Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành

Ngày 18/05/2023 16:20:12

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2022; trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 
 

 


Số: 164 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Xuân Phú, ngày 15  tháng 12 năm 2022

 

BÁO CÁO                                                                                                     Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND,                                   Chủ tịch UBND xã năm 2022; trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023

 

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2022

1.  Về triển khai các chủ trương, định hướng của huyện; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã:

1.1. Về xây dựng và triển khai các Chương trình, kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của huyện; Đảng ủy, HĐND xã: UBND, Chủ tịch UBND xã đã tập trung phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện trình UBND huyện Thọ Xuân điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.

UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức xây dựng Kế hoạch xây dựng xã Xuân Phú trở thành xã Nông thôn mới Nâng cao năm 2023;

Về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Ngay sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của của huyện ủy, HĐND huyện; Đảng ủy, HĐND xã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều hành và giao 26 chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn và đơn vị tổ chức thực hiện; đồng thời, ban hành Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2022 giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời hạn báo cáo để các bộ phận chuyện môn và đơn vị chuẩn bị các chương trình, Kế hoạch..

1.2. Về thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã tại các kỳ họp: Tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX đã quyết nghị ban hành 17 Nghị quyết và giao UBND xã cụ thể hóa để triển khai thực hiện; đến nay UBND xã đã cụ thể hóa 17 Nghị quyết, đạt 100%.

2.   Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

2.1. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: UBND, Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn xã; tập trung đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn để nhanh chóng đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao, hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng; thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19, triển khai điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã đã được kiểm soát vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022: UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

a.  Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới: UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Chiêm Xuân; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, trọng tâm là công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng thôn đạt chuẩn Nông thôn mới (Bàn Lai – Làng Sung), đồng thời triển kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. thường xuyên giao ban tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022. Phối hợp với Sở nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây sắn cho nông dân. Chỉ đạo cán bộ, công chức tham gia tập huấn, diễn tập công tác PCTT do huyện tổ chức.chỉ đạo các thôn nạo vét khơi thông dòng chảy, chuẩn bị các điều kiện nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

b.  Trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm: UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; Phối hợp với Đoàn kiểm tra huyện về an toàn thực phẩm và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo kế hoạch.

c.  Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và quy hoạch, đầu tư xây dựng:

UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giải tỏa chợ cóc, tụ điểm thương mại tự phát trên địa bàn tại khu vực trước cổng công ty giay ADIANA.

UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB (dự án đường vào trang trại Ngôi Sao, Dự án xây dựng ránh, lề đường từ UBND xã nối đường HCM, đường số 4 nối đường HCM đoạn qua địa phận xã Xuân Phú,.. .) Phối hợp với các phòng ngành cấp huyện hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch các dự án khu dân cư phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư công năm 2022; chủ động đấu mối với các ban, ngành, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sớm triển khai thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

c. Lĩnh vực tài chính, ngân sách: Đã chỉ đạo thực hiện sớm phân bổ kinh phí, kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo sự chủ động cho các ngành; kịp thời bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, thu thầu đât ngân sách, nợ cũ.

d. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: UBND, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất đối với đất có nguồn gốc nông trường bàn giao, chỉ đạo công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; rà soát lập Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn xã; phối hợp với đơn vị đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại xã.

e.  Công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy: UBND, Chủ tịch UBND xã đã triển khai Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 71-TL/TW và Hướng dẫn 2965/HD-BNV. Triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chức cấp xã theo Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân; Triển khai Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Công văn số 1998/UBND-NV ngày 14/7/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc hướng dẫn một số nội dung bầu cử trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân

f.  Lĩnh vực văn hóa - xã hội: UBND, Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; Đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích Đền Mường Tiên bạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số trên địa bàn xã. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, rà soát việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc cho nhân dân, tăng cường công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm, quản lý hành nghề y dược tư nhân địa bàn, đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, hoàn thiện hồ sơ sức khõe đạt 60% kế hoạch; tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo, tăng cường công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.

g. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: UBND, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, cử cán bộ tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022; huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý xe vi phạm về TTATGT. Tăng cường đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dan cu, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến nam 2030 trên địa bàn xã .

