Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Phú: Hướng tới sự bền vững

Ngày 21/09/2018 10:25:59

Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Thọ Xuân, Xuân Phú khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Xuân Phú từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng lộ trình hợp lý để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM với mục tiêu là hướng tới sự phát triển bền vững. Vì vậy, đến nay địa phương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong quý 3/2018.

 

Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Thọ Xuân, Xuân Phú khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Xuân Phú từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng lộ trình hợp lý để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM với mục tiêu là hướng tới sự phát triển bền vững. Vì vậy, đến nay địa phương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong quý 3/2018.

Đến Xuân Phú những ngày này, chúng ta có thể cảm nhận rõ những đổi thay tích cực. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường thôn xóm, liên thôn, liên xã đã bê tông hóa rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp, giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống nhân dân dân nhờ đó ngày càng ổn định. Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang đến luồng sinh khí mới cho Thọ Diên, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động đến mọi mặt trong đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Lộ trình đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và sự quyết tâm cao, huy động có hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi nguồn lực tập trung cho thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí.

Để thống nhất về tư tưởng nhận thức, Đảng ủy đã tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, chính quyền cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân, như: Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7; các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện; các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo xã đã lồng ghép nhiều nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, đoàn thể; thông qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM.
Các cấp ủy, chi bộ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH; các đoàn thể chăm lo phát động các phong trào bảo vệ môi trường, hội nông dân thi đua phát triển nông nghiệp sạch gắn với an toàn thực phẩm... Bước vào xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm năm 2012 của Xuân Phú là 15,7 triệu đồng, đến nay là 34 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,5% năm 2012 xuống còn 4,08% năm 2018. Đời sống của người dân được nâng cao, nhân dân đồng thuận, nội lực từ sức dân cũng được phát huy. Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 96,85%, số người tham gia BHXH không ngừng tăng nhanh tại các đơn vị thôn trên địa bàn; Huy động từ xã hội hóa và vận động nhân dân xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn theo quy hoạch đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi của nhân dân; các thôn làng trong toàn xã thực sự như một gia đình đại đoàn kết. Nhờ vậy, sau 7 năm triển khai thực hiện, đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong quý 3 năm 2018.

Có được những kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân Xuân Phú. Trước tiên là từ các khâu chỉ đạo, kế hoạch triển khai được thực hiện khá bài bản, nghiêm túc. Đảng bộ xã ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cán bộ, công chức xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, vai trò của cộng đồng từ công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Phát huy dân chủ, bàn bạc trong nhân dân, lựa chọn các hạng mục ưu tiên để đầu tư, không dàn trải. Tạo điều kiện cho MTTQ xã và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, rút kinh nghiệm; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM. Nếu như trước đây, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp để nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn mang tính chất đơn lẻ, gặp khó khăn thì từ khi xây dựng NTM, nhờ phát huy dân chủ rộng rãi, mọi việc của thôn, xã có liên quan đến nhân dân đều được công khai để nhân dân bàn bạc, quyết định. Trong thời gian tới, xã tiếp tục chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt đủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm; chú trọng đối với ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngành nghề nông thôn nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Để được công nhận danh hiệu xã NTM là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Phú. Điều đó sẽ tạo thêm động lực cho địa phương duy trì và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Phú: Hướng tới sự bền vững

Đăng lúc: 21/09/2018 10:25:59 (GMT+7)

Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Thọ Xuân, Xuân Phú khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Xuân Phú từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng lộ trình hợp lý để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM với mục tiêu là hướng tới sự phát triển bền vững. Vì vậy, đến nay địa phương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong quý 3/2018.

 

Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Thọ Xuân, Xuân Phú khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Xuân Phú từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng lộ trình hợp lý để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM với mục tiêu là hướng tới sự phát triển bền vững. Vì vậy, đến nay địa phương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong quý 3/2018.

Đến Xuân Phú những ngày này, chúng ta có thể cảm nhận rõ những đổi thay tích cực. Nhà nhà cùng thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường thôn xóm, liên thôn, liên xã đã bê tông hóa rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp, giao thông đi lại thuận tiện, cuộc sống nhân dân dân nhờ đó ngày càng ổn định. Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang đến luồng sinh khí mới cho Thọ Diên, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động đến mọi mặt trong đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Lộ trình đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và sự quyết tâm cao, huy động có hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi nguồn lực tập trung cho thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí.

Để thống nhất về tư tưởng nhận thức, Đảng ủy đã tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, chính quyền cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân, như: Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7; các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện; các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo xã đã lồng ghép nhiều nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, đoàn thể; thông qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM.
Các cấp ủy, chi bộ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH; các đoàn thể chăm lo phát động các phong trào bảo vệ môi trường, hội nông dân thi đua phát triển nông nghiệp sạch gắn với an toàn thực phẩm... Bước vào xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm năm 2012 của Xuân Phú là 15,7 triệu đồng, đến nay là 34 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,5% năm 2012 xuống còn 4,08% năm 2018. Đời sống của người dân được nâng cao, nhân dân đồng thuận, nội lực từ sức dân cũng được phát huy. Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 96,85%, số người tham gia BHXH không ngừng tăng nhanh tại các đơn vị thôn trên địa bàn; Huy động từ xã hội hóa và vận động nhân dân xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn theo quy hoạch đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi của nhân dân; các thôn làng trong toàn xã thực sự như một gia đình đại đoàn kết. Nhờ vậy, sau 7 năm triển khai thực hiện, đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong quý 3 năm 2018.

Có được những kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân Xuân Phú. Trước tiên là từ các khâu chỉ đạo, kế hoạch triển khai được thực hiện khá bài bản, nghiêm túc. Đảng bộ xã ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cán bộ, công chức xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, vai trò của cộng đồng từ công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Phát huy dân chủ, bàn bạc trong nhân dân, lựa chọn các hạng mục ưu tiên để đầu tư, không dàn trải. Tạo điều kiện cho MTTQ xã và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, rút kinh nghiệm; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM. Nếu như trước đây, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp để nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn mang tính chất đơn lẻ, gặp khó khăn thì từ khi xây dựng NTM, nhờ phát huy dân chủ rộng rãi, mọi việc của thôn, xã có liên quan đến nhân dân đều được công khai để nhân dân bàn bạc, quyết định. Trong thời gian tới, xã tiếp tục chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt đủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm; chú trọng đối với ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngành nghề nông thôn nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Để được công nhận danh hiệu xã NTM là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Phú. Điều đó sẽ tạo thêm động lực cho địa phương duy trì và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com