Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2018

Ngày 04/12/2018 10:07:49

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 
   

 


Số:         /BC - UBND

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Phú, ngày 30 tháng 11 năm 2017

                            

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2017


Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2018

 

Phần I

ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2017

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức đó là: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vẩn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết mưa lớn, lũ ống, áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn kéo dài đã làm thiệt hại hoa màu, tài sản của nhân dân, giá các sản phẩm nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi không ổn định gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Xác định dược những thuận lợi và khó khăn ngay từ những ngày đầu  Đảng ủy, UBND xã đã tranh thủ sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển ổn định và bền vững các chỉ tiêu đề ra đều đạt và hoàn thành kế hoạch.

 Kết quả đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực đối với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm như sau: Có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, có 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch và có 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

I. Về kinh tế:

1. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt: 92,352 tỷ đồng đạt 104% vượt 4% so với kế hoạch (KH 88,6 tỷ đồng). Trong đó:

- Nông nghiệp: 42,596 tỷ đồng.

- Lâm nghiệp: 47,39 tỷ đồng.

- Thủy sản: 2,366 tỷ đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt: 2.719 tấn, đạt 126%, vượt kế hoạch 26%, KH (KH 2.150 tấn).

Trong đó:

 - Vụ Đông 2016 - 2017 đạt: 256 tấn.

 - Vụ Chiêm Xuân 2017 đạt: 1.346 tấn.

 - Vụ thu mùa 2017 dạt: 1.117 tấn.

3. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu:

- Diện tích:

Lúa: 214,82 ha.

Ngô: 68 ha.

Lạc: 51 ha

Mía: 145 ha.

Sắn: 385 ha.

Củ đậu: 70 ha.

- Năng suất:

Lúa: 10,6 tạ/ha.

Ngô: 38 ta./ha.

Lạc: 14 tạ/ha.

Mía: 55 tấn/ha.

Sắn: 30 tấn/ha.

Củ đậu: 24 tấn/ha.

- Sản lượng:

Lúa: 2.277 tấn.

Ngô: 258 tấn.

Lạc: 71,4 tấn.

Mía: 9.075 tấn.

Sắn: 11.550 tấn.

Củ đậu: 1.680 tấn.

4. Tổng đàn gia súc, gia cầm:

- Trâu: 1.365 con.

- Bò: 625 con.

- Lợn: 1.835 con.

- Gia cầm: 114.250 con.

5. Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn xã: 1927 hô. Trong đó:

- Hộ Nông, lâm nghiệp: 1.731 hộ.

- Hộ Tiểu thủ công nghiệp: 52 hộ.

- Hộ Dịch vụ: 144 hộ.

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn: 9 doanh nghiệp.

Trong đó: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn: 3 doanh nghiệp đạt 150% kế hoạch.

7. Số trang trang trại trên địa bàn: 2 (Trại bò sữa vinamilk và Trại gà Phú Gia).

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (không tính tiền cấp quyền SD đất): 1.189 triệu, vượt kế hoạch huyện giao 18,3%.

9. Thu nhập bình quân đầu người: 28,3 triệu/người/năm.

10. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 2 thôn (thôn Đội 3 và thôn Đội 12)

11. Tỷ lệ giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ, đường tỉnh và đường huyện được cứng hóa đến năm 2017: 62%.

II. Về văn hóa – xã hội

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,89%. đạt 100% kế hoạch.

13. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 9,84% giảm 11,76% so với năm 2016. (giảm 194 hộ).

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017: 24% tăng 8,32% so với năm 2016 (tăng 164 hộ).

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đạt: 92% vượt kế hoạch 46%.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 98%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 75%.

18. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa: 100%.

19. Tỷ lệ tăng thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: 0%.

III. Về môi trường

20. Tỷ lệ che phủ rừng: 58%, vượt kế hoạch 10,8%.

21. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 97%.

22. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường: 38%.

IV. Về an ninh trật tự

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 92%.

V. Phát triển kinh tế:  

1. Về sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Do diễn biến phức tạp của thời tiết làm ảnh hưởng tới việc gieo trồng vụ đông và vụ chiêm xuân. UBND xã sản xuất đã tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chăm sóc diện tích gieo trồng, đảm bảo khung thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông (2016 - 2017): 154 ha, trong đó diện tích ngô: 80 ha (năng suất: 38 tạ/ha), khoai lang: 4 ha (năng suất: 80 tạ/ha), rau màu khác đạt 70

ha, sản lượng đạt 150 tấn.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.098 ha, năng suất lúa bình quân đạt 10,6 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.719 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Diện tích mía nguyên liệu niên vụ 2017 - 2018 là 145 ha (trong đó diện tích thuộc Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng là 50 ha); Cây sắn 395 ha, đưa vào trồng mới một số cây (như bưởi diễn, cây ổi tứ quý, thanh long ruột đỏ) bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao so với các loại cây khác, các loại cây trồng khác đều đạt năng suất và sản lượng khá so với cùng kỳ.

- Chăn nuôi: Khôi phục và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 1.990 con, đạt 100% KH tăng 5% so với cùng kỳ; đàn lợn 1.835 con, đạt 75% KH, đàn gia cầm, thủy cầm đạt 165 tấn. đạt 100% với cùng kỳ; thực hiện tốt công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng dại cho đàn chó đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Hoạt động của HTX: Chỉ đạo HTXNN Xuân Phú làm tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất đặc biệt là dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, để phục vụ nhân dân đảm bảo số lượng và chất lượng. Thường xuyên duy trì và bảo đảm nước tưới và tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ đảm bảo an toàn hồ, bai đập.

2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã triển khai kế hoạch, tổ chức xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 như sau.

- Xây mới 3 nhà văn hóa thôn.

- Tu sửa 3 nhà văn hóa thôn.

- Kiên cố hóa 1km kênh mương.

- Kiên cố hóa đường giao thông 4km

- Xây mới 6 phòng học trường mầm non.

-  Tu sửa, nâng cấp nhà hiệu bộ, xây mới nhà bảo vệ trường THCS .

- Xây dựng sân trường- sân thể dục cho trường tiểu học.

- Xây dựng đường giao thông, quy hoạch khu dân cư thôn Đá Dựng

- Khởi công xây dựng trung tâm Văn hóa xã

* Tổng kinh phí đầu tư xây dựng năm 2017 ước đạt: 37,168 tỷ đồng.

Trong đó:

- Ngân sách Tỉnh: 4,633 tỷ đồng.

- Ngân sách Huyện: 0,86 tỷ đồng.

- Ngân sách Xã: 5,975 tỷ đồng.

- Kinh phí nhân dân xây mới, tu sữa chính trang nhà cửa và các công trình khác: 13,7 tỷ đồng.

- Năm 2017 xã đã hoàn thành thêm 3 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 10/19 tiêu chí. Theo Quy định tại Quyết định số 1415 ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

2. Về sản xuất CN - TTCN, XDCB:

- Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định ở các nghề truyền thống như: mộc dân dụng, sản xuất gạch xi măng…hoạt động ổn định, kinh doanh dịch vụ phát triển đa dạng.

- Thu nhập lĩnh vực CN – TTCN và Dịch vụ - Thương mại ước đạt: 8,61 tỷ đồng.

- Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác ước đạt: 110,986 tỷ đồng.

- Kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp: Năm 2017 đã có 3 doanh nghiệp mới được thành lập (Công ty TNHHXD và Thương mại Thường Quế và Công ty TNHH Nông nghiệp – Môi trường Xuân Phú, Công ty Vinh Quyền Grup).

* Công tác giải tỏa hành làng an toàn giao thông: Triển khai Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND huyện Thọ Xuân, xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lập lại trật tư hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã cụ thể: Ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 28/4/2017 về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc thành Tổ công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Ngày 01/10/2017 UBND xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Thọ Xuân về việc tiếp tục thực hiện lập lại TTHLATGT. Kết quả cụ thể như sau:

- Giải tỏa tuyến đường Hồ Chí Minh:

Chiều dài của tuyến: 5,8 km. Tổng số hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông: 241 hộ, Trong đó:

Số hộ lấn chiếm bán bình: 11 hộ, Chiều dài: 82m, diện tích: 164 m2. đã tự giải tỏa: 11 hộ.