h.  Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài không để xảy ra điểm nóng; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình đơn thư, khiếu kiện của nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Tiến hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

          3. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành:

             UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, giao cho các đông chí Phó Chủ tịch UBND phục trách theo từng lĩnh vực đối với công chức chuyên môn và thực hiện chấm công theo quy định.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện; UBND, Chủ tịch UBND xã; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã:

4.1.    Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;

          - Tổng số nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao trong năm 2022 116 việc (trong đó 111 việc có thời hạn, 5 việc không ấn định thời hạn). Đã giải quyết được 95 việc, đạt 82% (giải quyết đúng thời hạn 39 việc, đạt 41%, giải quyết chậm 56 việc, đạt 59%). Còn 21 việc đang tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.

         4.2. Kết quả tiếp nhận văn bản đi và văn bản đến và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Tiếp nhận 2.561 văn bản đến, ban hành 362 văn bản đi. Nhìn chung việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến, ban hành và quản lý văn bản đi đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thể thức, thẩm quyền theo quy định.

- Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.818 hồ sơ, đã giải quyết 1.818 hồ sơ (hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 1.538 hồ sơ, tiếp nhận mức độ 3 là: 168 hồ sơ, tiếp nhận mức độ 4 là: 114 hồ sơ.

           II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

1. Trong năm 2022, UBND, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể trên các lĩnh vực; song, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn; mặc dù có nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, tác động đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhưng có phần trách nhiệm thuộc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí cán bộ, công chức thuộc UBND.

2.  Việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch theo chương trình công tác của UBND xã ở một số bộ phận chuyên môn còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo, phải đôn đốc nhiều lần.

3.  Công tác tham mưu giải quyết các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao không ấn định thời hạn của các bộ phận chuyên môn tham mưu chưa kịp thời, phải đôn đốc nhắc nhở nhiều lần.

4.  Việc thực hiện nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện (có yêu cầu về thời hạn báo cáo) trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ còn chậm, thực hiện quá hạn còn 97 việc. Các bộ phận Công chức chuyên môn chưa trao đỗi văn bản thường xuyên trên môi trường điện tử.

5.  Kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành mệnh lệnh hành chính ở một số cán bộ, công chức chuyên môn chưa nghiêm, chưa chủ động, thiếu tính quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, như: Công chức ĐCNNVMT (các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực chuyên môn, nghỉ không có lý do..); các thôn chưa chấp hành nhiệm vụ như thôn Làng Pheo, thôn Làng Bài (nhiệm vụ tổ chức thu ngân sách và quyết toán thu ngân sách, nhiệm vụ bàn giao trưởng thôn…).

          III. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2023

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã, nhất là biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường...

Chủ tịch UBND xã yêu cầu quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất; tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. năm 2023, UBND, Chủ tịch UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 ngay sau khi được Đảng bộ, HĐND xã quyết nghị thông qua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn và hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình để xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2023, Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2023 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã.

2.  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tập trung đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành cấp huyện để hoàn chỉnh, trình HĐND huyện ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển xã Xuân Phú.

3.  Tập trung theo dõi, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là các doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tập trung chỉ đạo xuất các loại cây màu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

4.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ GPMB các dự án; nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và của địa phương.

5.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế; đôn đốc các khoản thu nợ kéo dài, quá hạn, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2023.

6.  Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

7.  Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường đối thoại với công dân để chấm dứt các vụ việc ngay từ cơ sở.

8.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.

9.  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

           Các bộ phận chuyên môn khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, HĐND huyện, Kế hoạch hành động của UBND huyện và Nghị quyết của Đảng bộ xã, HĐND xã, Kế hoạch hành động của UBND xã về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c);

- TTrĐU- HĐND xã (b/c);

- Đại biểu HĐND xã (kỳ họp thứ 4);

- UBMTTQ xã, các đoàn thể (p/h);

- Các ngành, các thôn trong xã (t/h);

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: C:\Users\ACER\Downloads\TẢI VỀ THÁNG 11\chữ ký mới nhất.png

Phạm Văn Niên


 

 

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành

Đăng lúc: 18/05/2023 16:20:12 (GMT+7)

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2022; trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 
 

 


Số: 164 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Xuân Phú, ngày 15  tháng 12 năm 2022

 

BÁO CÁO                                                                                                     Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND,                                   Chủ tịch UBND xã năm 2022; trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023

 

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2022

1.  Về triển khai các chủ trương, định hướng của huyện; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã:

1.1. Về xây dựng và triển khai các Chương trình, kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của huyện; Đảng ủy, HĐND xã: UBND, Chủ tịch UBND xã đã tập trung phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện trình UBND huyện Thọ Xuân điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.

UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức xây dựng Kế hoạch xây dựng xã Xuân Phú trở thành xã Nông thôn mới Nâng cao năm 2023;

Về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Ngay sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của của huyện ủy, HĐND huyện; Đảng ủy, HĐND xã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều hành và giao 26 chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn và đơn vị tổ chức thực hiện; đồng thời, ban hành Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2022 giao nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời hạn báo cáo để các bộ phận chuyện môn và đơn vị chuẩn bị các chương trình, Kế hoạch..

1.2. Về thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã tại các kỳ họp: Tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XX đã quyết nghị ban hành 17 Nghị quyết và giao UBND xã cụ thể hóa để triển khai thực hiện; đến nay UBND xã đã cụ thể hóa 17 Nghị quyết, đạt 100%.

2.   Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực:

2.1. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: UBND, Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn xã; tập trung đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn để nhanh chóng đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao, hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng; thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19, triển khai điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã đã được kiểm soát vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022: UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

a.  Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới: UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Chiêm Xuân; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, trọng tâm là công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng thôn đạt chuẩn Nông thôn mới (Bàn Lai – Làng Sung), đồng thời triển kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. thường xuyên giao ban tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022. Phối hợp với Sở nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây sắn cho nông dân. Chỉ đạo cán bộ, công chức tham gia tập huấn, diễn tập công tác PCTT do huyện tổ chức.chỉ đạo các thôn nạo vét khơi thông dòng chảy, chuẩn bị các điều kiện nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

b.  Trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm: UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; Phối hợp với Đoàn kiểm tra huyện về an toàn thực phẩm và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo kế hoạch.

c.  Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và quy hoạch, đầu tư xây dựng:

UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giải tỏa chợ cóc, tụ điểm thương mại tự phát trên địa bàn tại khu vực trước cổng công ty giay ADIANA.

UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB (dự án đường vào trang trại Ngôi Sao, Dự án xây dựng ránh, lề đường từ UBND xã nối đường HCM, đường số 4 nối đường HCM đoạn qua địa phận xã Xuân Phú,.. .) Phối hợp với các phòng ngành cấp huyện hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch các dự án khu dân cư phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.

Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư công năm 2022; chủ động đấu mối với các ban, ngành, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sớm triển khai thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

c. Lĩnh vực tài chính, ngân sách: Đã chỉ đạo thực hiện sớm phân bổ kinh phí, kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo sự chủ động cho các ngành; kịp thời bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, thu thầu đât ngân sách, nợ cũ.

d. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: UBND, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất đối với đất có nguồn gốc nông trường bàn giao, chỉ đạo công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; rà soát lập Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn xã; phối hợp với đơn vị đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại xã.

e.  Công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy: UBND, Chủ tịch UBND xã đã triển khai Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 71-TL/TW và Hướng dẫn 2965/HD-BNV. Triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chức cấp xã theo Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân; Triển khai Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Công văn số 1998/UBND-NV ngày 14/7/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc hướng dẫn một số nội dung bầu cử trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân

f.  Lĩnh vực văn hóa - xã hội: UBND, Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; Đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích Đền Mường Tiên bạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số trên địa bàn xã. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, rà soát việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc cho nhân dân, tăng cường công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm, quản lý hành nghề y dược tư nhân địa bàn, đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, hoàn thiện hồ sơ sức khõe đạt 60% kế hoạch; tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo, tăng cường công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.

g. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: UBND, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, cử cán bộ tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022; huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý xe vi phạm về TTATGT. Tăng cường đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dan cu, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến nam 2030 trên địa bàn xã .

h.  Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài không để xảy ra điểm nóng; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình đơn thư, khiếu kiện của nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Tiến hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

          3. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành:

             UBND, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, giao cho các đông chí Phó Chủ tịch UBND phục trách theo từng lĩnh vực đối với công chức chuyên môn và thực hiện chấm công theo quy định.

