phiên họp thứ 6

Ngày 17/01/2018 14:21:53

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Xuân Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ngày 16/01/2018, HĐND xã Xuân Phú huyện Thọ Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự Kỳ họp có Đ/c Lê Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bái Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị của xã, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, HTX dịch vụ nông nghiệp, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

 Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Xuân Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 16/01/2018, HĐND xã Xuân Phú huyện Thọ Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự Kỳ họp có Đ/c Lê Đức Hải, Bí thư  Đảng ủy xã Xuân Bái Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị của xã, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, HTX dịch vụ nông nghiệp, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

 

 

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Xuân Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch và các chính sách cho các thôn bản, cùng với phát động phong trào thi đua sản xuất của cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào các dân tộc trong xã, nên cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đều đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh từng vùng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.098 ha; Tổng sản lượng lương thực ước đạt 2.719 tấn, Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,3 triệu/người/năm. Công tác chăn nuôi - thú y phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm trên gần 118,075 nghìn con, trong đó đàn trâu, bò hơn 1.990 con, đàn lợn gần 1.835 con… Xây dựng nông thôn mới được chú trọng, quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được tăng cường; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Kỳ họp HĐND xã đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2017; mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, HĐND Huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2018; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 với HĐND xã khóa XIX.Kỳ họp thứ 6 cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2018; Tiếp thu một số ý kiến đề nghị của đại biểu về các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi và xây dựng nông thôn mới…...

 

Tại Kỳ họp này thư ký HĐND xã đã thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018, Nghi quyết mục tiêu phát triển KTXH năm 2018, Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 và nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2018.

 

 

HĐND xã Xuân Phú họp phiên họp thứ 6

Đăng lúc: 17/01/2018 14:21:53 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Xuân Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ngày 16/01/2018, HĐND xã Xuân Phú huyện Thọ Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự Kỳ họp có Đ/c Lê Đức Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bái Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị của xã, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, HTX dịch vụ nông nghiệp, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

 Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Xuân Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 16/01/2018, HĐND xã Xuân Phú huyện Thọ Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự Kỳ họp có Đ/c Lê Đức Hải, Bí thư  Đảng ủy xã Xuân Bái Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị của xã, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, HTX dịch vụ nông nghiệp, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

 

 

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Xuân Phú khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch và các chính sách cho các thôn bản, cùng với phát động phong trào thi đua sản xuất của cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào các dân tộc trong xã, nên cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực đều đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh từng vùng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.098 ha; Tổng sản lượng lương thực ước đạt 2.719 tấn, Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,3 triệu/người/năm. Công tác chăn nuôi - thú y phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm trên gần 118,075 nghìn con, trong đó đàn trâu, bò hơn 1.990 con, đàn lợn gần 1.835 con… Xây dựng nông thôn mới được chú trọng, quan tâm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được tăng cường; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Kỳ họp HĐND xã đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2017; mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, HĐND Huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2018; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 với HĐND xã khóa XIX.Kỳ họp thứ 6 cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2018; Tiếp thu một số ý kiến đề nghị của đại biểu về các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi và xây dựng nông thôn mới…...

 

Tại Kỳ họp này thư ký HĐND xã đã thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2018, Nghi quyết mục tiêu phát triển KTXH năm 2018, Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 và nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2018.

 

 

Từ khóa bài viết:

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com