Số biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông: 38 hộ; 43 biển, đã tự nguyện tháo dỡ 43 biển.

Số hộ trồng cây, cành cây lấn chiếm hành lang có 191 hộ đã chặt phần cây và cành che khuất tầm nhìn, lấn chiếm hành lang ATGT là 191 hộ

- Giải tỏa tuyến đường nhựa liên xã:

Chiều dài của tuyến: 7 km.

Tổng số hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông: 68 hộ, Trong đó:

Trồng cây lấn chiếm hành lang có 45 hộ, đã chặt phần cây và cành che

khuất tầm nhìn, lấn chiếm hành lang ATGT là 45 hộ.

Về bờ rào: Số hộ vi phạm 18 hộ, Chiều dài: 128m, hộ đã tự nguyện tháo dỡ 18 hộ.

Để gỗ, luồng, củi ra đường là: 5 hộ đã tự dọn đi là 5 hộ.

3. Công tác quản lý ngân sách:

* Công tác quản lý ngân sách:

- Công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách có sự chuyển biến tích cực, thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, quy định của nhà nước. Kết quả thu, chi ngân sách trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách: 13.377.198.311đ.

- Tổng chi ngân sách: 12.822.458.000đ.

- Tồn quỹ tại kho bạc: 554.740.311đ.

* Về Tài chính, Tín dụng:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế.

- Tổng số hộ vay vốn ngân hàng: 1.559 hộ.

- Tổng dư nợ Ngân hàng  năm 2017 là: 80,1 tỷ đồng.

  Trong đó:

+ Vốn vay Ngân hàng thương mại: 45 tỷ đồng.

+ Vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 27,1 tỷ đồng.

+ Vốn vay Quỹ tín dụng Sao Vàng và các ngân hàng khác: 9 tỷ đồng.

4. Công tác quản lý đất đai- tài nguyên- môi trường:

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô, chuyển nhượng cho tặng 35 thửa.

- Tổ chức rà soát, thống kê, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ từ nông trường Sao Vàng bàn giao về có đủ điều kiện (thôn Đội 3 - Đá Dựng - Đội 12), năm 2017 đã có 112 hộ có quyết định cấp GCNQSD đất và 107 hộ được cấp GCNQSD đất.

- Quản lý hoạt động khai thác đất trái phép. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời thời các vụ khai thác, san lấp đất đai trái phép trên địa bàn, không để tình trạng phức tạp xãy ra.

- Hoạt động vệ sinh môi trường: Tổ chức, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường làm tốt công tác tổ chức thu gom rác thải, các hoạt động tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức chỉ đạo các thôn dọn vệ sinh đường làng, rãnh đường giao thông, tạo môi trường nông thôn sạch đẹp.

- Công tác GPMB: Phối hợp với Ban GPMB huyện Thọ Xuân, Công ty Cổ phần nông sản Phú Gia kiểm kê đền bù hoa màu, đất đai cho các hộ thuôc diện GPMB khu trại gà Phú Gia tại khu vực đồi Tre - Hố Dăm Tuyến đường số 4 nối đường Hồ Chí Minh đi Nghi Sơn.

- Vận động nhân dân thôn Bàn Lai, thôn Cửa Trát hiến đất, công trình xây dựng, hoa màu GPMB làm đường giao thông tỉnh lộ 519b đoạn qua địa bàn xã đi Bình Sơn.

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – Xà HỘI: 

1. Lĩnh vực Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

- Văn hóa văn nghệ: Tổ chức liên hoan văn nghệ gắn với các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.

­- Thông tin: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Địa phương,. Treo 46 băng zôn phục vụ các ngày lễ tết. Làm trang tin địa phương phát trên đài truyền thanh huyện.

- Công tác khai trương xây dựng các làng, cơ quan văn hóa: Tổ chức khai trương 2 làng văn hóa (Đội 3 – Làng bài), cơ quan văn hóa cho UBND xã. Công tác bình xét gia đình văn hóa, công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu năm 2017 như sau:

+ Gia đình văn hóa năm 2017: 75% =1.445 hộ.

+ Gia đình văn hóa: Ba năm liên tục 52% = 1.002 hộ

+ Công dân kiểu mẫu: 4%.

+ Gia đình kiểu mẫu: 2%.

+ Công nhận Làng văn hóa cấp Huyện: 4 làng

+ Công nhận lại sau 3 năm: 3 làng

- Thể dục thể thao: Các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền thường xuyên hoạt động, rèn luyện nâng cao sức khỏe. tổ chức giải cầu lông chào mừng đại hội công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp.

- Tổ chức thành công Đại TDTT toàn xã lần thứ hai năm 2017.

- Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu công tác Bảo vệ môi trường năm 2017.

- Phong trào văn hóa hóa văn nghệ TDTT tiếp tục được duy trì và phát triển tốt, chất lượng ngày càng được nâng lên.

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

- Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học năm học 2016 – 2017:

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỷ năng sống cho học sinh. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng. Kết quả năm học học 2016-2017 như sau:

- Trường Mầm non: Tỷ lệ các cháu ra lớp, lên lớp đạt 100%. Trường có 84 cháu đạt giải cấp trường về hội thi “bé khỏe mầm non”, có 01 giáo viên đạt giải cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp trường, 02 giải SKKN cấp huyện.

- Trường Tiểu học: Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp đạt 100 %. Có 37 học sinh đạt giải toán trên mạng, có 39 học sinh đạt giải tiếng anh trên mạng, có 62 học sinh đạt giải môn tiếng việt, có 17 em đạt giải viôlông  cấp huyện. có 13 giáo viên  đạt giờ dạy giỏi cấp trường. 9 giáo viên đạt giải cấp huyện, 1 giáo vên đạt giỏi cấp tỉnh, tập thể nhà trường đạt “lao động tiên tiến xuất sắc”. Giữ vững trường chuẩn giai đoạn I, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để công nhận chuẩn sau 5 năm.

- Trường THCS: Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp đạt 94%, có 18 học sinh đạt giải cấp huyện, 1 em đạt giải cấp tỉnh, có 8 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên đạt giải tỉnh.

- Hoạt động khuyến học, khuyến tài, phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì, thường xuyên vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng quỹ khuyến học. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thúc đẩy phong trào khuyến học phát triển.

3. Lĩnh vực y tế: 

- Công tác chăm sóc, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân: Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng được duy trì.

- Hoạt động của Trạm y tế luôn thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm, chú trọng hơn về chất lượng, thực hiện tốt các chế độ vệ sinh phòng  bệnh, phòng dịch, công tác tiêm chủng theo chương trình quốc gia được thực hiện tốt. Năm 2017 Trạm y tế đã khám và điều trị cho 7.650 lượt người. Trong đó: khám và điều trị nội trú tại Trạm Y tế: 242 lượt người, khám và điều trị ngoại trú 7.143 lượt người, chuyển tuyến trên 265 lượt người.

- Giữ vững trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, toàn xã đã có 5.902 người tham gia BHYT đạt 93% (KH 85%).

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,89%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 16,2% đạt 100% kế hoạch.

4. Thực hiện chính sách xã hội:

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội: Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi; chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay toàn xã có 47 đối tượng người có công và 282 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Kết quả cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 9,842% giảm 11,76% so với năm 2016.(giảm 223 hộ).

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017: 24%, tăng 8,32% so với năm 2016.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra sử dụng và luân chuẩn vốn vay hổ trợ chăn nuôi của dự án giảm nghèo bền vững (PRPP).

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: Thường xuyên phối hợp với TTHTCĐ đẻ tập huấn hổ trợ kỹ thuât trồng trọt và chăn nuôi cho nhân dân. Tuyên truyền, hướng dẫn cho các lao động đi đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm mới và xuất khẩu lao động đi các nước. Kết quả có 150 lao động có việc làm mới, 17 lao động đi xuất khẩu tại các nước như: A rập, Hàn Quốc, Nhật Bản… Kết quả một số chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động đạt 73,5% vượt kế hoạch 0,9%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo (tính cả lao động đào tạo không có chứng chỉ) đạt 45%.

