Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân Phú Nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 06/06/2023 00:00:00

Sáng ngày 30/6, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/6, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trịnh Duy Niệm UVBTV - Trưởng Công an huyện, Trưởng vùng; Đồng chí Lê Ngọc Quân huyện ủy viên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường phụ trách vòng 2 Xã Xuân Phú, đồng chí Lê Quốc Ẩm Chủ tịch Hội CCB huyện, Các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban của Huyện  và 23  ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

z2598989462663_6a9f88c2b7a0a00afabf530bbe31b4b2.jpg

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Xuân phú đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại 23 biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026; và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND,và các ủy viên UBND.
z2598989477840_db00d4bc230f47f70a79aab489f9f8c6.jpg

Kết quả về bầu các danh của HĐND:
Ông Phạm Văn Điệp: UVBTV- Bí thư đảng ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã;
Bà: Ngân Thị Phương đảng ủy viên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã

Các ban của HĐND:


Ông  Bùi Văn Hoàng UVBTV-  PBT Thường trực đảng ủy  được bầu giữ chức danh Trưởng ban kinh tế xã hội; Ông Lê Văn Hùng Đảng ủy viên Chủ tịch HND được bầu chức giữ chức danh Phó  ban kinh tế xã hội.


Bà Lường Thị Hạnh đảng ủy viên- Chủ tịch Hội LHPN  được bầu giữ chức danh Trưởng ban Pháp chế; Ông Lê Văn Hưng Đảng ủy viên, Bí thư đoàn TN được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế.

z2598989531692_f0f1114a76d1b64a06aa6a30e30ca07b.jpg

z2598989563559_63314bf7efb7a0cbf7cdb394c98aa9fc.jpg

Bầu các chức danh UBND:


Ông Phạm Văn Niên UVBTV-  PBT đảng ủy được bầu giữ chức danh  Chủ tịch UBND 
Ông Ngô Khắc Giang UVBTV đảng ủy được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND 
Ông Nguyễn Văn Bảy Đảng ủy viên được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND 
Các chức danh Uỷ viên UBND gồm: Ông Đỗ Văn Tú- Đảng ủy viên Trưởng Công an xã; Ông Bùi Công Nam Đảng ủy viên -  CHT Quân sự xã.
  

     Kỳ họp lần thứ Nhất  HĐND xã Xuân Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật;  các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu cao.

      Phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Xuân Phú, đồng chí Phạm Văn Điệp  Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị  trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Bí thư đảng ủy chúc mừng các đồng chí được bầu  bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng xã Xuân Phú ngày càng phát triển, sớm về đích xã NTM nâng cao vào năm 2023.

  

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân Phú Nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 06/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 30/6, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/6, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trịnh Duy Niệm UVBTV - Trưởng Công an huyện, Trưởng vùng; Đồng chí Lê Ngọc Quân huyện ủy viên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường phụ trách vòng 2 Xã Xuân Phú, đồng chí Lê Quốc Ẩm Chủ tịch Hội CCB huyện, Các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban của Huyện  và 23  ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

z2598989462663_6a9f88c2b7a0a00afabf530bbe31b4b2.jpg

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Xuân phú đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại 23 biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026; và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND,và các ủy viên UBND.
z2598989477840_db00d4bc230f47f70a79aab489f9f8c6.jpg

Kết quả về bầu các danh của HĐND:
Ông Phạm Văn Điệp: UVBTV- Bí thư đảng ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã;
Bà: Ngân Thị Phương đảng ủy viên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã

Các ban của HĐND:


Ông  Bùi Văn Hoàng UVBTV-  PBT Thường trực đảng ủy  được bầu giữ chức danh Trưởng ban kinh tế xã hội; Ông Lê Văn Hùng Đảng ủy viên Chủ tịch HND được bầu chức giữ chức danh Phó  ban kinh tế xã hội.


Bà Lường Thị Hạnh đảng ủy viên- Chủ tịch Hội LHPN  được bầu giữ chức danh Trưởng ban Pháp chế; Ông Lê Văn Hưng Đảng ủy viên, Bí thư đoàn TN được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế.

z2598989531692_f0f1114a76d1b64a06aa6a30e30ca07b.jpg

z2598989563559_63314bf7efb7a0cbf7cdb394c98aa9fc.jpg

Bầu các chức danh UBND:


Ông Phạm Văn Niên UVBTV-  PBT đảng ủy được bầu giữ chức danh  Chủ tịch UBND 
Ông Ngô Khắc Giang UVBTV đảng ủy được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND 
Ông Nguyễn Văn Bảy Đảng ủy viên được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND 
Các chức danh Uỷ viên UBND gồm: Ông Đỗ Văn Tú- Đảng ủy viên Trưởng Công an xã; Ông Bùi Công Nam Đảng ủy viên -  CHT Quân sự xã.
  

     Kỳ họp lần thứ Nhất  HĐND xã Xuân Phú khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật;  các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu cao.

      Phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Xuân Phú, đồng chí Phạm Văn Điệp  Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị  trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Bí thư đảng ủy chúc mừng các đồng chí được bầu  bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng xã Xuân Phú ngày càng phát triển, sớm về đích xã NTM nâng cao vào năm 2023.

  

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com