Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú chung sức đồng lòng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Ngày 09/12/2019 00:00:00

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào quý 4 năm 2018, với mục tiêu xã Xuân Phú có kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ; xây dựng xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú chung sức đồng lòng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào quý 4 năm 2018, với mục tiêu xã Xuân Phú có kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ; xây dựng xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm có buớc tiến đáng kể, Nhân dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt của gia đình để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ thu gom vận chuyển về bãi rác tập trung; các thôn duy trì thường xuyên việc phát động nhân dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm cỏ mọc để tạo cho đường thông hè thoáng, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân. Các tuyến đường tự quản đã nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình trong thôn, xóm không xả rác thải sinh hoạt, rác thải chăn nuôi, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ở nơi công cộng. Trong sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, nhân dân chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn, tuyệt đối không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc, chất bảo quản với, đặc biệt là trong chăn nuôi gia súc gia cầm và sản xuất các loại rau xanh. Bằng những hành động thiết thực, nhân dân đã góp sức xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Công tác quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp được triển khai đồng bộ, khuyến khích nhân dân tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển trang trại thông qua mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường. Cho đến hiện nay, địa phương ta đã xây dựng được 3 trang trại, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, điển hình là mô hình trồng cây ổi, bưởi diễn, cam vinh của gia đình ông Lục Đình Tân Thôn Hố Dăm,  Thôn Đội 3. các mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ ở thôn Đồng Luồng, Thôn Đồng Tro. Như vậy, thực tế cho thấy: việc tích tụ, tập trung ruộng đất là bước đi cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới của chúng ta.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong mỏi của nhân dân về nơi sinh hoạt của khu dân cư. Phong trào xây dựng, tu sửa nhà văn hoá của các thôn đã trở thành phong trào sâu rộng, nhân dân được trực tiếp đóng góp ý kiến, trực tiếp thi công và giám sát việc tu sửa, xây dựng công trình phúc lợi toàn dân trên địa bàn mình sinh sống. Nhờ vậy, từng cá nhân, từng hộ gia đình đều nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, chúng ta đã hoàn thành xây mới nhà văn hoá thôn 3, Thôn Đá Dựng, Thôn Bàn Lai và tu sửa 4 nhà văn hoá của thôn 12, thôn Cửa Trát, thôn Đồng Luồng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ kích cầu của Nhà nước, các thôn cũng khẩn trương phát động nhân dân thực hiện đậy nắp cống rãnh thoát nước các tuyến đường trong thôn, trong làng; tu sửa nâng cấp đường giao thông nội đồng. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, đồng thuận, đồng trí, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân các đơn vị: thôn 12, thôn Đội 3 , thôn Cửa Trát, thôn Đá Dựng, thôn Đồng Cốc, thôn Đồng Luồng, thôn Hố Dăm…… đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả địa phương ta tích cực đẩy mạnh cuộc vận động"Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới".

 

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi người dân, mỗi đoàn viên, hội viên trong xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. BCĐ - BĐH đề nghị Trưởng - phó các tổ chức chính trị - xã hội: MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên tăng cường, chủ động về với cơ sở, cùng đối thoại giúp nhân dân tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác vận động để mỗi người dân và đoàn viên, hội viên hiểu rõ và nâng cao nhân thức về xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Các chi hội, chi đoàn, hội viên, đoàn viên và gia đình cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Tích cực tham gia xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng, huy động nhân dân và đoàn viên, hội viên bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Mỗi công dân, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá thôn trở thành điểm vui chơi của cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, cùng quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đưa xã Xuân Phú ngày càng đổi mới, tiến bộ giàu đẹp và văn minh.

                                                                                                      CC VHXH: Phạm Thị Hà

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú chung sức đồng lòng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 09/12/2019 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào quý 4 năm 2018, với mục tiêu xã Xuân Phú có kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ; xây dựng xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Phú chung sức đồng lòng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú; thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào quý 4 năm 2018, với mục tiêu xã Xuân Phú có kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ; xây dựng xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm có buớc tiến đáng kể, Nhân dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt của gia đình để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ thu gom vận chuyển về bãi rác tập trung; các thôn duy trì thường xuyên việc phát động nhân dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm cỏ mọc để tạo cho đường thông hè thoáng, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân. Các tuyến đường tự quản đã nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình trong thôn, xóm không xả rác thải sinh hoạt, rác thải chăn nuôi, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ở nơi công cộng. Trong sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, nhân dân chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn, tuyệt đối không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc, chất bảo quản với, đặc biệt là trong chăn nuôi gia súc gia cầm và sản xuất các loại rau xanh. Bằng những hành động thiết thực, nhân dân đã góp sức xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Công tác quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp được triển khai đồng bộ, khuyến khích nhân dân tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển trang trại thông qua mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường. Cho đến hiện nay, địa phương ta đã xây dựng được 3 trang trại, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, điển hình là mô hình trồng cây ổi, bưởi diễn, cam vinh của gia đình ông Lục Đình Tân Thôn Hố Dăm,  Thôn Đội 3. các mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ ở thôn Đồng Luồng, Thôn Đồng Tro. Như vậy, thực tế cho thấy: việc tích tụ, tập trung ruộng đất là bước đi cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới của chúng ta.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong mỏi của nhân dân về nơi sinh hoạt của khu dân cư. Phong trào xây dựng, tu sửa nhà văn hoá của các thôn đã trở thành phong trào sâu rộng, nhân dân được trực tiếp đóng góp ý kiến, trực tiếp thi công và giám sát việc tu sửa, xây dựng công trình phúc lợi toàn dân trên địa bàn mình sinh sống. Nhờ vậy, từng cá nhân, từng hộ gia đình đều nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, chúng ta đã hoàn thành xây mới nhà văn hoá thôn 3, Thôn Đá Dựng, Thôn Bàn Lai và tu sửa 4 nhà văn hoá của thôn 12, thôn Cửa Trát, thôn Đồng Luồng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ kích cầu của Nhà nước, các thôn cũng khẩn trương phát động nhân dân thực hiện đậy nắp cống rãnh thoát nước các tuyến đường trong thôn, trong làng; tu sửa nâng cấp đường giao thông nội đồng. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, đồng thuận, đồng trí, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân các đơn vị: thôn 12, thôn Đội 3 , thôn Cửa Trát, thôn Đá Dựng, thôn Đồng Cốc, thôn Đồng Luồng, thôn Hố Dăm…… đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả địa phương ta tích cực đẩy mạnh cuộc vận động"Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới".

 

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi người dân, mỗi đoàn viên, hội viên trong xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. BCĐ - BĐH đề nghị Trưởng - phó các tổ chức chính trị - xã hội: MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên tăng cường, chủ động về với cơ sở, cùng đối thoại giúp nhân dân tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác vận động để mỗi người dân và đoàn viên, hội viên hiểu rõ và nâng cao nhân thức về xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Các chi hội, chi đoàn, hội viên, đoàn viên và gia đình cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Tích cực tham gia xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng, huy động nhân dân và đoàn viên, hội viên bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Mỗi công dân, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá thôn trở thành điểm vui chơi của cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, cùng quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đưa xã Xuân Phú ngày càng đổi mới, tiến bộ giàu đẹp và văn minh.

                                                                                                      CC VHXH: Phạm Thị Hà

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com