Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Báo cáo kinh tế xã hội

Ngày 18/05/2023 16:20:12

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 
 

 


Số: 163 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


   Xuân Phú, ngày  15 tháng 12 năm 2022

  

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022;

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 
 

 


Phần I

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

 

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình tổ chức lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chúng ta gặp không ít khó khăn, do thời tiết diễn biến phức tạp, những tháng đầu năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tình hình KTXH trên thế giới biến động; Giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi…tăng cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đầu tư sản xuất và đời sống của nhân dân.

Song với quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng với sự nổ lực phấn đấu của nhân dân trong xã, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2022 cơ bản ổn định, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ và HĐND đã đề ra.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

Năm 2022 UBND xã được giao thực hiện 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy gặp không ít những khó khăn nhưng năm 2022 vẫn có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

(Có phụ biểu kèm theo)

1. Phát triển kinh tế:

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi; tổng diện tích gieo trồng trong năm là 982 ha đạt 103% KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.316 tấn đạt 104% KH. Khuyến khích nhân dân áp dụng khoa học vào các mô hình sản xuất rau an tập trung, rau an toàn trong nhà lưới, nhà màng với diện tích 9.200 m2. Đã tích tụ, tập trung đất đai được 18 ha, đạt 100%. Chỉ đạo nhân dân chuyển đổi diện tích trồng cây sắn kém hiệu quả sang trông các loại cây màu phù hợp với đồng đất và có giá trị kinh tế cao hơn.

- Triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh trên địa bàn xã theo chỉ đạo của UBND huyện Thọ Xuân. Kết quả đã trồng được 1 ha (tại thôn Đá Dựng) đạt 100% KH.

- Lâm nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo nhân dân thu hoạch và trồng mới các diện tích cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế. Công tác bảo vệ rừng luôn được quan tâm, chú trọng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt, năm 2022 trồng mới 135 ha (chủ yếu là diện tích keo đến tuổi khai thác) vượt so với KH 80% (KH 75 ha).

1.2. Chăn nuôi:

- Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện, cơ cấu chăn chăn nuôi được chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có lợi thế, phát triển chăn nuôi nông hộ, trang trại, gia trại theo chuỗi khép kín an toàn, bền vững.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó dại cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

1.3. Sản xuất CN - XD, Dịch vụ - Thương mại. XD cơ bản.

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định ở các nghề truyền thống như: mộc dân dụng, sản xuất gạch xi măng, hàn xì …hoạt động ổn định, kinh doanh dịch vụ phát triển đa dạng. Giá trị sản xuất CN - TTCN năm 2022 ước đạt 179,5 tỷ đồng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Tập trung đôn đốc thành lập mới được 6 doanh nghiệp = 200% KH huyện giao.

- Huy động vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 57,2 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Hoàn thiện thủ tục khởi công xây dựng 06 phong học nhà 02 tầng, khu nhà vệ sinh trường tiểu học. Tiếp tục đôn đốc thi công các công trình theo kế hoạch đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

1.4. Tài chính - Tín dụng.

Hoạt động thu, chi ngân sách năm 2022 được thực hiện đúng quy định các nguồn thu cơ bản đáp ứng chi ngân sách cả năm. Kết quả thu ngân sách đến 30/11/2022:

- Tổng thu ngân sách: 18,831 tỷ đồng đạt 148% KH (bao gồm cả nguồn bổ sung có mục tiêu).

- Tổng chi ngân sách: 11,236 tỷ đồng, đạt 88,5%.

- Tồn quỹ tại kho bạc: 7,595 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn phát triển, vay đầu tư xây dựng; dư nợ đến 30/11/2022: 99,1. tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 6,9 tỷ đồng. Nhìn chung cơ bản các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả gốc lãi đúng cam kết và không phát sinh nợ xấu. 

1.5. Quản lý đất đai, cấp giấy CNN QSSDĐ và vệ sinh môi trường.

- Tập trung rà soát, đề nghị bổ sung quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo quy hoạch chung của huyện.

- Thường xuyên phối hợp với cấp trên giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ nông trường bàn giao về xã. năm 2022 đã cấp là 34 thửa, 05 thửa do sai sót đã hoàn thiện gửi về huyện, 12 thửa đang niêm yết công khai tại khu dân cư theo quy định. Các thửa đất nông trường bàn giao đủ điều kiện cấp giấy là 37. Trong đó:  Thôn đội 3 là 5 hộ;  Thôn Bàn Lai 21/29;  Thôn 12 là 11 hồ sơ.