VII. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH; TƯ PHÁP - HỘ TỊCH: 

1. Công tác Quốc phòng:

- Công tác quốc phòng luôn được cấp ủy và chính quyền quan tâm. Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ đạt chất lượng tốt, chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA xã giữ gìn ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017 đảm bảo đủ số lượng, chỉ tiêu huyện giao. Kết quả năm 2017 xã đã bàn giao cho huyện 20 thanh niên lên đường làm NVQS đạt 100% kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; Quản lý lực lượng xung kích sẵn sàng tham gia công tác PCTT.

- Hoàn thiện 147 hồ sơ chính sách theo Quyết định số 49/2015 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bão vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế;

- Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xuân Phú năm 2017 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí, phương tiện.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình ANCT - TTATXH, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an toàn giao thông trên địa bàn:  Lực lượng CA đã làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ban CA xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra công tác ANTT trên địa bàn, an ninh trật tự và ATXH luôn đảm bảo ổn định, làm tốt công tác tuyên truyền Pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.          

- Tình hình ANTT năm 2017:

 * Tổng số vụ việc xảy ra trên địa bàn xã là: 27 vụ.

Trong đó: 

- Gây mất ANTT: 3 vụ.

- Tai nạn giao thông: 13 vụ.

- Đánh người gây thương tích: 6 vụ.

- Đánh bài bạc ăn tiền: 4 vụ.

- Khai thác đất trái phép: 01 vụ.

- Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ: 1 vụ (thu 3 khẩu súng cồn).

- Công an xã trực tiếp giải quyết: 7 vụ.

- Chuyển công an cấp trên: 20 vụ.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật cho nhân dân như: Luật đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống tham nhũng, Luật BHXH, BHYT, tuyên truyền các văn bản mới của Đảng và nhà nước.

- Tổ chức hòa giải ở cơ sở: 28 vụ.

- Công tác quản lý hộ tịch: Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, trong năm UBND xã đã thực hiện:

+ Đăng ký kết hôn: 23 trường hợp.

+ Đăng ký khai sinh: 112 trường hợp.

+ Đăng ký khai tử: 42 trường hợp.

+ Xác nhận tình trạng hôn nhân: 53 trường hợp.

- Giải quyết chứng thực: 2.053 trường hợp.

* Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư:

- Việc tiếp dân và giải quyết đơn thư của UBND được thực hiện đúng quy định, đảm bảo về tiếp nhận, chuyển, phối hợp giải quyết đúng thẩm quyền, đúng Pháp luật và đúng thời gian quy định.

Kết quả tiếp công dân: 30 lượt

Tiếp nhận đơn thư: 12 đơn:

- Đã tổ chức giải quyết xử lý: 12 đơn

- Số lượng đơn đang nghiên cứu, tiếp tục giải quyết: 0 đơn.

VIII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

- Ủy ban nhân dân xã đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, các Nghị quyết HĐND xã để chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, chương trình xây dựng NTM;

- UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: Chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Hoạt động của bộ phận một cửa: Công tác cải cách Hành chính tiếp tục được thực hiện đi vào chiều sâu và hiệu quả, đội ngũ cán bộ đã được chuẩn hoá, đảm bảo chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ. Thái độ tiếp dân được nâng cao, tạo thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Kết quả giải quyết TTHC:

+ Giải quyết xác nhận hồ sơ: 615 trường hợp.

+ Xác nhận các loại giấy tờ khác: 710 trường hợp.

B. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.

1. Lĩnh vực kinh tế;

- Công tác chỉ đạo sản xuất đôi lúc còn thiếu sâu sát và cương quyết. Vì vậy một bộ phận nhân dân chưa thực hiện đúng cơ cấu giống, gieo cấy không đúng lịch thời vụ, chưa áp dụng tốt các tiến bộ KHKT vào sản xuất nên năng suất, hiệu quả chưa cao. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chưa đạt 100% so với kế hoạch, nhận thức của một số hộ chăn nuôi còn hạn chế. Vì vậy có biểu hiện né tránh, đối phó và thiếu hợp tác trong công tác tiêm phòng.

- Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới việc hoàn thành các tiêu chí còn chậm, duy trì chưa bền vững. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và các Tiểu ban ở các thôn còn thiếu tính năng động và quyết liệt trong việc tổ chức, thực hiện các tiêu chí NTM, vẫn còn một bộ phận còn có tư tưởng trông chờ, ỷ nại.

- Lĩnh vực quản lý đất đai vẫn còn thiếu chặt chẽ; còn để xảy ra hiện t­ượng xây dựng trái phép, việc vi phạm, lấm chiếm hành lang giao thông, khai thác đất trái phép vẫn còn xảy ra, công tác cấp giấy CNQSD đất mới cho các hộ còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên đất chưa chặt chẽ và chưa xử lý nghiêm việc vi phạm. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vẫn còn gây bức xúc cho nhân dân, vệ sinh ATTP trên địa bàn cần nhiều vấn đề còn quan tâm.

- Công tác thu ngân sách còn chậm, đặc biệt công tác thu và xử lý nợ tồn đọng đạt kết quả chưa cao. Việc quản lý vốn vay thiêu chặt chẽ, một số hộ, gia đình sử dụng chưa đúng mục đích, chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao

2. Về văn hóa -  xã hội;

- Công tác thông tin tuyên truyền có thời điểm thiếu kịp thời, thiếu chiều sâu, việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng hệ thống truyền thanh chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến công tác thông tin tuyên truyền.

- Chất lượng hoạt động của các làng văn hóa còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức thực hiện và chấp hành Hương ước chưa được duy trì nghiem túc, hiệu quả chưa cao.

3. Về Quốc phòng - an ninh, Tư pháp - Hộ tịch;

- Công tác đăng ký độ tuổi NVQS và theo dõi quản lý thanh niên trong độ tuổi gặp khó khăn. Việc xử lý vi phạm trong khám tuyển NVQS chưa được xử lý nghiêm túc.

- Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm tệ nạn xã hội ở địa phương còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định như: cá cược bóng đá, lô đề, bài bạc, gây mất TTXH… chất lượng hoạt động của một số tổ an ninh xã hội chưa hiệu quả.

4. Về công tác chỉ đạo, điều hành;

- Một số cán bộ, công chức chuyên môn thiếu chủ động thực hiện chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc của UBND xã như: đi muộn về sớm, chấp hành giờ giấc làm việc, hội họp chưa nghiêm.

- Tính kỷ luật, kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh hành chính chưa nghiêm; tính chịu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao, còn tình trạng thụ động, đùn đẩy trách nhiệm.

Phần II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI;

QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2018

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt: 117,5 tỷ đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt: 2.230 tấn.

3. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu:

- Diện tích:

Lúa: 214,82 ha.

Ngô: 75 ha.

Lạc: 60 ha

Mía: 175 ha.

Sắn: 315 ha.

Củ đậu: 70 ha.

- Năng suất:

Lúa: 10,4 tạ/ha.

Ngô: 38 ta./ha.

Lạc: 14 tạ/ha.

Mía: 60 tấn/ha.

Sắn: 30 tấn/ha.

Củ đậu: 24 tấn/ha.

- Sản lượng:

Lúa: 2.230 tấn.

Ngô: 228 tấn.

Lạc: 84 tấn.

Mía: 10.500 tấn.

Sắn: 9.450 tấn.

Củ đậu: 1.680 tấn.

4. Tổng đàn gia súc, gia cầm:

- Trâu: 1.365 con.

- Bò: 625 con.

- Lợn: 1.835 con.

- Gia cầm: 114.250 con.

5. Số sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn xã năm 2018: 1956 hô. Trong đó:

- Hộ Nông, lâm nghiệp: 1.731 hộ.

