Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

THỌ XUÂN: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, PHẤN ĐẤU ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

Ngày 10/07/2024 16:37:39

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, nên kinh tế - xã hội của huyện Thọ Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực

THỌ XUÂN: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, PHẤN ĐẤU ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, nên kinh tế - xã hội của huyện Thọ Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.Cụ thể 7/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 10/38 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2/38 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 19/38 chỉ tiêu chưa đánh giá. Một số kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng huyện NTM nâng cao, tích tụ đất đai, hoạt động du lịch...

Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục và chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thọ Minh; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024 thu hút được số lượng lớn khách du lịch và tăng 10% lượng khách so với năm 2023; Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì tốp đầu, thì học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 4 toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2024, dự báo có những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, huyện Thọ Xuân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thể và khả năng phát triển trên các lĩnh vực, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch 261-KH/HU thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân. Đồng thời, tiếp tục tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; Cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của tỉnh, của huyện; thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã, thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện; Phối hợp với tỉnh tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2024; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học 2024 - 2025.

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024; Tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là việc thực hiện các khoản thu, chi, dạy thêm, học thêm trong trường học đầu năm học 2024-2025; Xây dựng Phương án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS năm 2024; phương án bố trí viên chức quản lý các trường sau sáp nhập; Tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh ATTP, hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách người có công đảm bảo kịp thời, đầy đủ; tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; phối hợp và theo dõi nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
          Song song với đó, huyện chú trọng và tập trung các giải pháp bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2024, xây dựng huyện Thọ Xuân đến trước năm 2030 trở thành thị xã./.

Nguòn: Trung tâm VHTT, TT Và DL huyện Thọ Xuân

 

  

  

THỌ XUÂN: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, PHẤN ĐẤU ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

Đăng lúc: 10/07/2024 16:37:39 (GMT+7)

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, nên kinh tế - xã hội của huyện Thọ Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực

THỌ XUÂN: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, PHẤN ĐẤU ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, nên kinh tế - xã hội của huyện Thọ Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.Cụ thể 7/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 10/38 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2/38 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 19/38 chỉ tiêu chưa đánh giá. Một số kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng huyện NTM nâng cao, tích tụ đất đai, hoạt động du lịch...

Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục và chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thọ Minh; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024 thu hút được số lượng lớn khách du lịch và tăng 10% lượng khách so với năm 2023; Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì tốp đầu, thì học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 4 toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2024, dự báo có những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, huyện Thọ Xuân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thể và khả năng phát triển trên các lĩnh vực, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch 261-KH/HU thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân. Đồng thời, tiếp tục tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; Cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của tỉnh, của huyện; thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá ở cấp xã, thôn, khu phố; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện; Phối hợp với tỉnh tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2024; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học 2024 - 2025.

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024; Tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là việc thực hiện các khoản thu, chi, dạy thêm, học thêm trong trường học đầu năm học 2024-2025; Xây dựng Phương án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS năm 2024; phương án bố trí viên chức quản lý các trường sau sáp nhập; Tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh ATTP, hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách người có công đảm bảo kịp thời, đầy đủ; tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; phối hợp và theo dõi nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
          Song song với đó, huyện chú trọng và tập trung các giải pháp bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2024, xây dựng huyện Thọ Xuân đến trước năm 2030 trở thành thị xã./.

Nguòn: Trung tâm VHTT, TT Và DL huyện Thọ Xuân

 

  

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com