- Phối hợp với các bộ bộ phận chuyên môn xử lý các vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, khái thác, vận chuyển và san gạt đất trái phép.

- Chỉ đạo DNDVMT Xuân Phú thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã đảm 100% rác thải được thu gom và xử lý chôn lấp tại chỗ theo quy định.

1.6. Chương trình XDNT mới nâng cao.

- Triển khai rà soát các tiêu chí XDNT mới nâng cao trên địa bàn xã; Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế XD các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuẩn bị khởi công các công trình và hoàn thiện các tiêu chí XDNT mới theo hướng nâng cao.

- Chỉ đạo 2 thôn Bàn Lai và Làng Sung hoàn thiện các tiêu chí XDNT mới, đồng thời thời hoàn thiện hồ sơ NTM về Văn phòng điều phối XDNTM huyện, đến ngày 15/12/2022 đã được UBND huyện Thọ Xuân công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

2. Về văn hóa - xã hội.

2.1. Ngành văn hóa, thông tin.

- Tập trung chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương.

- Xây dựng và đề nghị huyện phê duyệt hương ước làng văn hóa theo tình hình mới. Đến nay 12/12 thôn đã có hương ước bổ sung và triển khai đi vào thực hiện.

- Tham gia Đại hội TDTT toàn huyện Thọ Xuân lần thứ IX đạt giải Ba môn cầu lông (đơn nam), tham gia chạy việt dã, Lễ hội Lê Hoàn đạt kết quả tốt. Tham gia hội thi học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết 10 của huyện Thọ Xuân đạt kết quả thứ nhì toàn huyện. Tham gia hội thao đoạt giải nhì môn bón chuyền và và giải nhát môn kéo co tại Lễ hội Lam Kinh năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng kỹ niệm 92 năm ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2022).

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xử lý văn bản, ký số trên môi trường mạng theo đúng quy định; Hoàn thiện hồ sơ số hóa điện tử trên địa bàn xã năm 2022.

- Triển khai Kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2022.

2.2. Về giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về công tác phòng chống dịch và kế hoạch học tập theo hướng dẫn của ngành.

 - Chất lượng dạy và học của các nhà trường ngày càng được nâng cao, tổng kết năm học 2021-2022; Trường Mầm non xếp thứ 9, Trường Tiểu học xếp thư 2. ,Trường THCS xếp thứ  11. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức Khai giảng năm học mới năm học 2022 - 2023 và duy trì học tập tốt việc ngay sau khi khai giảng.

- Trung tâm học tập cộng đồng vẫn duy trì hoạt động thường xuyên. Công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động tích cực, có chất lượng.

2.3. Công tác y tế và phòng, chống đại dịch Covid-19; Vệ sinh ATTP.

* Công tác y tế:

- Công tác chăm sóc, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân: Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng và được đảm bảo.

* Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19:

- Chỉ đạo rà soát đối tượng từ 5-12 tuổi để thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 và đồng thời tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng từ 12-18 và từ 18 tuổi trở lên đạt 99,6% kế hoạch (một số đối tượng chưa tham gia tiêm do bệnh lý và đi làm ăn xa).

* Công tác vệ sinh ATTP:

- Công tác quản lý vệ sinh ATTP được đẩy mạnh; tổ chức lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022, tiến hành kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và khu vực bán hàng trước công ty giày ADIANA và trường học.

2.4. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

         - Thực hiện tốt các chế đô chính sách, an sinh xã hội như: Tổ chức mừng thọ cho các cụ Hội người cao tuổi theo quy định của Nhà nước. Thực hiện chi trả trợ cấp người có công, hộ nghèo các đối tường chính sách, BTXH đầy đủ kịp thời. Thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng 671 xuất quà với số tiền là 224.550.000.đ.

- Tổ chức kiểm tra, luân chuyển vốn vay cho các hộ đang thực hiện các dự án giám nghèo trên địa bàn xã.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, năm 2022 tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 86%.

- Tổ chức rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2023 theo quy định. Đến ngay 15/10/2022 đã có 12/12 thôn, kết quả sơ bộ 38 hộ nghèo chiếm 1,92%, hộ cận nghèo 35 hộ chiếm 1,77%.