- Hộ Tiểu thủ công nghiệp: 60 hộ.

- Hộ Dịch vụ: 165 hộ.

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn: 12 doanh nghiệp. Trong đó:

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn: 3 doanh nghiệp.

7. Số trang trang trại trên địa bàn: 2.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (không tính tiền cấp quyền SD đất): 842 triệu (vượt kế hoạch huyện giao 15%).

9. Thu nhập bình quân đầu người: 34 triệu/người/năm.

10. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 2 thôn.

11. Tỷ lệ giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ, đường tỉnh và đường huyện được cứng hóa đến năm 2018: 75,1%

II. Về văn hóa – xã hội

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,6%.

13. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018: 4,4% (giảm 98 hộ).

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2018: 18%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp năm 2018: 68%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018: 55%.

- Số người giải quyết việc làm trong năm: 86 người.

- Số người đi xuất khẩu lao động trong năm: 16 người.

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đạt: 36%.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 97%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng : 14,2%.

-  Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt: 95%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 75%.

- Công dân kiểu mẫu: 4%.

- Gia đình kiểu mẫu: 2%.

- Số trường đạt chuẩn Quốc gia: 01 trường (MN).

18. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa: 100%.

19. Tỷ lệ tăng thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: 7,6%.

III. Về môi trường

20. Tỷ lệ che phủ rừng: 52%. (Phấn đấu năm 2018 trồng mới đạt 30 ha rừng).

21. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 97%.

22. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường: 55%.

- Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn: 87%.

IV. Về an ninh trật tự

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 75%.

V. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Phát triển kinh tế:  

1.1. Về sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Chỉ đạo Ban chỉ đạo sản xuất xã cơ cấu mùa vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. phấn đấu đưa diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.120 ha.

- Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nâng cao chất lượng các loại cây trồng gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi. Phát triển diện tích mía nguyên liệu tại các khu vực (Củ Chăm, Khai Hoang – Bàn Lai, Khoang Hoang – Làng Bài). Đưa một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (cây Bưởi Diễn, Bưởi Luận Văn, cây Thanh Long ruột đỏ trồng ở khu vực  Đồng Luồng - Đá Dựng – Hố Dăm – Làng Bài).

- Chỉ đạo đạo nhân dân chuyển đổi diện tích luồng kém hiệu quả chuyển sang trồng một sô loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như; keo lai, lát hoa… Phấn đấu năm 2018 trồng mới đạt 30 ha rừng.

- Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, các trang trại, gia trại tập trung gắn với thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

- Hoạt động của HTX: Chỉ đạo HTXNN Xuân Phú xây dựng mô hình HTXNN mẫu và làm tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất đặc biệt là dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, để phục vụ nhân dân đảm bảo số lượng và chất lượng. Xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả để phát đưa kinh tế hộ đi lên.

- Công tác phòng chống thiên tai: Thường xuyên kiểm, quản lý tốt lực lượng, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, đảm bảo tốt phương châm “4 tại chỗ”.

1.2  Xây dựng Nông thôn mới:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa thôn Cửa Trát và thôn Đồng Cốc về đích nông thôn mới vào quý IV năm 2018.

- Hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018 nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2018 là bước ngoặt quan trọng vì vậy phải huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình sau:

+ Xây dựng và hoàn thành công trình trung tâm văn hóa xã.

+ Cải tạo công sở làm việc UBND xã.

+ Xây dựng sân vận động trung tâm xã.

+ Xây dựng khu vui chơi giải trí trung tâm văn hóa.

+ Xây dựng chợ nông thôn xã Xuân Phú.

+ Quét vôi ve trường Tiểu Học + trường THCS.

+ Tu sửa nâng cấp tuyến đường nhựa liên xã.

+ Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn 5 km.

+ Chỉ đạo các thôn nâng cấp, tu sữa 3 nhà văn hóa thôn  đạt chuẩn theo quy định( Hố Dăm - Làng Bài- Cửa Trát).

1.3. Về sản xuất CN - TTCN, XDCB:

- Hoạt động của các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại:

duy trì và nhân rộng mô hình ngành nghề truyền thống như mộc phát triển các ngành ngề mới như gạch không nung, cơ khí, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, giới thiệu các loại sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương.

-  Huy động tối đa các nguồn lực tạo nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đã đề ra trong năm 2018 hoàn thành đúng kế hoạch

- Về thực hiện phát triển doanh nghiệp: Làm tốt công tác tuyên tryền, vân động các hộ sản xuất kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định theo đúng kế hoạch.

- Công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông trên địa bàn: Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành hành ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm phát sinh, thực hiện tốt công tác quản lý không để tái vi phạm hành lang ATGT.

1.4. Công tác quản lý ngân sách:

- Quan tâm đầu tư phát triển nguồn thu ổn định lâu dài, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao từ 15% trở lên. Đẩy mạnh công tác quản lý, chống thất thu ngân sách.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, kiểm tra, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời xử lý các trường hợp nợ quá hạn, chây ì trong việc thanh toán vốn cho nhà nước.

1.5. Về Tài nguyên - Môi trường:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật đất đai, tăng cường các biện pháp quản lý thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020, phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đấu giá QSD đất tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

- Tiếp tục đấu mối, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND huyện ra quyết định cấp GCNQSD đất cho các hộ. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang ATGT, khai thác tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

2.1. Lĩnh vực Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

­- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các làng, cơ quan văn hóa xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa của các làng văn hóa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 488/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận lại danh hiệu thôn, cơ quan văn hóa năm 2018.

- Xã hội hóa sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, huy động mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp, các công trình thể dục thể thao, tham gia các giải đấu do huyện tổ chức và tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT của địa phương.

2.2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỷ năng sống cho học sinh. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tập trung giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 trường Tiểu học. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu đóng góp ở các trường. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng.

2.3. Lĩnh vực y tế: 

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, quản lý tốt việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế gia đoạn 2. Củng cố tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và y đức cho đội ngũ cán bộ Trạm y tế  và y tế thôn.

2.4. Thực hiện chính sách xã hội:

- Thực hiện tốt chế độ chính sách  đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo ND: 67/CP và Nghị định số 136/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi; chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102 của thủ Tướng Chính phủ, chương trình đầu tư cho thôn bản đặc biệt khó khăn.

- Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ các đối tượng chính sách khi gặp khó khăn, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa” thăm hỏi tặng quà và động viên kịp thời các đối tượng chính sách vào các dịp lễ, tết.

- Phối hợp, đấu mối với các Ban, ngành có liên quan giải quyết các hồ sơ (147 hồ sơ) chính sách theo Quyết định số 49/2015 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bão vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế;

- Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vốn dự án giảm nghèo (PRPP) với 23 hộ tham gia chương trình đạt hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học nghề để xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

3. Quốc phòng - an ninh; Tư pháp - Hộ tịch: 

3.1. Công tác Quốc phòng:

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

- Quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi NVQS và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

3.2. An ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ ANTT - ANXH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn.

3.3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không đẻ xãy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

- Quản lý hộ tịch: Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành.

- Chứng thực: Thực hiện tốt công tác chứng thực, giải quyết nhanh TTHC cho công dân.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính:

- Tiếp tục nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 29 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận chuyên môn, thực hiện đúng quy định, quy chế làm việc thể hiện vai  trò trách nhiệm và tính năng động trong thực tiễn, giải quyết xử lý công việc để nâng cao hiệu lực điều hành quản lý chung.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

- UBND đã xây dựng chương trình, kế hoạch có giải pháp tích cực, phù

hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu đề ra. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức, người làm việc không chuyên trách theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp nêu trên, các bộ phận chuyên môn cần xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm rõ ràng, chỉ đạo quyết liệt, nổ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- TTrĐU- HĐND xã (b/c);

- UBMTTQ xã, các đoàn thể (p/h);

- Các ngành, các thôn trong xã (t/h);

- Lưu: VT, VP.

