Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024

Ngày 16/08/2023 21:22:46

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, địa phương luôn xác định việc đạt chuẩn NTM mới chỉ là kết quả bước đầu; cần phải tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM đã đạt và xây dựng tiêu chí nâng cao, tiến tới đạt kiểu mẫu.

ntm,.jpg 
 

Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, bằng sự cố gắng, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, huyện đã có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã và 12 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Với kết quả này, Thọ Xuân là huyện đứng đầu toàn tỉnh trong xây dựng xã NTM nâng cao.

ntm.jpg

Để đạt được những kết quả trong quá trình xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực sự quyết tâm, quyết liệt trong tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân trong huyện. Cùng với đó là biết lựa chọn hướng đi phù hợp, cách làm sáng tạo, thiết thực với tình hình từng địa phương, biết dựa vào dân, biết tập hợp tinh thần đoàn kết, biết khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, Nhân dân. Nhằm kích cầu cho các địa phương xây dựng NTM nâng cao, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như: HĐND huyện ban hành các Nghị quyết số 83 ngày 26/7/2021; Nghị quyết số 111 ngày 19/12/2021 về hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025. Trong đó có nội dung hỗ trợ xi măng (xã loại 1 là 1.000 tấn, loại 2 là 800 tấn và loại 3 là 600 tấn) cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; thưởng 350 triệu đồng cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và 70 triệu đồng cho thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; Nghị quyết số 110 ngày 19/12/2021 về chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn theo chuỗi giá trị, huyện hỗ trợ hạ tầng khu trang trại; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới (diện tích từ 1 ha đến dưới 2 ha, hỗ trợ 500 triệu đồng; diện tích từ 2 ha đến dưới 5 ha, hỗ trợ 1 tỷ đồng; diện tích từ 5 ha trở lên, hỗ trợ 2 tỷ đồng...).

tnm..jpg

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM của huyện Thọ Xuân đã được khẳng định. Song, khách quan nhìn nhận, Thọ Xuân cơ bản vẫn là huyện nông nghiệp, khu vực nông thôn là chủ yếu; kinh tế phát triển chưa mạnh, quy mô kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều, còn địa bàn khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất còn chưa cao... Đây là những khó khăn đang ảnh hưởng đến quá trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương. Nhằm phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng NTM gắn với xây dựng tiêu chí phường; phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao vào trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Nguồn tin: Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024

Đăng lúc: 16/08/2023 21:22:46 (GMT+7)

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, địa phương luôn xác định việc đạt chuẩn NTM mới chỉ là kết quả bước đầu; cần phải tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM đã đạt và xây dựng tiêu chí nâng cao, tiến tới đạt kiểu mẫu.

ntm,.jpg 
 

Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, bằng sự cố gắng, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, huyện đã có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã và 12 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Với kết quả này, Thọ Xuân là huyện đứng đầu toàn tỉnh trong xây dựng xã NTM nâng cao.

ntm.jpg

Để đạt được những kết quả trong quá trình xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực sự quyết tâm, quyết liệt trong tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân trong huyện. Cùng với đó là biết lựa chọn hướng đi phù hợp, cách làm sáng tạo, thiết thực với tình hình từng địa phương, biết dựa vào dân, biết tập hợp tinh thần đoàn kết, biết khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, Nhân dân. Nhằm kích cầu cho các địa phương xây dựng NTM nâng cao, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như: HĐND huyện ban hành các Nghị quyết số 83 ngày 26/7/2021; Nghị quyết số 111 ngày 19/12/2021 về hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025. Trong đó có nội dung hỗ trợ xi măng (xã loại 1 là 1.000 tấn, loại 2 là 800 tấn và loại 3 là 600 tấn) cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; thưởng 350 triệu đồng cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và 70 triệu đồng cho thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; Nghị quyết số 110 ngày 19/12/2021 về chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn theo chuỗi giá trị, huyện hỗ trợ hạ tầng khu trang trại; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới (diện tích từ 1 ha đến dưới 2 ha, hỗ trợ 500 triệu đồng; diện tích từ 2 ha đến dưới 5 ha, hỗ trợ 1 tỷ đồng; diện tích từ 5 ha trở lên, hỗ trợ 2 tỷ đồng...).

tnm..jpg

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM của huyện Thọ Xuân đã được khẳng định. Song, khách quan nhìn nhận, Thọ Xuân cơ bản vẫn là huyện nông nghiệp, khu vực nông thôn là chủ yếu; kinh tế phát triển chưa mạnh, quy mô kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều, còn địa bàn khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất còn chưa cao... Đây là những khó khăn đang ảnh hưởng đến quá trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương. Nhằm phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng NTM gắn với xây dựng tiêu chí phường; phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao vào trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Nguồn tin: Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com