 3. Công tác cải cách hành chính.

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết TTHC; tăng cường thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

4. Về Quốc phòng - An ninh.

 4.1. Quốc phòng.

- Bàn giao 14/14 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Triển khai kế hoạch khám tuyển năm 2023

- Chuẩn bị đầy đủ, lực l­ượng ph­ương tiện vật t­ư con ng­ười để phục vụ cho công tác PCTT&TKCN năm 2022.

- Tham gia hội thao chỉ huy trưởng do Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức đạt kết quả tốt.

- Triển khai kế hoạch sơ khám tuyển NVQS năm 2023 và phát thông báo gọi sơ tuyển đến các thanh niên thuộc diện sơ tuyển NVQS năm 2023. Đã có 69 thanh niên đến khám sơ tuyển theo quy định. Kết quả khám tuyển tại huyện có 18 thanh niên trúng tuyển NVQS.

- Đấu mối với Ban chỉ huy Quân sự huyện hoàn thiện hồ sơ và đề nghị thực hiện chế độ 62, 49; kết quả; 141/157 đối tượng đã được nhận tiền, còn 16 đối tượng chưa nhận tiền chế độ theo quy định.

4.2. An ninh - TTATXH.

- Tuyên truyền về các thủ đoạn trộm căp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông .. Phối hợp với công an huyện tổ chức kiểm tra xe chở học sinh. Làm thẻ CCCD cho nhân dân.

- Thưởng xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các tiểu thương không được buôn bán tại khu vực chợ cóc trước cổng công ty giày AĐIANA.

- Tình hình ANTT – TTATXH của địa phương năm 2022 xảy ra 25 vụ việc trong đó:

Tai nạn giao thông 17 vụ làm 07 người chết, 10 người bị thương; 03 vụ đánh bài; 03 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ liên quan đến ma túy, 01 vụ giết người tại thôn Làng Bài.

5. Tiếp công dân; Tư pháp - Hộ tịch.

- Công tác tiếp công dân duy trì và thực hiện tốt; năm 2022 đã tiếp 14  lượt người, tiếp nhận 14 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó đã giải quyết 14 đơn, số đơn tồn đọng 0 đơn đang xem xét giải quyết (các đơn chủ yếu kiến nghị, nội dung đơn liên quan đến các lĩnh vực như: chanh chấp, lấn chiếm đất đai, phân chia tài sản…).

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý hộ tịch, chứng thực được duy trì.

Kết quả thực hiện giải quyết TTHC năm 2022:

+ Khai sinh: 96 trường hợp.

+ Khai tử: 34 trường hợp.

+ Đăng ký kết hôn: 49 trường hợp.

+ Xác nhận hôn nhân: 66 trường hợp.

+ Chứng thực: 1.250 trường hợp.

+ Xác nhận hồ sơ: 350 trường hợp.

6. Công tác chỉ đạo điều hành:

UBND xã đã triển khai Công văn số 1998/UBND-NV ngày 14/7/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc hướng dẫn một số nội dung bầu cử trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân. UBND xã đã triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND - MTTQ ngày 22/7/2022 của UBND-MTTQ xã Xuân Phú “Tổ chức bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2022-2025”, kết quả 12/12 đã kiện toàn xong và đạt 100% đảm bảo đúng cơ cấu, quy hoạch của Đảng ủy - UBND xã, các thôn sau khi kiện toàn đã ổn định tổ chức triển khai các nội dung theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.     Kết quả đạt được.

- Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự nỗ lực của các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục chuyển biến tích cực.

- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phục  hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, nên tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt.

         - UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt các bộ phận chuyên môn, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

- Kỷ luật, kỷ cương hành chính được được giữ vững, các thôn, đơn vị đã triển khai công việc nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết; công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyếtt - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

2. 1. Những tồn tại, hạn chế.

- Một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch như: vận động người dân tham gia BHYT, việc tái đàn trong chăn nuôi chậm phục hồi...

- Việc xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng của một số bộ phận công chức chuyên môn còn chậm, còn xử lý chưa đúng nội dung.

- Chất lượng hoạt động của một số làng làng văn hóa chưa thực sữ rõ nét, thực hiện hương ước làng chưa nghiêm.

- Công tác gây mất an ninh trật tự, chơi bài bạc ăn tiền, chơi lô đề, trộm cắp tài sản, nổ pháo phép… vẫn còn diễn ra.

- Một số công trình dự án đầu tư được triển khai chậm so với kế hoạch.