                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                  Lê Xuân Hướng

 

 


  

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2018

Đăng lúc: 04/12/2018 10:07:49 (GMT+7)

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 
   

 


Số:         /BC - UBND

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Phú, ngày 30 tháng 11 năm 2017

                            

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2017


Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2018

 

Phần I

ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2017

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức đó là: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vẩn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết mưa lớn, lũ ống, áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn kéo dài đã làm thiệt hại hoa màu, tài sản của nhân dân, giá các sản phẩm nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi không ổn định gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Xác định dược những thuận lợi và khó khăn ngay từ những ngày đầu  Đảng ủy, UBND xã đã tranh thủ sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển ổn định và bền vững các chỉ tiêu đề ra đều đạt và hoàn thành kế hoạch.

 Kết quả đạt được trong năm 2017 trên các lĩnh vực đối với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm như sau: Có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, có 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch và có 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

I. Về kinh tế:

1. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt: 92,352 tỷ đồng đạt 104% vượt 4% so với kế hoạch (KH 88,6 tỷ đồng). Trong đó:

- Nông nghiệp: 42,596 tỷ đồng.

- Lâm nghiệp: 47,39 tỷ đồng.

- Thủy sản: 2,366 tỷ đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt: 2.719 tấn, đạt 126%, vượt kế hoạch 26%, KH (KH 2.150 tấn).

Trong đó:

 - Vụ Đông 2016 - 2017 đạt: 256 tấn.

 - Vụ Chiêm Xuân 2017 đạt: 1.346 tấn.

 - Vụ thu mùa 2017 dạt: 1.117 tấn.

3. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu:

- Diện tích:

Lúa: 214,82 ha.

Ngô: 68 ha.

Lạc: 51 ha

Mía: 145 ha.

Sắn: 385 ha.

Củ đậu: 70 ha.

- Năng suất:

Lúa: 10,6 tạ/ha.

Ngô: 38 ta./ha.

Lạc: 14 tạ/ha.

Mía: 55 tấn/ha.

Sắn: 30 tấn/ha.

Củ đậu: 24 tấn/ha.

- Sản lượng:

Lúa: 2.277 tấn.

Ngô: 258 tấn.

Lạc: 71,4 tấn.

Mía: 9.075 tấn.

Sắn: 11.550 tấn.

Củ đậu: 1.680 tấn.

4. Tổng đàn gia súc, gia cầm:

- Trâu: 1.365 con.

- Bò: 625 con.

- Lợn: 1.835 con.

- Gia cầm: 114.250 con.

5. Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn xã: 1927 hô. Trong đó:

- Hộ Nông, lâm nghiệp: 1.731 hộ.

- Hộ Tiểu thủ công nghiệp: 52 hộ.

- Hộ Dịch vụ: 144 hộ.

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn: 9 doanh nghiệp.

Trong đó: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn: 3 doanh nghiệp đạt 150% kế hoạch.

7. Số trang trang trại trên địa bàn: 2 (Trại bò sữa vinamilk và Trại gà Phú Gia).

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (không tính tiền cấp quyền SD đất): 1.189 triệu, vượt kế hoạch huyện giao 18,3%.

9. Thu nhập bình quân đầu người: 28,3 triệu/người/năm.

10. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 2 thôn (thôn Đội 3 và thôn Đội 12)

11. Tỷ lệ giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ, đường tỉnh và đường huyện được cứng hóa đến năm 2017: 62%.

II. Về văn hóa – xã hội

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,89%. đạt 100% kế hoạch.

13. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 9,84% giảm 11,76% so với năm 2016. (giảm 194 hộ).

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017: 24% tăng 8,32% so với năm 2016 (tăng 164 hộ).

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đạt: 92% vượt kế hoạch 46%.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 98%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 75%.

18. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa: 100%.

19. Tỷ lệ tăng thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: 0%.

III. Về môi trường

20. Tỷ lệ che phủ rừng: 58%, vượt kế hoạch 10,8%.

21. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 97%.

22. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường: 38%.

IV. Về an ninh trật tự

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 92%.

V. Phát triển kinh tế:  

1. Về sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Do diễn biến phức tạp của thời tiết làm ảnh hưởng tới việc gieo trồng vụ đông và vụ chiêm xuân. UBND xã sản xuất đã tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chăm sóc diện tích gieo trồng, đảm bảo khung thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông (2016 - 2017): 154 ha, trong đó diện tích ngô: 80 ha (năng suất: 38 tạ/ha), khoai lang: 4 ha (năng suất: 80 tạ/ha), rau màu khác đạt 70

ha, sản lượng đạt 150 tấn.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.098 ha, năng suất lúa bình quân đạt 10,6 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.719 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Diện tích mía nguyên liệu niên vụ 2017 - 2018 là 145 ha (trong đó diện tích thuộc Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng là 50 ha); Cây sắn 395 ha, đưa vào trồng mới một số cây (như bưởi diễn, cây ổi tứ quý, thanh long ruột đỏ) bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao so với các loại cây khác, các loại cây trồng khác đều đạt năng suất và sản lượng khá so với cùng kỳ.

- Chăn nuôi: Khôi phục và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 1.990 con, đạt 100% KH tăng 5% so với cùng kỳ; đàn lợn 1.835 con, đạt 75% KH, đàn gia cầm, thủy cầm đạt 165 tấn. đạt 100% với cùng kỳ; thực hiện tốt công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng dại cho đàn chó đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Hoạt động của HTX: Chỉ đạo HTXNN Xuân Phú làm tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất đặc biệt là dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, để phục vụ nhân dân đảm bảo số lượng và chất lượng. Thường xuyên duy trì và bảo đảm nước tưới và tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ đảm bảo an toàn hồ, bai đập.

2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã triển khai kế hoạch, tổ chức xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 như sau.

- Xây mới 3 nhà văn hóa thôn.

- Tu sửa 3 nhà văn hóa thôn.

- Kiên cố hóa 1km kênh mương.

- Kiên cố hóa đường giao thông 4km

- Xây mới 6 phòng học trường mầm non.

-  Tu sửa, nâng cấp nhà hiệu bộ, xây mới nhà bảo vệ trường THCS .

- Xây dựng sân trường- sân thể dục cho trường tiểu học.

- Xây dựng đường giao thông, quy hoạch khu dân cư thôn Đá Dựng

- Khởi công xây dựng trung tâm Văn hóa xã

* Tổng kinh phí đầu tư xây dựng năm 2017 ước đạt: 37,168 tỷ đồng.

Trong đó:

- Ngân sách Tỉnh: 4,633 tỷ đồng.

- Ngân sách Huyện: 0,86 tỷ đồng.

- Ngân sách Xã: 5,975 tỷ đồng.

- Kinh phí nhân dân xây mới, tu sữa chính trang nhà cửa và các công trình khác: 13,7 tỷ đồng.

- Năm 2017 xã đã hoàn thành thêm 3 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 10/19 tiêu chí. Theo Quy định tại Quyết định số 1415 ngày 3/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

2. Về sản xuất CN - TTCN, XDCB:

- Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định ở các nghề truyền thống như: mộc dân dụng, sản xuất gạch xi măng…hoạt động ổn định, kinh doanh dịch vụ phát triển đa dạng.

- Thu nhập lĩnh vực CN – TTCN và Dịch vụ - Thương mại ước đạt: 8,61 tỷ đồng.

- Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác ước đạt: 110,986 tỷ đồng.

- Kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp: Năm 2017 đã có 3 doanh nghiệp mới được thành lập (Công ty TNHHXD và Thương mại Thường Quế và Công ty TNHH Nông nghiệp – Môi trường Xuân Phú, Công ty Vinh Quyền Grup).

* Công tác giải tỏa hành làng an toàn giao thông: Triển khai Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND huyện Thọ Xuân, xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lập lại trật tư hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã cụ thể: Ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 28/4/2017 về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc thành Tổ công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. Ngày 01/10/2017 UBND xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Thọ Xuân về việc tiếp tục thực hiện lập lại TTHLATGT. Kết quả cụ thể như sau:

- Giải tỏa tuyến đường Hồ Chí Minh:

Chiều dài của tuyến: 5,8 km. Tổng số hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông: 241 hộ, Trong đó:

Số hộ lấn chiếm bán bình: 11 hộ, Chiều dài: 82m, diện tích: 164 m2. đã tự giải tỏa: 11 hộ.

