Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

TIÊU CHÍ THÔN THÔNG MINH VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2022-2025 THEO LĨNH VỰC NỔI TRỘI NHẤT.

Ngày 16/08/2023 21:22:46

- Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

 205d4153535t23678l0.jpg

Xã Hoằng Thái (Hoằng Hóa) đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đang tích cực xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, thôn thông minh là thôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G đến thôn; cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng số để thực hiện công tác thông tin, truyên truyền trong thôn; có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào một trong các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn giao thông, sản xuất - kinh doanh, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch...

Ngoài ra, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ người trong độ tuổi lao động của thôn có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu đạt từ 50% trở lên; tỉ lệ nhà ở trong thôn được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số đạt 100%.

Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất, Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể nội dung các tiêu chí theo từng lĩnh vực nổi trội, bao gồm các tiêu chí về giao thông, chuyển đổi số, văn hóa – du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, sản xuất, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn, an ninh trật tự.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ngành cấp tỉnh căn cứ quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện và thẩm định kết quả thực hiện các nội dung quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp văn bản hướng dẫn của các sở, ngành để phát hành Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất; phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quyết định, quy định và hướng dẫn liên quan để triển khai tổ chức thực hiện.

Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-8-2022.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)
Xem toàn văn Quyết định 
tại đây .pdf

  

TIÊU CHÍ THÔN THÔNG MINH VÀ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2022-2025 THEO LĨNH VỰC NỔI TRỘI NHẤT.

Đăng lúc: 16/08/2023 21:22:46 (GMT+7)

- Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

 205d4153535t23678l0.jpg

Xã Hoằng Thái (Hoằng Hóa) đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đang tích cực xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, thôn thông minh là thôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G đến thôn; cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng số để thực hiện công tác thông tin, truyên truyền trong thôn; có ít nhất một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào một trong các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn giao thông, sản xuất - kinh doanh, y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch...

Ngoài ra, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt từ 70% trở lên; tỉ lệ người trong độ tuổi lao động của thôn có tài khoản thanh toán điện tử, có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu đạt từ 50% trở lên; tỉ lệ nhà ở trong thôn được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số đạt 100%.

Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất, Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể nội dung các tiêu chí theo từng lĩnh vực nổi trội, bao gồm các tiêu chí về giao thông, chuyển đổi số, văn hóa – du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, sản xuất, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn, an ninh trật tự.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ngành cấp tỉnh căn cứ quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện và thẩm định kết quả thực hiện các nội dung quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp văn bản hướng dẫn của các sở, ngành để phát hành Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất; phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quyết định, quy định và hướng dẫn liên quan để triển khai tổ chức thực hiện.

Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất.

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-8-2022.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)
Xem toàn văn Quyết định 
tại đây .pdf

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com