2.2. Nguyên nhân.

- Nguyên nhân khách quan:

(1) Tình hình dịch covid -19 trong nước vẫn diễn biến phức tập; (2) Giá cả các mặt hàng trong và ngoài nước thiếu ổn định, ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp, (3) Do điều chỉnh quy hoạch đô thị Lam Sơn – Sao Vàng nên các dự án quy hoạch chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;(3) Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất chưa được bổ sung phê duyệt.

- Nguyên nhân chủ quan:

(1) Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số công chức chuyên môn chưa chặt chẽ; năng lực, trách nhiệm công tác và thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức còn chưa cao; (2) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có lúc, có việc chưa thực hiện nghiêm túc, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Công tác thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới sáng tạo..

Phần II

NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM 2023

Xác định nhiệm vụ năm 2023 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và thị trường trong nước. Song chúng ta cần quyết tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, Trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của huyện, theo Nghị quyết của Đảng Bộ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

1.1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

1.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND xã thực hiện kế hoạch hành động của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; trong đó tập trung vào: (1) Khởi công các công trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao (2) công tác thu ngân sách nhà nước; (3) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; (4) công tác giải phóng mặt bằng; (5) giải quyết đơn thư kiến nghị công dân; (6) Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm;(7) Chỉ đạo công tác sản xuất chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gia xanh; (8) hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn Nông thôn mới nâng cao vào quý 2 năm 2023..

1.3. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền; siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ; nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Thực hiện triệt để các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

2.1. Về nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới nâng cao:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2023, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, khả năng tiêu thụ. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

- Triển khai phtas triển vùng nguyên liệu trông cây gai xanh theo kế hoạch và chỉ tiêu của UBND huyện Thọ Xuân.

- Tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Chỉ đạo tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu/ tổng đàn.

- Tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2.2. Về công nghiệp, dịch vụ, thương mại:

- Quan tâm phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại gắn với khai thác, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ hiện có. Tăng cường kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại tại các khu vực đã được tỉnh, huyện quy hoạch.

- Tuyên truyền, vận động các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp mới được thành lập đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Triển khai kế hoạch hành đồng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

- Tranh thủ tốt các nguồn vốn của cấp trên kết hợp với huy động các nguồn lực của xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Khởi công xây dựng mới một số công trình theo hướng NTM nâng cao.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các công trình trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện; mặt bằng các khu dân cư khi được các cấp chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính - ngân sách địa phương năm 2023; tập trung khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai, các nguồn thu có khả năng thu vượt so với dự toán được giao. Quyết toán các công trình đã hoàn thành; giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên; nâng cao hiệu quả các nguồn chi. Thực hiện tốt các chính sách tín dụng của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận được vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản;

Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, đất nông trường bàn giao về xã quản lý; giải quyết đơn thư, kiến nghị liên quan đến đất đai. Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc khai thác, khoáng sản và xây dựng trên địa bàn.

6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

6.1. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Tăng cường việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

          6.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thu đầu năm học đảm bảo thu đúng, thu đủ đúng theo quy định.

6.3. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phẩm trên địa bàn.

6.4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng. phối hợp giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động; Tập trung điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.

7. Bảo đảm Quốc phòng- An ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 - Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động lực lượng, phương tiện, trực sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Quản lý tốt thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 đạt chỉ tiêu huyện giao.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Phối hợp với các ban, ngành đảm bảo tốt công tác ANTT-TTATXH - ATGT trên địa bàn, không để xãy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kiên quyết xử lý cán bộ công chức gây khó khăn lợi dụng chức vụ trong giải quyết công việc được giao.

- Giải quyết dứt điểm không để đơn thư tồn đọng, duy trì chế độ tiếp dân theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp định hướng nêu trên các đồng chí cán bộ, công chức, các thôn, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, xử lý nghiêm các cá nhân gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc. Phân công trách nhiệm rõ ràng để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

                                

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c);

- TTrĐU- HĐND xã (b/c);

- UBMTTQ xã, các đoàn thể (p/h);

- Các trưởng thôn (t/h);

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: C:\Users\ACER\Downloads\TẢI VỀ THÁNG 11\chữ ký mới nhất.png

Phạm Văn Niên


 

 

Báo cáo kinh tế xã hội

Đăng lúc: 18/05/2023 16:20:12 (GMT+7)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 
 

 


Số: 163 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


   Xuân Phú, ngày  15 tháng 12 năm 2022

  

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022;

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 
 

 


Phần I

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

 

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình tổ chức lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chúng ta gặp không ít khó khăn, do thời tiết diễn biến phức tạp, những tháng đầu năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tình hình KTXH trên thế giới biến động; Giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi…tăng cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đầu tư sản xuất và đời sống của nhân dân.