Số biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông: 38 hộ; 43 biển, đã tự nguyện tháo dỡ 43 biển.

Số hộ trồng cây, cành cây lấn chiếm hành lang có 191 hộ đã chặt phần cây và cành che khuất tầm nhìn, lấn chiếm hành lang ATGT là 191 hộ

- Giải tỏa tuyến đường nhựa liên xã:

Chiều dài của tuyến: 7 km.

Tổng số hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông: 68 hộ, Trong đó:

Trồng cây lấn chiếm hành lang có 45 hộ, đã chặt phần cây và cành che

khuất tầm nhìn, lấn chiếm hành lang ATGT là 45 hộ.

Về bờ rào: Số hộ vi phạm 18 hộ, Chiều dài: 128m, hộ đã tự nguyện tháo dỡ 18 hộ.

Để gỗ, luồng, củi ra đường là: 5 hộ đã tự dọn đi là 5 hộ.

3. Công tác quản lý ngân sách:

* Công tác quản lý ngân sách:

- Công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách có sự chuyển biến tích cực, thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, quy định của nhà nước. Kết quả thu, chi ngân sách trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách: 13.377.198.311đ.

- Tổng chi ngân sách: 12.822.458.000đ.

- Tồn quỹ tại kho bạc: 554.740.311đ.

* Về Tài chính, Tín dụng:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế.

- Tổng số hộ vay vốn ngân hàng: 1.559 hộ.

- Tổng dư nợ Ngân hàng  năm 2017 là: 80,1 tỷ đồng.

  Trong đó:

+ Vốn vay Ngân hàng thương mại: 45 tỷ đồng.

+ Vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội: 27,1 tỷ đồng.

+ Vốn vay Quỹ tín dụng Sao Vàng và các ngân hàng khác: 9 tỷ đồng.

4. Công tác quản lý đất đai- tài nguyên- môi trường:

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô, chuyển nhượng cho tặng 35 thửa.

- Tổ chức rà soát, thống kê, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ từ nông trường Sao Vàng bàn giao về có đủ điều kiện (thôn Đội 3 - Đá Dựng - Đội 12), năm 2017 đã có 112 hộ có quyết định cấp GCNQSD đất và 107 hộ được cấp GCNQSD đất.

- Quản lý hoạt động khai thác đất trái phép. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời thời các vụ khai thác, san lấp đất đai trái phép trên địa bàn, không để tình trạng phức tạp xãy ra.

- Hoạt động vệ sinh môi trường: Tổ chức, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường làm tốt công tác tổ chức thu gom rác thải, các hoạt động tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức chỉ đạo các thôn dọn vệ sinh đường làng, rãnh đường giao thông, tạo môi trường nông thôn sạch đẹp.

- Công tác GPMB: Phối hợp với Ban GPMB huyện Thọ Xuân, Công ty Cổ phần nông sản Phú Gia kiểm kê đền bù hoa màu, đất đai cho các hộ thuôc diện GPMB khu trại gà Phú Gia tại khu vực đồi Tre - Hố Dăm Tuyến đường số 4 nối đường Hồ Chí Minh đi Nghi Sơn.

- Vận động nhân dân thôn Bàn Lai, thôn Cửa Trát hiến đất, công trình xây dựng, hoa màu GPMB làm đường giao thông tỉnh lộ 519b đoạn qua địa bàn xã đi Bình Sơn.

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – Xà HỘI: 

1. Lĩnh vực Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

- Văn hóa văn nghệ: Tổ chức liên hoan văn nghệ gắn với các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.

­- Thông tin: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Địa phương,. Treo 46 băng zôn phục vụ các ngày lễ tết. Làm trang tin địa phương phát trên đài truyền thanh huyện.

- Công tác khai trương xây dựng các làng, cơ quan văn hóa: Tổ chức khai trương 2 làng văn hóa (Đội 3 – Làng bài), cơ quan văn hóa cho UBND xã. Công tác bình xét gia đình văn hóa, công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu năm 2017 như sau:

+ Gia đình văn hóa năm 2017: 75% =1.445 hộ.

+ Gia đình văn hóa: Ba năm liên tục 52% = 1.002 hộ

+ Công dân kiểu mẫu: 4%.

+ Gia đình kiểu mẫu: 2%.

+ Công nhận Làng văn hóa cấp Huyện: 4 làng

+ Công nhận lại sau 3 năm: 3 làng

- Thể dục thể thao: Các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền thường xuyên hoạt động, rèn luyện nâng cao sức khỏe. tổ chức giải cầu lông chào mừng đại hội công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp.

- Tổ chức thành công Đại TDTT toàn xã lần thứ hai năm 2017.

- Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu công tác Bảo vệ môi trường năm 2017.

- Phong trào văn hóa hóa văn nghệ TDTT tiếp tục được duy trì và phát triển tốt, chất lượng ngày càng được nâng lên.

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

- Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học năm học 2016 – 2017:

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỷ năng sống cho học sinh. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng. Kết quả năm học học 2016-2017 như sau:

- Trường Mầm non: Tỷ lệ các cháu ra lớp, lên lớp đạt 100%. Trường có 84 cháu đạt giải cấp trường về hội thi “bé khỏe mầm non”, có 01 giáo viên đạt giải cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp trường, 02 giải SKKN cấp huyện.

- Trường Tiểu học: Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp đạt 100 %. Có 37 học sinh đạt giải toán trên mạng, có 39 học sinh đạt giải tiếng anh trên mạng, có 62 học sinh đạt giải môn tiếng việt, có 17 em đạt giải viôlông  cấp huyện. có 13 giáo viên  đạt giờ dạy giỏi cấp trường. 9 giáo viên đạt giải cấp huyện, 1 giáo vên đạt giỏi cấp tỉnh, tập thể nhà trường đạt “lao động tiên tiến xuất sắc”. Giữ vững trường chuẩn giai đoạn I, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để công nhận chuẩn sau 5 năm.

- Trường THCS: Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp đạt 94%, có 18 học sinh đạt giải cấp huyện, 1 em đạt giải cấp tỉnh, có 8 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên đạt giải tỉnh.

- Hoạt động khuyến học, khuyến tài, phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì, thường xuyên vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng quỹ khuyến học. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thúc đẩy phong trào khuyến học phát triển.

3. Lĩnh vực y tế: 

- Công tác chăm sóc, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân: Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng được duy trì.

- Hoạt động của Trạm y tế luôn thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm, chú trọng hơn về chất lượng, thực hiện tốt các chế độ vệ sinh phòng  bệnh, phòng dịch, công tác tiêm chủng theo chương trình quốc gia được thực hiện tốt. Năm 2017 Trạm y tế đã khám và điều trị cho 7.650 lượt người. Trong đó: khám và điều trị nội trú tại Trạm Y tế: 242 lượt người, khám và điều trị ngoại trú 7.143 lượt người, chuyển tuyến trên 265 lượt người.

- Giữ vững trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, toàn xã đã có 5.902 người tham gia BHYT đạt 93% (KH 85%).

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,89%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 16,2% đạt 100% kế hoạch.

4. Thực hiện chính sách xã hội:

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội: Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi; chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay toàn xã có 47 đối tượng người có công và 282 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Kết quả cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 9,842% giảm 11,76% so với năm 2016.(giảm 223 hộ).

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017: 24%, tăng 8,32% so với năm 2016.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra sử dụng và luân chuẩn vốn vay hổ trợ chăn nuôi của dự án giảm nghèo bền vững (PRPP).

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động: Thường xuyên phối hợp với TTHTCĐ đẻ tập huấn hổ trợ kỹ thuât trồng trọt và chăn nuôi cho nhân dân. Tuyên truyền, hướng dẫn cho các lao động đi đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm mới và xuất khẩu lao động đi các nước. Kết quả có 150 lao động có việc làm mới, 17 lao động đi xuất khẩu tại các nước như: A rập, Hàn Quốc, Nhật Bản… Kết quả một số chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động đạt 73,5% vượt kế hoạch 0,9%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo (tính cả lao động đào tạo không có chứng chỉ) đạt 45%.

