Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

XUÂN PHÚ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM

Ngày 19/09/2018 16:01:00

XUÂN PHÚ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM

 

XUÂN PHÚ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng, nhà nước và của tỉnh Thanh hóa, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Thấm nhuần sâu sắc những giá trị nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới. Đảng bộ Xuân Phú đã xây dựng Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới. Sau khi triển khai thực hiện, được sự quan tâm của Ban chỉ đạo XD nông thôn mới huyện Thọ Xuân, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, đến nay cơ bản về cơ sở vật chất hạ tầng của địa phương đã được đầu tư XD với cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời với chính sách kích cầu linh hoạt kịp thời của địa phương. Để thực hiện được các tiêu chí mà đặc biệt là cơ sở vật chất hạ tầng từ Thôn đến xã, Ban chỉ đạo chương trình XD nông thôn mới đã tích cực chỉ đạo điều hành chương trình từng bước đạt kết quả.

Năm 2017 xây dựng thêm 3 nhà văn hóa thôn hoàn chỉnh đưa tổng số thôn có nhà văn hóa thôn lên 13/13 thôn. Như vậy tất cả các thôn trong xã đã xây dựng hoàn chỉnh nhà văn hóa. Các nhà văn hóa được XD khang trang, có đầy đủ thiết chế văn hóa đảm bảo phục vụ tổ chức các sự kiện và sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống đường giao thông của 13 thôn được Nhà nước hổ trợ nguồn xi măng, nhân dân trong thôn và những người con xa quê, ủng hộ, góp tiền xây dựng các tuyến đường đạt chất lượng, Chính quyền địa phương kích cầu kịp thời, gần chục km đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm đã được XD hoàn chỉnh. Bên cạnh việc chỉ đạo động viên nhân dân các thôn tập trung XD cơ sở vật chất hạ tầng của 13 thôn, Ban chỉ đạo XD nông thôn mới của xã đang tích cực tập, trung hoàn thiện một số hạng mục của công trình như Nhà công sở, trạm y tế, xây mới các phòng học trường Mầm non, trường THCS, nâng cấp Sân vận động xã, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí XD nông thôn mới vào quý IV/2018.

                                                              CC VHXH: Phạm Thị Hà

 

XUÂN PHÚ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM

Đăng lúc: 19/09/2018 16:01:00 (GMT+7)

XUÂN PHÚ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM

 

XUÂN PHÚ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng, nhà nước và của tỉnh Thanh hóa, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Thấm nhuần sâu sắc những giá trị nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới. Đảng bộ Xuân Phú đã xây dựng Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới. Sau khi triển khai thực hiện, được sự quan tâm của Ban chỉ đạo XD nông thôn mới huyện Thọ Xuân, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, đến nay cơ bản về cơ sở vật chất hạ tầng của địa phương đã được đầu tư XD với cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời với chính sách kích cầu linh hoạt kịp thời của địa phương. Để thực hiện được các tiêu chí mà đặc biệt là cơ sở vật chất hạ tầng từ Thôn đến xã, Ban chỉ đạo chương trình XD nông thôn mới đã tích cực chỉ đạo điều hành chương trình từng bước đạt kết quả.

Năm 2017 xây dựng thêm 3 nhà văn hóa thôn hoàn chỉnh đưa tổng số thôn có nhà văn hóa thôn lên 13/13 thôn. Như vậy tất cả các thôn trong xã đã xây dựng hoàn chỉnh nhà văn hóa. Các nhà văn hóa được XD khang trang, có đầy đủ thiết chế văn hóa đảm bảo phục vụ tổ chức các sự kiện và sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống đường giao thông của 13 thôn được Nhà nước hổ trợ nguồn xi măng, nhân dân trong thôn và những người con xa quê, ủng hộ, góp tiền xây dựng các tuyến đường đạt chất lượng, Chính quyền địa phương kích cầu kịp thời, gần chục km đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm đã được XD hoàn chỉnh. Bên cạnh việc chỉ đạo động viên nhân dân các thôn tập trung XD cơ sở vật chất hạ tầng của 13 thôn, Ban chỉ đạo XD nông thôn mới của xã đang tích cực tập, trung hoàn thiện một số hạng mục của công trình như Nhà công sở, trạm y tế, xây mới các phòng học trường Mầm non, trường THCS, nâng cấp Sân vận động xã, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí XD nông thôn mới vào quý IV/2018.

                                                              CC VHXH: Phạm Thị Hà

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com