Song với quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng với sự nổ lực phấn đấu của nhân dân trong xã, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hoá xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2022 cơ bản ổn định, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ và HĐND đã đề ra.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

Năm 2022 UBND xã được giao thực hiện 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy gặp không ít những khó khăn nhưng năm 2022 vẫn có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

(Có phụ biểu kèm theo)

1. Phát triển kinh tế:

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi; tổng diện tích gieo trồng trong năm là 982 ha đạt 103% KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.316 tấn đạt 104% KH. Khuyến khích nhân dân áp dụng khoa học vào các mô hình sản xuất rau an tập trung, rau an toàn trong nhà lưới, nhà màng với diện tích 9.200 m2. Đã tích tụ, tập trung đất đai được 18 ha, đạt 100%. Chỉ đạo nhân dân chuyển đổi diện tích trồng cây sắn kém hiệu quả sang trông các loại cây màu phù hợp với đồng đất và có giá trị kinh tế cao hơn.

- Triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh trên địa bàn xã theo chỉ đạo của UBND huyện Thọ Xuân. Kết quả đã trồng được 1 ha (tại thôn Đá Dựng) đạt 100% KH.

- Lâm nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo nhân dân thu hoạch và trồng mới các diện tích cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế. Công tác bảo vệ rừng luôn được quan tâm, chú trọng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt, năm 2022 trồng mới 135 ha (chủ yếu là diện tích keo đến tuổi khai thác) vượt so với KH 80% (KH 75 ha).

1.2. Chăn nuôi:

- Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện, cơ cấu chăn chăn nuôi được chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có lợi thế, phát triển chăn nuôi nông hộ, trang trại, gia trại theo chuỗi khép kín an toàn, bền vững.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó dại cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

1.3. Sản xuất CN - XD, Dịch vụ - Thương mại. XD cơ bản.

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định ở các nghề truyền thống như: mộc dân dụng, sản xuất gạch xi măng, hàn xì …hoạt động ổn định, kinh doanh dịch vụ phát triển đa dạng. Giá trị sản xuất CN - TTCN năm 2022 ước đạt 179,5 tỷ đồng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Tập trung đôn đốc thành lập mới được 6 doanh nghiệp = 200% KH huyện giao.

- Huy động vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 57,2 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Hoàn thiện thủ tục khởi công xây dựng 06 phong học nhà 02 tầng, khu nhà vệ sinh trường tiểu học. Tiếp tục đôn đốc thi công các công trình theo kế hoạch đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

1.4. Tài chính - Tín dụng.

Hoạt động thu, chi ngân sách năm 2022 được thực hiện đúng quy định các nguồn thu cơ bản đáp ứng chi ngân sách cả năm. Kết quả thu ngân sách đến 30/11/2022:

- Tổng thu ngân sách: 18,831 tỷ đồng đạt 148% KH (bao gồm cả nguồn bổ sung có mục tiêu).

- Tổng chi ngân sách: 11,236 tỷ đồng, đạt 88,5%.

- Tồn quỹ tại kho bạc: 7,595 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn phát triển, vay đầu tư xây dựng; dư nợ đến 30/11/2022: 99,1. tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 6,9 tỷ đồng. Nhìn chung cơ bản các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả gốc lãi đúng cam kết và không phát sinh nợ xấu. 

1.5. Quản lý đất đai, cấp giấy CNN QSSDĐ và vệ sinh môi trường.

- Tập trung rà soát, đề nghị bổ sung quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng và quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo quy hoạch chung của huyện.

- Thường xuyên phối hợp với cấp trên giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ nông trường bàn giao về xã. năm 2022 đã cấp là 34 thửa, 05 thửa do sai sót đã hoàn thiện gửi về huyện, 12 thửa đang niêm yết công khai tại khu dân cư theo quy định. Các thửa đất nông trường bàn giao đủ điều kiện cấp giấy là 37. Trong đó:  Thôn đội 3 là 5 hộ;  Thôn Bàn Lai 21/29;  Thôn 12 là 11 hồ sơ.