VII. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH; TƯ PHÁP - HỘ TỊCH: 

1. Công tác Quốc phòng:

- Công tác quốc phòng luôn được cấp ủy và chính quyền quan tâm. Thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ đạt chất lượng tốt, chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA xã giữ gìn ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017 đảm bảo đủ số lượng, chỉ tiêu huyện giao. Kết quả năm 2017 xã đã bàn giao cho huyện 20 thanh niên lên đường làm NVQS đạt 100% kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; Quản lý lực lượng xung kích sẵn sàng tham gia công tác PCTT.

- Hoàn thiện 147 hồ sơ chính sách theo Quyết định số 49/2015 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bão vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế;

- Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xuân Phú năm 2017 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí, phương tiện.

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình ANCT - TTATXH, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an toàn giao thông trên địa bàn:  Lực lượng CA đã làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ban CA xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra công tác ANTT trên địa bàn, an ninh trật tự và ATXH luôn đảm bảo ổn định, làm tốt công tác tuyên truyền Pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.          

- Tình hình ANTT năm 2017:

 * Tổng số vụ việc xảy ra trên địa bàn xã là: 27 vụ.

Trong đó: 

- Gây mất ANTT: 3 vụ.

- Tai nạn giao thông: 13 vụ.

- Đánh người gây thương tích: 6 vụ.

- Đánh bài bạc ăn tiền: 4 vụ.

- Khai thác đất trái phép: 01 vụ.

- Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ: 1 vụ (thu 3 khẩu súng cồn).

- Công an xã trực tiếp giải quyết: 7 vụ.

- Chuyển công an cấp trên: 20 vụ.

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật cho nhân dân như: Luật đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống tham nhũng, Luật BHXH, BHYT, tuyên truyền các văn bản mới của Đảng và nhà nước.

- Tổ chức hòa giải ở cơ sở: 28 vụ.

- Công tác quản lý hộ tịch: Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, trong năm UBND xã đã thực hiện:

+ Đăng ký kết hôn: 23 trường hợp.

+ Đăng ký khai sinh: 112 trường hợp.

+ Đăng ký khai tử: 42 trường hợp.

+ Xác nhận tình trạng hôn nhân: 53 trường hợp.

- Giải quyết chứng thực: 2.053 trường hợp.

* Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư:

- Việc tiếp dân và giải quyết đơn thư của UBND được thực hiện đúng quy định, đảm bảo về tiếp nhận, chuyển, phối hợp giải quyết đúng thẩm quyền, đúng Pháp luật và đúng thời gian quy định.

Kết quả tiếp công dân: 30 lượt

Tiếp nhận đơn thư: 12 đơn:

- Đã tổ chức giải quyết xử lý: 12 đơn

- Số lượng đơn đang nghiên cứu, tiếp tục giải quyết: 0 đơn.

VIII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

- Ủy ban nhân dân xã đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, các Nghị quyết HĐND xã để chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, chương trình xây dựng NTM;

- UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: Chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Hoạt động của bộ phận một cửa: Công tác cải cách Hành chính tiếp tục được thực hiện đi vào chiều sâu và hiệu quả, đội ngũ cán bộ đã được chuẩn hoá, đảm bảo chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ. Thái độ tiếp dân được nâng cao, tạo thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Kết quả giải quyết TTHC:

+ Giải quyết xác nhận hồ sơ: 615 trường hợp.

+ Xác nhận các loại giấy tờ khác: 710 trường hợp.

B. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.

1. Lĩnh vực kinh tế;

- Công tác chỉ đạo sản xuất đôi lúc còn thiếu sâu sát và cương quyết. Vì vậy một bộ phận nhân dân chưa thực hiện đúng cơ cấu giống, gieo cấy không đúng lịch thời vụ, chưa áp dụng tốt các tiến bộ KHKT vào sản xuất nên năng suất, hiệu quả chưa cao. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chưa đạt 100% so với kế hoạch, nhận thức của một số hộ chăn nuôi còn hạn chế. Vì vậy có biểu hiện né tránh, đối phó và thiếu hợp tác trong công tác tiêm phòng.

- Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới việc hoàn thành các tiêu chí còn chậm, duy trì chưa bền vững. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và các Tiểu ban ở các thôn còn thiếu tính năng động và quyết liệt trong việc tổ chức, thực hiện các tiêu chí NTM, vẫn còn một bộ phận còn có tư tưởng trông chờ, ỷ nại.

- Lĩnh vực quản lý đất đai vẫn còn thiếu chặt chẽ; còn để xảy ra hiện t­ượng xây dựng trái phép, việc vi phạm, lấm chiếm hành lang giao thông, khai thác đất trái phép vẫn còn xảy ra, công tác cấp giấy CNQSD đất mới cho các hộ còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên đất chưa chặt chẽ và chưa xử lý nghiêm việc vi phạm. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vẫn còn gây bức xúc cho nhân dân, vệ sinh ATTP trên địa bàn cần nhiều vấn đề còn quan tâm.

- Công tác thu ngân sách còn chậm, đặc biệt công tác thu và xử lý nợ tồn đọng đạt kết quả chưa cao. Việc quản lý vốn vay thiêu chặt chẽ, một số hộ, gia đình sử dụng chưa đúng mục đích, chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao

2. Về văn hóa -  xã hội;

- Công tác thông tin tuyên truyền có thời điểm thiếu kịp thời, thiếu chiều sâu, việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng hệ thống truyền thanh chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến công tác thông tin tuyên truyền.

- Chất lượng hoạt động của các làng văn hóa còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức thực hiện và chấp hành Hương ước chưa được duy trì nghiem túc, hiệu quả chưa cao.

3. Về Quốc phòng - an ninh, Tư pháp - Hộ tịch;

- Công tác đăng ký độ tuổi NVQS và theo dõi quản lý thanh niên trong độ tuổi gặp khó khăn. Việc xử lý vi phạm trong khám tuyển NVQS chưa được xử lý nghiêm túc.

- Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm tệ nạn xã hội ở địa phương còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định như: cá cược bóng đá, lô đề, bài bạc, gây mất TTXH… chất lượng hoạt động của một số tổ an ninh xã hội chưa hiệu quả.

4. Về công tác chỉ đạo, điều hành;

- Một số cán bộ, công chức chuyên môn thiếu chủ động thực hiện chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ, công chức thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc của UBND xã như: đi muộn về sớm, chấp hành giờ giấc làm việc, hội họp chưa nghiêm.

- Tính kỷ luật, kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh hành chính chưa nghiêm; tính chịu trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao, còn tình trạng thụ động, đùn đẩy trách nhiệm.

Phần II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI;

QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2018

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

1. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt: 117,5 tỷ đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt: 2.230 tấn.

3. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu:

- Diện tích:

Lúa: 214,82 ha.

Ngô: 75 ha.

Lạc: 60 ha

Mía: 175 ha.

Sắn: 315 ha.

Củ đậu: 70 ha.

- Năng suất:

Lúa: 10,4 tạ/ha.

Ngô: 38 ta./ha.

Lạc: 14 tạ/ha.

Mía: 60 tấn/ha.

Sắn: 30 tấn/ha.

Củ đậu: 24 tấn/ha.

- Sản lượng:

Lúa: 2.230 tấn.

Ngô: 228 tấn.

Lạc: 84 tấn.

Mía: 10.500 tấn.

Sắn: 9.450 tấn.

Củ đậu: 1.680 tấn.

4. Tổng đàn gia súc, gia cầm:

- Trâu: 1.365 con.

- Bò: 625 con.

- Lợn: 1.835 con.

- Gia cầm: 114.250 con.

5. Số sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn xã năm 2018: 1956 hô. Trong đó:

- Hộ Nông, lâm nghiệp: 1.731 hộ.