          4. Thực hiện các nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện; UBND, Chủ tịch UBND xã; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã:

4.1.    Thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;

          - Tổng số nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao trong năm 2022 116 việc (trong đó 111 việc có thời hạn, 5 việc không ấn định thời hạn). Đã giải quyết được 95 việc, đạt 82% (giải quyết đúng thời hạn 39 việc, đạt 41%, giải quyết chậm 56 việc, đạt 59%). Còn 21 việc đang tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.

         4.2. Kết quả tiếp nhận văn bản đi và văn bản đến và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã:

- Tiếp nhận 2.561 văn bản đến, ban hành 362 văn bản đi. Nhìn chung việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến, ban hành và quản lý văn bản đi đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thể thức, thẩm quyền theo quy định.

- Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.818 hồ sơ, đã giải quyết 1.818 hồ sơ (hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 1.538 hồ sơ, tiếp nhận mức độ 3 là: 168 hồ sơ, tiếp nhận mức độ 4 là: 114 hồ sơ.

           II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

1. Trong năm 2022, UBND, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể trên các lĩnh vực; song, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn; mặc dù có nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, tác động đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhưng có phần trách nhiệm thuộc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí cán bộ, công chức thuộc UBND.

2.  Việc tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch theo chương trình công tác của UBND xã ở một số bộ phận chuyên môn còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo, phải đôn đốc nhiều lần.

3.  Công tác tham mưu giải quyết các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao không ấn định thời hạn của các bộ phận chuyên môn tham mưu chưa kịp thời, phải đôn đốc nhắc nhở nhiều lần.

4.  Việc thực hiện nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND huyện (có yêu cầu về thời hạn báo cáo) trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ còn chậm, thực hiện quá hạn còn 97 việc. Các bộ phận Công chức chuyên môn chưa trao đỗi văn bản thường xuyên trên môi trường điện tử.

5.  Kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành mệnh lệnh hành chính ở một số cán bộ, công chức chuyên môn chưa nghiêm, chưa chủ động, thiếu tính quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, như: Công chức ĐCNNVMT (các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực chuyên môn, nghỉ không có lý do..); các thôn chưa chấp hành nhiệm vụ như thôn Làng Pheo, thôn Làng Bài (nhiệm vụ tổ chức thu ngân sách và quyết toán thu ngân sách, nhiệm vụ bàn giao trưởng thôn…).

          III. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2023

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của xã, nhất là biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường...

Chủ tịch UBND xã yêu cầu quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất; tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. năm 2023, UBND, Chủ tịch UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 ngay sau khi được Đảng bộ, HĐND xã quyết nghị thông qua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn và hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình để xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2023, Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2023 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã.

2.  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tập trung đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành cấp huyện để hoàn chỉnh, trình HĐND huyện ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển xã Xuân Phú.

3.  Tập trung theo dõi, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là các doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tập trung chỉ đạo xuất các loại cây màu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

4.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ GPMB các dự án; nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và của địa phương.

5.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế; đôn đốc các khoản thu nợ kéo dài, quá hạn, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2023.

6.  Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

7.  Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường đối thoại với công dân để chấm dứt các vụ việc ngay từ cơ sở.

8.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.

9.  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

           Các bộ phận chuyên môn khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện, HĐND huyện, Kế hoạch hành động của UBND huyện và Nghị quyết của Đảng bộ xã, HĐND xã, Kế hoạch hành động của UBND xã về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c);

- TTrĐU- HĐND xã (b/c);

- Đại biểu HĐND xã (kỳ họp thứ 4);

- UBMTTQ xã, các đoàn thể (p/h);

- Các ngành, các thôn trong xã (t/h);

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: C:\Users\ACER\Downloads\TẢI VỀ THÁNG 11\chữ ký mới nhất.png

Phạm Văn Niên


 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com