- Phối hợp với các bộ bộ phận chuyên môn xử lý các vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, khái thác, vận chuyển và san gạt đất trái phép.

- Chỉ đạo DNDVMT Xuân Phú thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã đảm 100% rác thải được thu gom và xử lý chôn lấp tại chỗ theo quy định.

1.6. Chương trình XDNT mới nâng cao.

- Triển khai rà soát các tiêu chí XDNT mới nâng cao trên địa bàn xã; Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế XD các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuẩn bị khởi công các công trình và hoàn thiện các tiêu chí XDNT mới theo hướng nâng cao.

- Chỉ đạo 2 thôn Bàn Lai và Làng Sung hoàn thiện các tiêu chí XDNT mới, đồng thời thời hoàn thiện hồ sơ NTM về Văn phòng điều phối XDNTM huyện, đến ngày 15/12/2022 đã được UBND huyện Thọ Xuân công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

2. Về văn hóa - xã hội.

2.1. Ngành văn hóa, thông tin.

- Tập trung chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương.

- Xây dựng và đề nghị huyện phê duyệt hương ước làng văn hóa theo tình hình mới. Đến nay 12/12 thôn đã có hương ước bổ sung và triển khai đi vào thực hiện.

- Tham gia Đại hội TDTT toàn huyện Thọ Xuân lần thứ IX đạt giải Ba môn cầu lông (đơn nam), tham gia chạy việt dã, Lễ hội Lê Hoàn đạt kết quả tốt. Tham gia hội thi học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết 10 của huyện Thọ Xuân đạt kết quả thứ nhì toàn huyện. Tham gia hội thao đoạt giải nhì môn bón chuyền và và giải nhát môn kéo co tại Lễ hội Lam Kinh năm 2022.

- Tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng kỹ niệm 92 năm ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2022).

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xử lý văn bản, ký số trên môi trường mạng theo đúng quy định; Hoàn thiện hồ sơ số hóa điện tử trên địa bàn xã năm 2022.

- Triển khai Kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2022.

2.2. Về giáo dục.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về công tác phòng chống dịch và kế hoạch học tập theo hướng dẫn của ngành.

 - Chất lượng dạy và học của các nhà trường ngày càng được nâng cao, tổng kết năm học 2021-2022; Trường Mầm non xếp thứ 9, Trường Tiểu học xếp thư 2. ,Trường THCS xếp thứ  11. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức Khai giảng năm học mới năm học 2022 - 2023 và duy trì học tập tốt việc ngay sau khi khai giảng.

- Trung tâm học tập cộng đồng vẫn duy trì hoạt động thường xuyên. Công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động tích cực, có chất lượng.

2.3. Công tác y tế và phòng, chống đại dịch Covid-19; Vệ sinh ATTP.

* Công tác y tế:

- Công tác chăm sóc, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân: Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng và được đảm bảo.

* Công tác phòng, chống đại dịch Covid-19:

- Chỉ đạo rà soát đối tượng từ 5-12 tuổi để thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 và đồng thời tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng từ 12-18 và từ 18 tuổi trở lên đạt 99,6% kế hoạch (một số đối tượng chưa tham gia tiêm do bệnh lý và đi làm ăn xa).

* Công tác vệ sinh ATTP:

- Công tác quản lý vệ sinh ATTP được đẩy mạnh; tổ chức lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022, tiến hành kiểm tra ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và khu vực bán hàng trước công ty giày ADIANA và trường học.

2.4. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

         - Thực hiện tốt các chế đô chính sách, an sinh xã hội như: Tổ chức mừng thọ cho các cụ Hội người cao tuổi theo quy định của Nhà nước. Thực hiện chi trả trợ cấp người có công, hộ nghèo các đối tường chính sách, BTXH đầy đủ kịp thời. Thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng 671 xuất quà với số tiền là 224.550.000.đ.

- Tổ chức kiểm tra, luân chuyển vốn vay cho các hộ đang thực hiện các dự án giám nghèo trên địa bàn xã.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, năm 2022 tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 86%.

- Tổ chức rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2023 theo quy định. Đến ngay 15/10/2022 đã có 12/12 thôn, kết quả sơ bộ 38 hộ nghèo chiếm 1,92%, hộ cận nghèo 35 hộ chiếm 1,77%.