- Hộ Tiểu thủ công nghiệp: 60 hộ.

- Hộ Dịch vụ: 165 hộ.

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn: 12 doanh nghiệp. Trong đó:

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn: 3 doanh nghiệp.

7. Số trang trang trại trên địa bàn: 2.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (không tính tiền cấp quyền SD đất): 842 triệu (vượt kế hoạch huyện giao 15%).

9. Thu nhập bình quân đầu người: 34 triệu/người/năm.

10. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 2 thôn.

11. Tỷ lệ giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ, đường tỉnh và đường huyện được cứng hóa đến năm 2018: 75,1%

II. Về văn hóa – xã hội

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,6%.

13. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018: 4,4% (giảm 98 hộ).

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2018: 18%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp năm 2018: 68%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018: 55%.

- Số người giải quyết việc làm trong năm: 86 người.

- Số người đi xuất khẩu lao động trong năm: 16 người.

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đạt: 36%.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 97%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng : 14,2%.

-  Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt: 95%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 75%.

- Công dân kiểu mẫu: 4%.

- Gia đình kiểu mẫu: 2%.

- Số trường đạt chuẩn Quốc gia: 01 trường (MN).

18. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa: 100%.

19. Tỷ lệ tăng thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: 7,6%.

III. Về môi trường

20. Tỷ lệ che phủ rừng: 52%. (Phấn đấu năm 2018 trồng mới đạt 30 ha rừng).

21. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 97%.

22. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường: 55%.

- Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn: 87%.

IV. Về an ninh trật tự

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 75%.

V. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Phát triển kinh tế:  

1.1. Về sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Chỉ đạo Ban chỉ đạo sản xuất xã cơ cấu mùa vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. phấn đấu đưa diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.120 ha.

- Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nâng cao chất lượng các loại cây trồng gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi. Phát triển diện tích mía nguyên liệu tại các khu vực (Củ Chăm, Khai Hoang – Bàn Lai, Khoang Hoang – Làng Bài). Đưa một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (cây Bưởi Diễn, Bưởi Luận Văn, cây Thanh Long ruột đỏ trồng ở khu vực  Đồng Luồng - Đá Dựng – Hố Dăm – Làng Bài).

- Chỉ đạo đạo nhân dân chuyển đổi diện tích luồng kém hiệu quả chuyển sang trồng một sô loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như; keo lai, lát hoa… Phấn đấu năm 2018 trồng mới đạt 30 ha rừng.

- Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, các trang trại, gia trại tập trung gắn với thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

- Hoạt động của HTX: Chỉ đạo HTXNN Xuân Phú xây dựng mô hình HTXNN mẫu và làm tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất đặc biệt là dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, để phục vụ nhân dân đảm bảo số lượng và chất lượng. Xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả để phát đưa kinh tế hộ đi lên.

- Công tác phòng chống thiên tai: Thường xuyên kiểm, quản lý tốt lực lượng, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, đảm bảo tốt phương châm “4 tại chỗ”.

1.2  Xây dựng Nông thôn mới:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa thôn Cửa Trát và thôn Đồng Cốc về đích nông thôn mới vào quý IV năm 2018.

- Hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2018 nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2018 là bước ngoặt quan trọng vì vậy phải huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình sau:

+ Xây dựng và hoàn thành công trình trung tâm văn hóa xã.

+ Cải tạo công sở làm việc UBND xã.

+ Xây dựng sân vận động trung tâm xã.

+ Xây dựng khu vui chơi giải trí trung tâm văn hóa.

+ Xây dựng chợ nông thôn xã Xuân Phú.

+ Quét vôi ve trường Tiểu Học + trường THCS.

+ Tu sửa nâng cấp tuyến đường nhựa liên xã.

+ Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn 5 km.

+ Chỉ đạo các thôn nâng cấp, tu sữa 3 nhà văn hóa thôn  đạt chuẩn theo quy định( Hố Dăm - Làng Bài- Cửa Trát).

1.3. Về sản xuất CN - TTCN, XDCB:

- Hoạt động của các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại:

duy trì và nhân rộng mô hình ngành nghề truyền thống như mộc phát triển các ngành ngề mới như gạch không nung, cơ khí, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, giới thiệu các loại sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương.

-  Huy động tối đa các nguồn lực tạo nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đã đề ra trong năm 2018 hoàn thành đúng kế hoạch

- Về thực hiện phát triển doanh nghiệp: Làm tốt công tác tuyên tryền, vân động các hộ sản xuất kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định theo đúng kế hoạch.

- Công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông trên địa bàn: Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành hành ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm phát sinh, thực hiện tốt công tác quản lý không để tái vi phạm hành lang ATGT.

1.4. Công tác quản lý ngân sách:

- Quan tâm đầu tư phát triển nguồn thu ổn định lâu dài, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao từ 15% trở lên. Đẩy mạnh công tác quản lý, chống thất thu ngân sách.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, kiểm tra, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời xử lý các trường hợp nợ quá hạn, chây ì trong việc thanh toán vốn cho nhà nước.

1.5. Về Tài nguyên - Môi trường:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật đất đai, tăng cường các biện pháp quản lý thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020, phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đấu giá QSD đất tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

- Tiếp tục đấu mối, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND huyện ra quyết định cấp GCNQSD đất cho các hộ. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang ATGT, khai thác tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

2.1. Lĩnh vực Văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

­- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các làng, cơ quan văn hóa xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa của các làng văn hóa.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 488/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận lại danh hiệu thôn, cơ quan văn hóa năm 2018.

- Xã hội hóa sâu rộng phong trào thể dục, thể thao, huy động mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp, các công trình thể dục thể thao, tham gia các giải đấu do huyện tổ chức và tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT của địa phương.

2.2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỷ năng sống cho học sinh. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tập trung giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 trường Tiểu học. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu đóng góp ở các trường. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng.

2.3. Lĩnh vực y tế: 

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, quản lý tốt việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế gia đoạn 2. Củng cố tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và y đức cho đội ngũ cán bộ Trạm y tế  và y tế thôn.

2.4. Thực hiện chính sách xã hội:

- Thực hiện tốt chế độ chính sách  đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo ND: 67/CP và Nghị định số 136/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi; chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102 của thủ Tướng Chính phủ, chương trình đầu tư cho thôn bản đặc biệt khó khăn.

- Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ các đối tượng chính sách khi gặp khó khăn, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa” thăm hỏi tặng quà và động viên kịp thời các đối tượng chính sách vào các dịp lễ, tết.

- Phối hợp, đấu mối với các Ban, ngành có liên quan giải quyết các hồ sơ (147 hồ sơ) chính sách theo Quyết định số 49/2015 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bão vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế;

- Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vốn dự án giảm nghèo (PRPP) với 23 hộ tham gia chương trình đạt hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học nghề để xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

3. Quốc phòng - an ninh; Tư pháp - Hộ tịch: 

3.1. Công tác Quốc phòng:

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

- Quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi NVQS và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

3.2. An ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ ANTT - ANXH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong địa bàn.

3.3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không đẻ xãy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

- Quản lý hộ tịch: Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành.

- Chứng thực: Thực hiện tốt công tác chứng thực, giải quyết nhanh TTHC cho công dân.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính:

- Tiếp tục nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 29 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận chuyên môn, thực hiện đúng quy định, quy chế làm việc thể hiện vai  trò trách nhiệm và tính năng động trong thực tiễn, giải quyết xử lý công việc để nâng cao hiệu lực điều hành quản lý chung.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

- UBND đã xây dựng chương trình, kế hoạch có giải pháp tích cực, phù

hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu đề ra. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức, người làm việc không chuyên trách theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp nêu trên, các bộ phận chuyên môn cần xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm rõ ràng, chỉ đạo quyết liệt, nổ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- TTrĐU- HĐND xã (b/c);

- UBMTTQ xã, các đoàn thể (p/h);

- Các ngành, các thôn trong xã (t/h);

- Lưu: VT, VP.

                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                  Lê Xuân Hướng

 

 


  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com