Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Đảng bộ xã Xuân Phú học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Ngày 30/01/2018 15:33:49

Ngày 30/01/2018, Đảng bộ xã Xuân Phú- huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Lê Thị Lan: TVHU- Trưởng ban dân vận, Trưởng cụm 2; đồng chí: Lê Thọ Cường: HUV- Trưởng phòng NN- phụ trách xã Xuân Phú; Đồng chí: Lê Công Thịnh chuyên viên Ban tổ chức huyện ủy.

Huyện ủy Thọ Xuân, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, thường trực HĐND, thường trực UBND xã, chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ xã, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã, trưởng thôn các thôn chưa phải là Đảng viên chủ tịch các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong toàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Niên Bí thư Đảng ủy quán triệt triển khai việc học tập các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiêu quả"; Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Công tác dân số trong tình hình mới". Nội dung các Nghị quyết này đều là những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đời sống nhân dân.

 

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Xuân Phú đã triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, các chi bộ sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết và yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nhằm nâng cao nhận thức quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở.

Phạm Thị Hà

  

Đảng bộ xã Xuân Phú học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Đăng lúc: 30/01/2018 15:33:49 (GMT+7)

Ngày 30/01/2018, Đảng bộ xã Xuân Phú- huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Lê Thị Lan: TVHU- Trưởng ban dân vận, Trưởng cụm 2; đồng chí: Lê Thọ Cường: HUV- Trưởng phòng NN- phụ trách xã Xuân Phú; Đồng chí: Lê Công Thịnh chuyên viên Ban tổ chức huyện ủy.

Huyện ủy Thọ Xuân, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, thường trực HĐND, thường trực UBND xã, chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ xã, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã, trưởng thôn các thôn chưa phải là Đảng viên chủ tịch các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong toàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Niên Bí thư Đảng ủy quán triệt triển khai việc học tập các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiêu quả"; Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về "Công tác dân số trong tình hình mới". Nội dung các Nghị quyết này đều là những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đời sống nhân dân.

 

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Xuân Phú đã triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, các chi bộ sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết và yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nhằm nâng cao nhận thức quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở.

Phạm Thị Hà

  

Từ khóa bài viết:

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com