 3. Công tác cải cách hành chính.

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết TTHC; tăng cường thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

4. Về Quốc phòng - An ninh.

 4.1. Quốc phòng.

- Bàn giao 14/14 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Triển khai kế hoạch khám tuyển năm 2023

- Chuẩn bị đầy đủ, lực l­ượng ph­ương tiện vật t­ư con ng­ười để phục vụ cho công tác PCTT&TKCN năm 2022.

- Tham gia hội thao chỉ huy trưởng do Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức đạt kết quả tốt.

- Triển khai kế hoạch sơ khám tuyển NVQS năm 2023 và phát thông báo gọi sơ tuyển đến các thanh niên thuộc diện sơ tuyển NVQS năm 2023. Đã có 69 thanh niên đến khám sơ tuyển theo quy định. Kết quả khám tuyển tại huyện có 18 thanh niên trúng tuyển NVQS.

- Đấu mối với Ban chỉ huy Quân sự huyện hoàn thiện hồ sơ và đề nghị thực hiện chế độ 62, 49; kết quả; 141/157 đối tượng đã được nhận tiền, còn 16 đối tượng chưa nhận tiền chế độ theo quy định.

4.2. An ninh - TTATXH.

- Tuyên truyền về các thủ đoạn trộm căp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông .. Phối hợp với công an huyện tổ chức kiểm tra xe chở học sinh. Làm thẻ CCCD cho nhân dân.

- Thưởng xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các tiểu thương không được buôn bán tại khu vực chợ cóc trước cổng công ty giày AĐIANA.

- Tình hình ANTT – TTATXH của địa phương năm 2022 xảy ra 25 vụ việc trong đó:

Tai nạn giao thông 17 vụ làm 07 người chết, 10 người bị thương; 03 vụ đánh bài; 03 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ liên quan đến ma túy, 01 vụ giết người tại thôn Làng Bài.

5. Tiếp công dân; Tư pháp - Hộ tịch.

- Công tác tiếp công dân duy trì và thực hiện tốt; năm 2022 đã tiếp 14  lượt người, tiếp nhận 14 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó đã giải quyết 14 đơn, số đơn tồn đọng 0 đơn đang xem xét giải quyết (các đơn chủ yếu kiến nghị, nội dung đơn liên quan đến các lĩnh vực như: chanh chấp, lấn chiếm đất đai, phân chia tài sản…).

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý hộ tịch, chứng thực được duy trì.

Kết quả thực hiện giải quyết TTHC năm 2022:

+ Khai sinh: 96 trường hợp.

+ Khai tử: 34 trường hợp.

+ Đăng ký kết hôn: 49 trường hợp.

+ Xác nhận hôn nhân: 66 trường hợp.

+ Chứng thực: 1.250 trường hợp.

+ Xác nhận hồ sơ: 350 trường hợp.

6. Công tác chỉ đạo điều hành:

UBND xã đã triển khai Công văn số 1998/UBND-NV ngày 14/7/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc hướng dẫn một số nội dung bầu cử trưởng thôn, Trưởng khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân. UBND xã đã triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND - MTTQ ngày 22/7/2022 của UBND-MTTQ xã Xuân Phú “Tổ chức bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Xuân Phú nhiệm kỳ 2022-2025”, kết quả 12/12 đã kiện toàn xong và đạt 100% đảm bảo đúng cơ cấu, quy hoạch của Đảng ủy - UBND xã, các thôn sau khi kiện toàn đã ổn định tổ chức triển khai các nội dung theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.     Kết quả đạt được.

- Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự nỗ lực của các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục chuyển biến tích cực.

- Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phục  hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, nên tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt.

         - UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt các bộ phận chuyên môn, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

- Kỷ luật, kỷ cương hành chính được được giữ vững, các thôn, đơn vị đã triển khai công việc nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết; công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyếtt - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

2. 1. Những tồn tại, hạn chế.

- Một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch như: vận động người dân tham gia BHYT, việc tái đàn trong chăn nuôi chậm phục hồi...

- Việc xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng của một số bộ phận công chức chuyên môn còn chậm, còn xử lý chưa đúng nội dung.

- Chất lượng hoạt động của một số làng làng văn hóa chưa thực sữ rõ nét, thực hiện hương ước làng chưa nghiêm.

- Công tác gây mất an ninh trật tự, chơi bài bạc ăn tiền, chơi lô đề, trộm cắp tài sản, nổ pháo phép… vẫn còn diễn ra.

