Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Xuân Phú

Ngày 10/01/2023 18:07:10

Sáng ngày 30/12/2022, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ Năm HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

 Sáng ngày 30/12/2022, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ Năm HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/12/2022, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ năm HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Về dự kỳ họp có Ông: Cao Văn Xuân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Sao Vàng, Đại diện Đại biểu HĐND huyện.

Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ xã, TT HĐND, TT UBND, UB MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, công chức chuyên môn UBND, Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, các ông bà Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng trạm y tế, Hiệu trưởng các Nhà trường.

Ông: Phạm Văn Điệp Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

z4028362842232_fe0436c2aca9d3d8dd6c77943591700c.jpg

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023; Báo cáo dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023. Báo cáo của TT HĐND xã về hoạt động của HĐND xã năm 2022, Chương trình hoạt động năm 2023; Thông báo của UBMTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5, HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

z4028362843769_33f78acb270a5ed833f6da51297483bc.jpg

         Thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

1Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu Kinh tế - xã hội năm 2023.

2, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn thu – chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

3, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Xuân Phú.

z4028362855433_87da7f4ec49be0104bda6e0b9091aa1b.jpg

*Nghe tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Thọ Xuân khóa XX.

z4028362848339_86c75187196d71b31533c12ea92c2042.jpg

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã và các vị đại biểu mời đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023; về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND – UBND xã và báo cáo của các ngành chức năng theo quy định.

Trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế  và Ban pháp chế HĐND xã, ý kiến của đại biểu tại kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết đó là:

1, Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH; QP-AN năm 2023.

2, Nghị quyết về việc phê chuẩn thu – chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

3, Nghị quyết về về đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Xuân Phú.

4, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

5, Nghị quyết về việc xây dựng Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – viễn thông.

Đây là những Nghị quyết quan trọng là cơ sở pháp lý để UBND xã, các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã trong năm 2023.Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Xuân Phú

Đăng lúc: 10/01/2023 18:07:10 (GMT+7)

Sáng ngày 30/12/2022, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ Năm HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

 Sáng ngày 30/12/2022, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ Năm HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/12/2022, tại trung tâm văn hóa xã Xuân Phú đã diễn ra kỳ họp thứ năm HĐND xã Xuân Phú khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Về dự kỳ họp có Ông: Cao Văn Xuân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Sao Vàng, Đại diện Đại biểu HĐND huyện.

Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ xã, TT HĐND, TT UBND, UB MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, công chức chuyên môn UBND, Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, các ông bà Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng trạm y tế, Hiệu trưởng các Nhà trường.

Ông: Phạm Văn Điệp Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

z4028362842232_fe0436c2aca9d3d8dd6c77943591700c.jpg

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023; Báo cáo dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023. Báo cáo của TT HĐND xã về hoạt động của HĐND xã năm 2022, Chương trình hoạt động năm 2023; Thông báo của UBMTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5, HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

z4028362843769_33f78acb270a5ed833f6da51297483bc.jpg

         Thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

1Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu Kinh tế - xã hội năm 2023.

2, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn thu – chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

3, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Xuân Phú.

z4028362855433_87da7f4ec49be0104bda6e0b9091aa1b.jpg

*Nghe tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Thọ Xuân khóa XX.

z4028362848339_86c75187196d71b31533c12ea92c2042.jpg

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã và các vị đại biểu mời đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023; về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND – UBND xã và báo cáo của các ngành chức năng theo quy định.

Trên cơ sở xem xét tờ trình của UBND, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế  và Ban pháp chế HĐND xã, ý kiến của đại biểu tại kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết đó là:

1, Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH; QP-AN năm 2023.

2, Nghị quyết về việc phê chuẩn thu – chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

3, Nghị quyết về về đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn xã Xuân Phú.

4, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

5, Nghị quyết về việc xây dựng Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – viễn thông.

Đây là những Nghị quyết quan trọng là cơ sở pháp lý để UBND xã, các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã trong năm 2023.0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com