- Một số công trình dự án đầu tư được triển khai chậm so với kế hoạch.

2.2. Nguyên nhân.

- Nguyên nhân khách quan:

(1) Tình hình dịch covid -19 trong nước vẫn diễn biến phức tập; (2) Giá cả các mặt hàng trong và ngoài nước thiếu ổn định, ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp, (3) Do điều chỉnh quy hoạch đô thị Lam Sơn – Sao Vàng nên các dự án quy hoạch chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;(3) Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất chưa được bổ sung phê duyệt.

- Nguyên nhân chủ quan:

(1) Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số công chức chuyên môn chưa chặt chẽ; năng lực, trách nhiệm công tác và thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức còn chưa cao; (2) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có lúc, có việc chưa thực hiện nghiêm túc, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Công tác thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới sáng tạo..

Phần II

NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM 2023

Xác định nhiệm vụ năm 2023 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và thị trường trong nước. Song chúng ta cần quyết tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, Trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của huyện, theo Nghị quyết của Đảng Bộ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

1.1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

1.2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND xã thực hiện kế hoạch hành động của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; trong đó tập trung vào: (1) Khởi công các công trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao (2) công tác thu ngân sách nhà nước; (3) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; (4) công tác giải phóng mặt bằng; (5) giải quyết đơn thư kiến nghị công dân; (6) Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm;(7) Chỉ đạo công tác sản xuất chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gia xanh; (8) hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn Nông thôn mới nâng cao vào quý 2 năm 2023..

1.3. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền; siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ; nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Thực hiện triệt để các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

2.1. Về nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới nâng cao:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2023, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, khả năng tiêu thụ. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

- Triển khai phtas triển vùng nguyên liệu trông cây gai xanh theo kế hoạch và chỉ tiêu của UBND huyện Thọ Xuân.

- Tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Chỉ đạo tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu/ tổng đàn.

- Tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2.2. Về công nghiệp, dịch vụ, thương mại:

- Quan tâm phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại gắn với khai thác, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ hiện có. Tăng cường kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại tại các khu vực đã được tỉnh, huyện quy hoạch.

- Tuyên truyền, vận động các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp mới được thành lập đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Triển khai kế hoạch hành đồng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

- Tranh thủ tốt các nguồn vốn của cấp trên kết hợp với huy động các nguồn lực của xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Khởi công xây dựng mới một số công trình theo hướng NTM nâng cao.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các công trình trên địa bàn theo kế hoạch của UBND huyện; mặt bằng các khu dân cư khi được các cấp chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính - ngân sách địa phương năm 2023; tập trung khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai, các nguồn thu có khả năng thu vượt so với dự toán được giao. Quyết toán các công trình đã hoàn thành; giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên; nâng cao hiệu quả các nguồn chi. Thực hiện tốt các chính sách tín dụng của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận được vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản;

Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, đất nông trường bàn giao về xã quản lý; giải quyết đơn thư, kiến nghị liên quan đến đất đai. Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc khai thác, khoáng sản và xây dựng trên địa bàn.

6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội.

6.1. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Tăng cường việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

          6.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thu đầu năm học đảm bảo thu đúng, thu đủ đúng theo quy định.

6.3. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phẩm trên địa bàn.

6.4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng. phối hợp giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động; Tập trung điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.

7. Bảo đảm Quốc phòng- An ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 - Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động lực lượng, phương tiện, trực sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Quản lý tốt thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 đạt chỉ tiêu huyện giao.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Phối hợp với các ban, ngành đảm bảo tốt công tác ANTT-TTATXH - ATGT trên địa bàn, không để xãy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kiên quyết xử lý cán bộ công chức gây khó khăn lợi dụng chức vụ trong giải quyết công việc được giao.

- Giải quyết dứt điểm không để đơn thư tồn đọng, duy trì chế độ tiếp dân theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp định hướng nêu trên các đồng chí cán bộ, công chức, các thôn, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, xử lý nghiêm các cá nhân gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc. Phân công trách nhiệm rõ ràng để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

                                

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c);

- TTrĐU- HĐND xã (b/c);

- UBMTTQ xã, các đoàn thể (p/h);

- Các trưởng thôn (t/h);

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: C:\Users\ACER\Downloads\TẢI VỀ THÁNG 11\chữ ký mới nhất.png

Phạm Văn Niên


 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com